Lära

Om du har läst igenom Förändrade Vakttornsdoktriner, är du medveten om att den styrande kretsen inte har helig ande som styr deras tolkningar. Jehova har inte genom dem presenterat en korrekt och enhetlig kropp av sanning. Den resulterande implikationen är mycket viktig – nuvarande doktriner är lika sannolikt felaktiga.

Uteslutning Och Utfrysning

Jehovas vittnen utesluts om de anses vara obotfärdiga efter att ha begått allvarlig synd. En utesluten person ska undvikas av familj och vänner. Om de inte blir återupptagna, blir detta ett straff för resten av deras liv, vilket orsakar enormt känslomässigt lidande. Även om bibelskriftligt företräde begränsar umgänge med syndare avviker Sällskapet Vakttornets tillämpning av uteslutning allvarligt från bibelns riktlinjer. 

Blodtransfusioner & Jehovas Vittnen

Jehovas vittnen tillåts att använda de flesta former av medicinsk behandling, men inte under några omständigheter får de någonsin ta emot en blodtransfusion. Att avstå från blod anser de är ett område som kännetecknar dem som den enda sanna religionen.1 Vad man generellt sett inte känner till är att Sällskapet Vakttornet under sin historia faktiskt har gjort en 360 graders vändning på sin acceptans av blodprodukter.


607 – Seven Times – 1914

Daniel’s prophecy of the Seven Times is key to the existence of Jehovah’s Witnesses. This is used to determine that Jesus started ruling in 1914 and subsequently chose the Watchtower organization in 1919 to be his sole means of salvation before the battle of Armageddon. This section is divided into sections, each proving from a different angle that Daniel 4 cannot be used to show Jesus started ruling in 1914.

1914 Misslyckad Watchtower Profetia

Ett av de mest missvisande konstaterandena i Sällskapet Vakttornets publikationer är att de träffsäkert och korrekt förutsåg att årtalet 1914 skulle markera ”begynnelsen” till avslutningen för denna tingens ordning. Men det som Vakttornssamfundet egentligen förutsade om 1914 var sanningslöst att det skulle medföra ”slutet” på denna tingens ordning och avslutningen på Harmageddon och den inledande början på det jordiska paradiset

Inkonsekvent Watchtower Metodik

Det finns många problem och inkonsekvenser med hur Sällskapet Vakttornet tolkar de sju tiderna. Den stora frågan med hur Sällskapet Vakttornet kommer fram till 1914 är att Jerusalem inte föll 607 f.Kr., vilket diskuteras i 607 f.Kr. eller 587 f.Kr.?Men även om antagandet görs att 607 f.Kr. är korrekt, misslyckas Sällskapet Vakttornets tolkning på ett antal andra nivåer.

När var de 70 åren?

Ett av de mest missvisande konstaterandena i Sällskapet Vakttornets publikationer är att de träffsäkert och korrekt förutsåg att årtalet 1914 skulle markera ”begynnelsen” till avslutningen för denna tingens ordning. Men det som Vakttornssamfundet egentligen förutsade om 1914 var sanningslöst att det skulle medföra ”slutet” på denna tingens ordning och avslutningen på Harmageddon och den inledande början på det jordiska paradiset

Började de sista dagarna år 1914?

Jehovas vittnen tror att ”de sista dagarna”, eller den sista tiden, började år 1914, en tidsperiod som leder fram till Harmageddon. Bevis är en förmodad tilltagande ökning av pandemier, hungersnöd, krig, jordbävningar och brottslighet sedan 1914. Under mer än 100 år alltsedan dess, varje gång det inträffar en katastrof, blir Jehovas vittnen helt utom sig av att Harmageddon är på väg att inträffa. Det här avsnittet visar att dessa förhållanden inte har förvärrats sedan år 1914 och att de på de flesta sätt har förbättrats avsevärt, och att Sällskapet Vakttornet tillgriper sig av felaktig och missledande information för att underbygga sina påståenden på annat sätt. Den här artikeln undersöker om det har skett något tilltagande av dessa händelser sedan 1914.

Jordbävningar sedan 1914

Jordbävningsfrekvensen har varit oföränderlig i tusentals år. Antalet jordbävningar sedan 1914 är inte större än föregående århundraden, och det har funnits århundraden med fler jordbävningsrelaterade dödsfall än under 1900-talet. Sällskapet Vakttornets information om motsatsen ger upphov till allvarliga implikationer angående deras författares oantastlighet.


Är Guds namn Jehova

Det här avsnittet tar upp tre huvudsakliga ämnen som har att göra med ordet Jehova.

YHWH – Jehova eller Yahweh?

Det exakta uttalet av Tetragrammaton (YHWH) är okänt, men det är allmänt accepterat att vara Jahve. Den här artikeln tittar på historien om ordet Jehova och om det bör användas av Vakttornet.

Namnet Jehovas vittnen

De flesta vittnen tror att det alltid har funnits en grupp vittnen till Jehovas namn, och därför måste det ha varit av stor betydelse för Russell. I själva verket lade Russell större tonvikt på Jesus än Jehova.

Jehova i Nya Testamentet

Ordet Jehova har aldrig hittats i någon av Nya testamentets handskrifter. Sällskapet Vakttornet resonerar att Jehova ursprungligen stod nedskrivet i dem men att det blev spårlöst avlägsnat. Detta undergräver hela bibelns integritet, för ifall ett sådant betydelsefullt ord har ändrats, vilket för övrigt skulle kunna vara fel i så fall?


144,000

Kärnan i Sällskapet Vakttornet lära är att endast 144,000 kommer att komma till himlen, där de ska regera som kungar. Detta tal är baserat på en felaktig uttolkning av Uppenbarelsebokens 7:e och 14:e kapitel, och bevisas likafullt oriktigt genom Sällskapet Vakttornets statistik över det antal som tar del i emblemen alltsedan Jesu tid.

Stor skara av andra får?

Bibeln är tydlig med att den stora skaran är i himlen, vilket Sällskapet Vakttornet lärde ut fram till 1935. Det rådande Vakttornskonceptet om att Jesu efterföljare har två hopp kommer i konflikt med bibelns lära om de andra fåren som blir ”en hjord”.

Paradis på jorden för evigt

Jehovas vittnen tror att de aldrig kommer att dö, eftersom de tror på att bibeln ger löftet om att de ska få leva för evigt i paradiset på den här jorden.

 Ingen bibel säger att mänskligheten kommer att återuppstå på jorden, medan bibeln däremot regelbundet talar om en himmelsk uppståndelse.


Medlare – enbart för de 144 000?

Vem är det som är medlaren för Jehovas vittnen? Det är inte Jesus! Även om Jesus sällan nämns är han inte medlare åt den stora skaran av Jehovas vittnen eller för resten av mänskligheten. Den officiella läran är att Jesus är medlare bara för de 144 000.

Dog Jesus på ett kors eller en påle?

Sällskapet Vakttornet hävdar att Jesus dog på en påle, på grundval av att Stauros inte betydde kors förrän ”senare” än Jesu tid. Detta är felaktigt, och alla bevis pekar på att Jesus dog på ett kors.

Treenigheten

Jehovas vittnen tror inte att Gud är en treenighet och använder detta som en indikation på att de ensamma tillber sanningen. Men för att stödja deras Ariansk-baserade doktrin, definierar Sällskapet Vakttornet felaktigt treenigheten, använder sig av felciterade källor och misslyckas med att erkänna det stora antalet kristna som inte tillber en treenighetsgud.