Intressanta ämnen

Om JWFacts

Sällskapet Vakttornet är starkt emot homosexualitet och beskriver det som en av de mest avskyvärda av synder. En person som ägnar sig åt sexuella relationer med samma kön kan uteslutas, men däremot kan en homosexuell som lever i celibat stanna kvar som ett Jehovas vittne. Sällskapet Vakttornet accepterar inte att människor föds som homosexuella och lär ut att homosexuella begär är ett val som utvecklas, exempelvis genom onani, och är något som kan övervinnas.

15 Minuters Guide Eller Fardledning till Sanning

Det kan bli översvallande att utröna om en religion lär ut sanning. Noggrann undersökning och granskning av enorma volymer och bokband med läror kräver otaliga timmar och förståelse eller urskillningsförmåga av retoriska felslut för att kunna urskilja sanningslösa resonemang. Den här artikeln förbikopplar det behovet genom att plocka ut validiteten i nyckelaxiomen*som Sällskapet Vakttornet använder för att kunna göra anspråk på att de är under Jehovas vägledning.

Ar Det Sanning

Webbplatsen JWfacts.com innehåller åtskilliga sidor och avsnitt om Sällskapet Vakttornets lära, förändrade doktriner och misslyckade förutsägelser om tidpunkter. Åt de som varken har tid eller tålamod att plöja igenom allt ges här en kort tanke att dröja vid:
“I över 130 års tid har Vakttornet konstaterat att “slutet” befinner sig bara några fåtal år bort. Var det sanningen?”


Retoriska argumentationsfel/felslut – det bedrägliga resonemangets konst

Retoriska argumentationsfel, eller felslut/fallasier, är metoder på falskt resonerande (avsiktliga eller oavsiktliga) som leder människor till fel slutsatser. Följande överläggning identifierar vanligt förekommande retoriska argumentationsfel och framhåller hur de används av Sällskapet Vakttornets trossamfund.

Den Styrande Kretsens Motiv

Vad är den styrande kretsens motiv? Tror de verkligen att de representerar Jehova, eller är de ute efter makt och pengar, fullt medvetna om att det de lär inte är sant? Jag [Paul Grundy] har fått många e-postmeddelanden där jag frågat om den styrande kretsens motiv och ställde mig exakt samma fråga när jag först lämnade religionen. Jag fick en extraordinär inblick i den styrande kretsens motiv från Raymond Franz*, och jag tycker att det bara är skäligt att dela detta med andra.

Mental ohälsa bland Jehovas vittnen

Det finns många intelligenta, välbalanserade och framgångsrika Jehovas vittnen och det finns inget uppsåt med den här artikeln för något påstående om att ett vittne behöver ha några mentala eller känslomässiga problem för att hålla fast vid sina religiösa övertygelser. Detta är enbart ett försök att klarlägga huruvida befintliga studier bestyrker högre nivåer av mental ohälsa bland Jehovas vittnen och identifiera orsaker till varför det förhåller sig på det viset.


Är Daniels bok profetisk eller historisk?

Den bibliska Daniels bok används som en viktig källa till bevis för att bibeln är inspirerad, baserat på påståendet att den innehåller anmärkningsvärt korrekta profetior. Den här artikeln tittar på om Daniel är profetisk eller historisk. Nyckeln till ett sådant fastställande är att fastställa när den skrevs – före eller efter de händelser som den beskriver.

Vakttornets syn pa Homosexualitet och Transpersoner

Sällskapet Vakttornet är starkt emot homosexualitet och beskriver det som en av de mest avskyvärda av synder. En person som ägnar sig åt sexuella relationer med samma kön kan uteslutas, men däremot kan en homosexuell som lever i celibat stanna kvar som ett Jehovas vittne. Sällskapet Vakttornet accepterar inte att människor föds som homosexuella och lär ut att homosexuella begär är ett val som utvecklas, exempelvis genom onani, och är något som kan övervinnas.

Har det alltid funnits Jehovas vittnen?

Sällskapet Vakttornet hävdar att det alltid har funnits Jehovas vittnen. I det fallet, vilka var de i så fall före Russell? Den här artikeln visar att inte en enda historisk grupp har hittats som liknar Jehovas vittnen.


Förföljelse av Jehovas vittnen

Bibelställen säger att Jesu efterföljare skulle bli hatade och förföljda. Sällskapet Vakttornet presenterar regelbundet exempel på Jehovas vittnen som upplever förföljelse som bevis på att de är Jesu sanna efterföljare. Det varnar också Jehovas vittnen att de ska förbereda sig för förföljelse. Den här artikeln undersöker om Jehovas vittnen får utstå förföljelse i uppfyllelse av bibelskriften.

Jehovas vittnen och krig

Sällskapet Vakttornet säger att Jehovas vittnen är den enda religionen som inte deltar i krig, och använder detta som en indikation på att de ensamma följer Jehovas normer. Detta är felaktigt på flera nivåer, som exempelvis att:

– det finns ett flertal pacifistiska religiösa grupper, och

– bibeln talar inte emot alla former av krigföring.