Jehovas vittnen och födelsedagsfiranden

Jehovas vittnen får inte fira födelsedagar, grundat på vad som påstås vara bibliska skäl. Detta inverkar på vittne-barn mest, och med tiden kommer man ofta ihåg detta som ett av de områdena av största förlägenhet och förlust i barndomen. Detta är ett viktigt ämne på grund av det trauma som denna Watchtower-lära förorsakar Jehovas vittne-barn.

Jag [Paul Grundy] minns tydligt dagen när jag fyllde 8 år. Min lågstadielärare kallade mig längst fram i klassen och bad sedan alla barn att sjunga grattis på födelsedagen till mig. Jag grämde mig och trodde att Jehova hatar födelsedagar, men jag var för ung för att veta vad jag skulle göra. Jag har aldrig glömt det skriftställe som min mamma läste för mig den kvällen efter att hon fick reda på vad som hade hänt.

Uppenbarelseboken 3:15-16 – ”’Jag känner dina gärningar, och jag vet att du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.’”

Min mamma sa till mig att om jag inte var stark nog att stå upp för Jehova, skulle Jehova se mig som ljummen och spy mig ur sin mun vid Harmageddon.

Inger Jehovas vittne-föräldrar fortfarande sina barn med sådan skräck? Sällskapet Vakttornets videoserie för barn, Bli Jehovas vän, visar att födelsedagar fortsätter att vara traumatiska. I Del 40: Jehova förlåter (från och med den 13 februari 2022) (https://www.jw.org/sv/vad-bibeln-l%C3%A4r/barn/bli-jehovas-v%C3%A4n/videor/jehova-f%C3%B6rl%C3%A5ter/) vädjar en upprörd Kevin till sin far: ”Tänk om Jehova inte vill vara min vän längre?” Hans ångest berodde på att han hade tagit en cupcake eller muffins i skolan på sin födelsedag och var för rädd för att erkänna för andra barn i skolan att han som en av Jehovas vittnen inte borde ha gjort det.

Bildkälla: Watchtower-videon Bli Jehovas vän – Del 40: Jehova förlåter

Resonemanget mot födelsedagar ger insikt i hur Sällskapet Vakttornet formulerar sin lära. Att påstå att födelsedagsfirande är syndigt är ett klassiskt exempel på Watchtower-eisegetik; det vill säga att feltolka en text för att framlägga dess egen agenda och bias.

Ingenstans i bibeln står det att det är fel att hålla födelsedagar, så Sällskapet Vakttornet använder fyra övervägande resonemang för att förhindra att vittnen firar födelsedagar:

 1. Människor dog under de två födelsedagar som nämns i bibeln
 2. Bättre är dödens dag än födelsedagen – otillbörlig ära
 3. Firades inte av judar eller kristna
 4. Hedniskt

När de presenteras tillsammans kan dessa tyckas ge ett solitt försvar mot födelsedagar. Men när de dekonstrueras visar varje punkt dålig logik, och Sällskapet Vakttornets fördömande av födelsedagar strider mot bibelns principer.

Två onda födelsedagar

Ta och fråga ett Jehovas vittne om varför de inte kan fira en födelsedag och det första skälet som ges kommer troligen att vara ungefär så här:

Endast två födelsedagsfester nämns i bibeln, och i båda dog någon. Bibeln måste ha tagit med dessa exempel för att varna oss för att undvika födelsedagsfester.

Detta är baserat på kommentarer som följande:

”Bibeln berättar bara om två födelsedagsfiranden, och i bägge fallen var personerna inte den sanne Gudens tjänare. Den första födelsedagen bibeln nämner var Faraos i Egypten. Det som hände då var att Faraos bagare, som varit fängslad tillsammans med Josef, blev hängd. … Den andra var Herodes Antipas’ födelsedag, som firades omkring 1.800 år senare [under vilket Herodias dotter bad om] ’Johannes’, den där döparens, huvud.’ … Är det bara en händelse att de är omnämnda i bibeln och att det i bägge fallen gällde människor som inte hade Guds godkännande? Eller kan det vara så att Jehova med avsikt lät nedteckna de här detaljerna i sitt ord, om vilket han säger att det är nyttigt ”till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering”?” – Vakttornet, 15 november 1980, sid. 30 (sve.) – Vakttornet, 15 juli 1980, sid. 30–31 (eng.)

”Jehovas vittnen har lagt märke till att Guds ord inte talar positivt om födelsedagsfiranden och håller sig därför borta från sådana.” – Resonera med hjälp av skrifterna [1985/1989], sid. 114 (sve.), sid. 69 (eng.)

Bildkälla: Vakttornspublikationen Jesus – vägen, sanningen och livet, kapitel 51

Det stämmer att två födelsedagar nämns specifikt i bibeln, ingendera var för tillbedjare av Jehova, och någon blev dödad under bådadera. Men det var inte heller vanliga födelsedagsfester, utan kungars. Mord har aldrig varit en vanlig brottslig deltagare till den traditionella födelsedagsfesten. Frågan att reflektera över är om dessa extrema exempel ingår som en varning för sådana firanden.

Om moralen i dessa berättelser var emot födelsedagsfirande, då borde berättelserna avslutas med varningen att födelsedagar inte är för Guds anhängare. Ingen av berättelserna ger ett sådant andragande, i och med att det här inte var syftet med dessa redogörelser.

Första Moseboken 40:20–23 innehåller berättelsen om Faraos födelsedagsfirande, under vilken en bagare hängdes. Det var dock inte födelsedagen, utan bagarens död som är nyckeln till berättelsen, eftersom det var i uppfyllelse av en förutsägelse av Josef, som visar den profetiska förmågan hos denne Guds efterföljare. Som ett resultat blev Josef kallad till att uttyda en dröm som farao hade och befordrades till andra ansvarig för Egypten. Berättelsen inkluderades i bibeln för att ge ära åt Guds profetiska förmåga, med födelsedagen som oväsentlig.

Matteus 14:6–10 och Markus 6:21 har redogörelsen om det andra födelsedagsfirandet, som hölls för Herodes, under vilket Salome bad om att man skulle halshugga Johannes döparen. Inneslutningen av det i bibeln hänförde sig inte till födelsedagen, utan snarare betydelsen av Johannes Döparens död för bildandet av den tidiga kristendomen.

Om vi skulle antaga att inneslutningen av något ont i bibeln är till för att varna för sådana ting, trots inget andragande för detta ändamål, så kan oändliga fler regler framtrollas. Till exempel:

 • Hundar nämns i bibeln 40 gånger och i varje omnämnande beskrivs de nedsättande. De sägs vara ömkliga och orena och används som en allegori för sodomiter. (5 Mos 23:17, 18), och sägs inte vara en del av den nya ordningen (Upp 22:15). Ändå drar Sällskapet Vakttornet inte slutsatsen att hundar inte är för kristna.
 • Att man har på sig ögonsmink nämns två gånger, en gång med hänvisning till den onda drottningen Isebel (2 Kungaboken 9:30) och andra gången till det avfälliga Israel (Jer 4:30), men Sällskapet Vakttornet förbjuder inte ögonsminkning.

Varför håller inte Watchtower födelsedagar på samma nivå?

2 Samuelsboken innehåller det enda tillfälle vari ett middagsvilande nämns i bibeln och resulterar i en halshuggning.

2 Samuelsboken 4:5–7 – ”Och beerotiten Rimmons söner, Rekab och Baanah, gick i väg och kom till Is-Bosets hus vid den tid då dagen var het och han låg och vilade middag. Och se, de kom in till mitten av huset, som om de skulle hämta vete, och stötte honom då i buken; och Rekab och hans bror Baanah undgick upptäckt. De kom alltså in i huset, när han låg på sin vilobädd i det inre sovrummet, och då stötte de honom, så att de dödade honom. Så högg de av honom huvudet och tog hans huvud och vandrade hela natten på vägen till Araba.”

”Är det bara en slump” att bibeln har en redogörelse som visar faran med att sova middag, eller skulle de flesta känna att de läser sig in för mycket i skriftstället?

Bättre är dödsdagen än den dag man föddes – otillbörlig ära

Salomo skrev i Predikaren 7:1:

”Ett gott namn är bättre än god olja och dödsdagen bättre än den dag man föddes.”

Detta är ett erkännande av att en person vid döden lämnar sitt arv efter att ha varit rättfärdig eller inte.

På makabert sätt tillämpar Watchtower Predikaren 7:1 eller 7:2 felaktigt för att övertala emot födelsedagar.

”Fastän ett barns födelse är en glädjefull tilldragelse, framställer bibeln den från ett annat perspektiv i följande intressanta kommentar: ”Bättre är gott namn än god salva, och bättre är dödens dag än födelsedagen.” (Predikaren 7:2) … Det ofullkomliga liv som en människa har vid födelsen är således, från Guds synpunkt sett, inte det verkliga livet. Det är därför som ett gott ”namn” hos Gud är så betydelsefullt! … Skulle det inte vara bättre att söka Gud och glädja sig över en god samhörighet med honom än att fira ett födelsedatum?” – Vakna! 8 maj 1982, sid. 14–15 (sve.) – Vakna!, 22 december 1981, sid. 14-15 (eng.)

Sällskapet Vakttornet ger här en felaktig bild av Salomos avsikt, vilket blir uppenbart när man fortsätter läsa detta bibelställe. Salomo fortsätter med att säga; ”Grämelse är bättre än skratt, ty när ansiktet är dystert far hjärtat väl. De visas hjärta är i sorgens hus, men de enfaldigas hjärta är i glädjens hus.” Han förbjuder inte heller att fira ens födelse längre än att han förbjuder att samla bra olja. Avsikten med dessa stycken är inte en åsikt om födelsedagsfirande, utan snarare vikten av att arbeta med att få en karaktär av visdom.

Watchtower fortsätter med resonemanget och hänvisar till Predikaren 7 för att antyda att födelsedagar tillmäter överdriven heder eller betydenhet för en individ.

”Vid födelsedagsfester blir det dessutom ofta gärna så att man överdrivet uppmärksammar en person, och det är utan tvivel en orsak till att de första kristna undvek dem. (Predikaren 7:21) Du kommer således att finna att Jehovas vittnen inte tar del i födelsedagsfirande (festerna, sångerna, seden att ge presenter osv.).” – Skolan och Jehovas vittnen [1983/1990], sid. 19 (sve.), sid. 18 (eng.)

”… födelsedagar skiljer sig från andra helgdagar, eftersom de är tillfällen ”då alla presenter och lyckönskningar är för en själv. Födelsedagstårtan, som är särskilt fint dekorerad med färgad glasyr och tända ljus, är en särskild hyllning till personen. Andra helgdagar gläder hjärtat, men födelsedagarna värmer jaget.”

Är det rätt av kristna att ta del i firanden som ”värmer jaget”? Då Jesus talade till de stolta fariséerna, varnade han dem och sade: ”Var och en som upphöjer sig själv skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig själv skall bli upphöjd.””  – Vakna!, 8 maj 1982, sid. 14 (sve.) – Vakna!, 22 december 1981, sid. 14 (eng.)

Det finns inget fel med att ge en individ särskild uppmärksamhet. Om detta verkligen är en orsak att undvika en födelsedagsfest eller firande, bör det även gälla examensfester, pensionsfester, bröllopsdagar eller firande av en bra skolrapport. Ett bröllopsmottagande, som den som Jesus gick till, upphöjer ett nygift par med lika stor betydelse som en födelsedagsfest. En babyshower, som är ett födelsedagsfirande, sätter mamman och ett barn i rampljuset. Ett Rikets sals-tillkännagivande att en person som är pionjär ger den personen betydelse innan han uppnår sitt mål, men detta anses inte vara fel. Det är vanligt att ett vittne får gåvor efter dopet, eller till och med får en festmåltid, men det är okänt om de kommer att fortsätta i gott anseende till dagen för sin död.

Att bara peka ut födelsedagar som att de ger onödig vikt är en motsägelsefull ståndpunkt från Sällskapet Vakttornet.

Bibelns skrivare firade inte födelsedagar

Det var ingen judisk praxis att årligen fira någons födelsedatum, och därför föreskriver inte bibeln firandet av födelsedagar. Watchtower använder sig av detta som en del av sin formulering för att fördöma födelsedagar. Det gör det i flera skepnader, även om vart och ett av följande resonemang i själva verket är samma mening:

 • Bibeln säger inte att man ska fira födelsedagar
 • Judar firade inte födelsedagar
 • Tidiga kristna firade inte födelsedagar
 • Jesus’ födelsedag firades inte

Tänk på följande utdrag:

”Men det finns ingenting i Bibeln som tyder på att trogna tillbedjare av Jehova någonsin följde den hedniska seden att fira årsdagen av någons födelse.” – Insikt i Skrifterna, band 1 [1988], sid. 675 (sve.), sid. 319 (eng.)

Hur betraktade de första kristna och judarna på Bibelns tid födelsedagsfiranden?

”Föreställningen om ett födelsedagsfirande war i allmänhet wida skild ifrån de Christnas tänkesätt under denna period.” — August Neander: Den Christna Religionens och Kyrkans Allmänna Historia (1829), del 1, band 2, sid. 90.

”De senare hebréerna betraktade födelsedagsfiranden som en del av avgudadyrkan, en uppfattning som de i mycket hög grad fick bekräftad genom det som de såg av de allmänt vedertagna sedvänjor som var förbundna med dessa dagar.” — The Imperial Bible-Dictionary (London, 1874), redigerad av Patrick Fairbairn, band I, sid. 225.” – Resonera med hjälp av skrifterna [1985/1989], sid. 114 (sve.), sid. 69 (eng.)

”Eftersom Bibeln inte uppenbarar datum för den fullkomliga människan Jesu Kristi födelse, varför skulle vi då speciellt uppmärksamma ofullkomliga människors födelsedagar?” – Kunskapen som leder till evigt liv [1995], sid. 126 (eng. & sve.)

Medan det presenteras som flera stödvinklar, är det faktiskt ett enda resonemang. Judar hade inte för vana att fira födelsedagar, vilket är anledningen till att bibeln inte främjar dem. Eftersom Jesus var jude, liksom de flesta tidiga kristna, gällde detta även för dem, fastän det är osäkert att tidiga kristna undvek födelsedagar som en universell hållning.

Det judiska icke-utövandet av födelsedagar (1) gör inte födelsedagar till någonting fel, eftersom bibeln varken specifikt främjar dem eller fördömer dem.

Vi behöver inte bibeln för att godkänna födelsedagar för att de ska vara acceptabla mer än en rad saker som inte tas upp i bibeln. Bibeln säger inte att bröllopsdagar är acceptabla, men det gör dem inte fel. Det står inte att man ska bygga Rikets salar, i själva verket träffades tidiga kristna i hemmen, men det gör inte Rikets salar okristliga. Bibeln ger inte bemyndigandet att äta dessert och den fördömer frosseri, men detta betyder inte att dessert är fel.

Hedniskt

Sällskapet Vakttornet gör påståendet att födelsedagar ska undvikas på grund av att de är hedniska.

”Även om Jesu lärjungar hade känt till det exakta datumet för hans födelse skulle de inte ha firat hans födelsedag. Varför inte det? Därför att de första kristna ”ansåg att firandet av födelsedagar var en hednisk sedvänja”. (The World Book Encyclopedia)” – Vad lär Bibeln? [2005], sid. 157 (sve. & eng.)

“Fram till 300-talet förkastade kristendomen födelsedagsfirandet som en hednisk sedvänja.” – Resonera med hjälp av skrifterna [1985/1989], sid. 115 (sve.), sid. 69 (eng.)

”Hur är det med födelsedagstårtan? Den tycks vara förbunden med den grekiska gudinnan Artemis, vars födelsedag firades med månformade honungskakor med ljus ovanpå.” – Människans sökande efter Gud [1990], sid. 70 (eng. & sve.)

”Sådana fester har sin upprinnelse i hedniska religioner och är inte skriftenliga. Somliga av dem som skrivit kommentarer till bibeln håller före, att födelsedagsfirandet kan ha haft sitt ursprung i ”uppfattningen om själens odödlighet”.” – Vakttornet, 15 januari 1952, sid. 46 (sve.) – Vakttornet, 1 oktober 1951, sid. 607 (eng.)

Bli Jehovas vän – Del 41: Ska man fira födelsedagar? (sedan 13 februari 2022) (https://www.jw.org/sv/vad-bibeln-l%C3%A4r/barn/bli-jehovas-v%C3%A4n/videor/ska-man-fira-f%C3%B6delsedagar/) tillägger att födelsedagsönskningar var att avvärja onda andar.

Förbud mot tro och uppträdande på grundval av hedendom är en av de mest ologiska, missbrukade och motsägelsefulla resonemangen hos Sällskapet Vakttornet.

Nästan allting är hedniskt. Hedningar har gjort praktiskt taget allt vi gör, inklusive det mesta av vad ett Jehovas vittne gör från dag till dag. Det sträcker sig utöver nödvändiga dagliga aktiviteter, som att bada, äta, dricka och arbeta. Livet som vittne är fyllt av hedniskt utövande, som att bära slipsar och parfym, firande med piñatas, att flyga drakar och till och med användningen av kalendern, som är uppkallad efter romerska gudar.

Bröllop är laddade med hedendom, inbegripet ceremonin, tårta, klänning, bränning av ljus och vigselringen. Av någon anledning får Jehovas vittnen delta i de flesta bröllopsaktiviteter, men är förbjudna från att kasta konfetti. Att ge bröllopspresenter åtföljs av mord i bibeln. David var tvungen att ha med sig 200 dödade filistéers förhudar som hemgift till kung Saul (1 Sam 18:27). Farao dödade invånarna i Geser och gav staden som bröllopsgåva till sin dotter, Salomos hustru. (1 Kungaboken 9:16). Borde inte konsekvens tvinga Sällskapet Vakttornet att förbjuda dessa bröllopstraditioner?

Med argument utifrån hedendom som ett ologiskt ställningstagande plågas Watchtower av en motsägelsefull hållning om hedniska seder, ibland är erkännandet av innebörden av en sed för hedningar i det förflutna inte av betydelse idag.

Till exempel, när man talar om piñatas, rekommenderar Sällskapet Vakttornet att man överväger hur de för närvarande betraktas:

”Något som också är viktigt är inte vad den här traditionen innebar för hundratals år sedan, utan hur den uppfattas i dag där man bor. Naturligtvis kan uppfattningarna variera från plats till plats. Därför är det vist att inte göra en stor sak av det.” – Vakna!, 22 september 2003, sid. 24 (eng. & sve.)

Hedendomens övervägande del gör det irrelevant huruvida en ”hedning” firade en födelsedag eller varför. Den moderna synen på födelsedagar är det som räknas, och folk förknippar inte födelsedagar med hedendom, avgudadyrkan eller mord.

Det är inte orimligt att tro att tidiga kristna skulle ha undvikit födelsedagsfirande som var förknippade med överdådiga högtider tillägnade åt hedniska gudar, precis som de skulle ha undvikit alla andra högtider, såsom en bröllopsdag, tillägnad hedniska gudar. Om hednisk avgudadyrkan inte förväntas vid en födelsedag, så är det inte relevant att resonera att delaktigheten är hednisk.

Bibelns perspektiv

Bibeln presenterar livet som en gåva att fira och att vara tacksam för. Det är helt annorlunda från Sällskapet Vakttornets förslag att man ska vara skamsen över dagen för vår födelse.

Änglarna firade Jesu födelse.

Lukas 2:10-14 – ”Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda, ty se, jag förkunnar för ER goda nyheter om en stor glädje som allt folket skall få, därför att i dag har det åt ER fötts en Räddare, som är Kristus, Herren, i Davids stad. Och detta är ett tecken för ER: NI skall finna ett nyfött barn, som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt fanns där tillsammans med ängeln en hop av den himmelska hären, som lovprisade Gud och sade: ”Ära i höjderna där ovan åt Gud, och på jorden frid bland människor som han vill visa välvilja.””

Senare gav magierna eller magerna gåvor till spädbarnet Jesus som togs emot av Josef och Maria.

Job, en ”rättfärdig och klanderfri man” firade med sina barn, i vad som möjligen var deras födelsedagsfirande.

Job 1:4,5 – ”Och hans söner brukade hålla fest hos varandra var sin dag, och de sände bud och inbjöd sina tre systrar att äta och dricka tillsammans med dem. Och när en omgång festdagar var avslutad sände Job bud och helgade dem, …”

Gud motsätter sig inte åminnelse, med ett antal årliga högtider, minneshögtider och firanden i den judiska kalendern. 

Paulus säger till oss, ”… där Jehovas ande är, där är frihet.” (2 Kor 3:17) Han kritiserar inte kristna som firar en viss dag som speciell, men han fördömer de som är dömande.

Romarna 14:5,6,10 – ”Den ene anser att en dag är förmer än en annan; den andre anser att alla dagar är lika; var och en bör vara fullt övertygad i sitt eget sinne. Den som ger akt på dagen, han ger akt på den för Jehova. … Men varför dömer du din broder? Eller varför ser du också ner på din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domarsäte; …”

Apostlagärningarna 20:35 säger ”’Det är lyckligare att ge än att få’”, och födelsedagar ger möjligheten att uppskatta glädjen i att ge.

Historisk utveckling

Jehovas vittnen firade födelsedagar fram till 1950-talet. Som exempel är följande Vakttornsutdrag från år 1940.

”Ursäkta mig för att jag tränger mig in på er dyrbara tid, men jag kan bara inte låta bli att berätta hur mycket jag uppskattar fonografen som kom till mig på morgonen efter den 8:e, som var min 80-årsdag. Det var sannerligen en födelsedagspresent från Jehova, som skulle användas för att förkunna hans namn. Må ynnest och styrka ges mig att göra med min kraft vad mina händer finner att göra.” – Vakttornet, 1 januari 1940, sid. 16 (eng.) (Ingens svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Det första omnämnandet i Vakttornet emot födelsedagar kom år 1951.

”Är det tillbörligt att anordna eller bevista födelsedagsfester?

Sådana fester har sin upprinnelse i hedniska religioner och är inte skriftenliga. Somliga av dem som skrivit kommentarer till bibeln håller före, att födelsedagsfirandet kan ha haft sitt ursprung i ”uppfattningen om själens odödlighet”.” – Vakttornet, 15 januari 1952, sid. 46 (sve.) – Vakttornet, 1 oktober 1951, sid. 607 (eng.)

Förväntas vi att tro att Jehova var sen med att ta bort en kränkande sedvänja från hans folk; eller var domen mot födelsedagar en regel från människan som infördes sent i Sällskapet Vakttornets historia, som ett försök att skilja vittnen från den allmänna befolkningen?

Slutsats

Om Gud ville att vi skulle avstå från födelsedagar är det därför rimligt att dra slutsatsen att han skulle ha specificerat så mycket som sådant. Med över 600 intrikat detaljerade regler i den mosaiska lagen kunde födelsedagar ha nämnts om de var stötande för Gud, eftersom de var en vanlig sedvänja i de omgivande nationerna på den tiden.

”Är katter för kristna” (se http://www.jwfiles.com/wt_ex_jw_corner/cats.htm, från och med 20:e juli 2012) är en bra satir på hur Sällskapet Vakttornets syn på regelskapande kan användas för att förbjuda nästan vad som helst, som att katter är okristna, om så önskas. Katter:

 • Tillbads som gudar i Egypten
 • Talas det aldrig positivt om i bibeln
 • Blir aldrig upptecknade som ägda av gamla rättfärdiga män
 • Är orena djur, enligt definitionen som gavs till Noa

När bibeln inte förbjuder en sedvänja, tillåter en eisegetik-inställning till regelskapande även de mest ytliga resonemangen att hävda sedvänjan som fel, vilket är vad Sällskapet Vakttornet har gjort med födelsedagar. Detta är lite mer än ett ytterligare sätt att isolera Jehovas vittnen från människor runt omkring dem.

Jag [Paul Grundy] har hört talas om många vittnen som firar födelsedagar i hemlighet. Medan huvuddelen av vittnen inte firar födelsedagar eftersom det är förbjudet, om Watchtower i morgon beslutade att säga att födelsedagar är acceptabla, är det få som skulle invända på bibliska grunder. Detta är talande för hur solid den bibliska grunden för en sådan doktrin är. 

Den största dagen i mitt liv var min sons födelse; den största förundran och lycka. Varje dag förundras jag över honom och hans utveckling. Kan jag ärligt tala om för honom att jag inte kan fira hans födelsedag, eftersom ”hans dödsdag är bättre än hans livs dag”? Skulle jag kunna förklara att jag inte kan hedra hans födelse ifall han blir egensinnig i framtiden? Ett sådant koncept gör inget mer än att förstärka den villkorliga karaktären hos ett Jehovas vittnes-föräldrars kärlek till sina barn.

Den här läran orsakar inte bara onödig ångest hos unga Jehovas vittnes-anhängare, den uppmärksammar en också på den makt som Sällskapet Vakttornets ledare har, som kan övertyga sina anhängare i massantal att tro vad den än skriver, oavsett hur lite bibliskt stöd det finns.

Fotnoter

(1) Den judiska Bar Mitzva är ett födelsedagsliknande firande, som hålls på en judisk pojkes 13-årsdag och 12-årsdag för flickor, men denna sed utvecklades först under medeltiden.

Den ukrainska översättningen av den här artikeln. (https://jwfacts.org.ua/watchtower-birthdays/)

Den här artikeln publicerades ursprungligen i juli 2012, senaste uppdateringen kom i februari 2022. Översattes från engelska till svenska i maj 2023. Länk till engelska källartikeln är: https://www.jwfacts.com/watchtower/birthdays.php