Förföljelse av Jehovas vittnen

Bibelställen säger att Jesu efterföljare skulle bli hatade och förföljda. Sällskapet Vakttornet presenterar regelbundet exempel på Jehovas vittnen som upplever förföljelse som bevis på att de är Jesu sanna efterföljare. Det varnar också Jehovas vittnen att de ska förbereda sig för förföljelse. Den här artikeln undersöker om Jehovas vittnen får utstå förföljelse i uppfyllelse av bibelskriften.

Matteus 10:22 – ”Och NI skall vara föremål för hat från alla för mitt (Jesus) namns skull; …

2 Timoteus 3:12 – ”Ja, alla som önskar leva i gudhängivenhet i gemenskap med Kristus Jesus skall också bli förföljda.”

Sällskapet Vakttornet tillämpar dessa skriftställen på Jehovas vittnen.

”ALLTSEDAN Abels dagar har många av Jehovas tjänare fått utstå religiös förföljelse. (Lukas 11:49—51) Och detta är inte något att förundras över, för Bibeln varnar och säger att ”alla de som önskar leva i gudaktig hängivenhet i förbund med Kristus Jesus skall också bli förföljda”! (2 Timoteus 3:12) Jehovas vittnen är i dag förbjudna i mer än 25 länder och får där utstå förföljelse.” – Vakttornet, 1 september 1995, sid. 31 (eng. & sve.)

– Undersök Bibeln varje dag, 2022, onsdag 29 juni (sve. & eng.)

När det talas om förföljelse är bilden som dyker upp i tankarna de tusentals kristna under det första århundradet som blev slagna, kastade till lejonen eller dödade på andra sätt för sin tro.

”Det har påståtts att enbart under år 95 led 40.000 personer martyrdöden. … Diocletianus tillvällade sig makten år 284. Till en början visade han de kristna sin bevågenhet, men år 303 gav han efter för påtryckningar och igångsatte den tionde förföljelsen, troligen den våldsammaste av dem alla. Offren, både män och kvinnor, kvävdes till döds av rök, tvingades att dricka smält bly, dödades genom massdränkning eller brändes till döds i stora skaror, åter andra pinades på sträckbänk, med andra ordet: blodet rann i strömmar inom alla delar av kejsarriket. Under en enda månad dödades 17.000 personer. Enbart i provinsen Egypten blev 144.000 till bekännelsen kristna bragta om livet genom våldsdåd under denna förföljelseperiod, förutom 700.000 andra som dog på grund av utmattning som förorsakades av bannlysning eller tvångsarbete för staten.” 

– Vakttornet, 1 september 1952, sid. 404, 405 (sve.) 

– Vakttornet, 1 september 1951, sid. 516, 518 (eng.)

Sällskapet Vakttornet får hatet mot Jehovas vittnen att motsvara hatet mot dessa tidiga kristna.

Sällskapet Vakttornet får hatet mot Jehovas vittnen att motsvara hatet mot dessa tidiga kristna.

”Jehovas vittnen blir med orätt hatade och förföljda av i huvudsak samma orsaker som de första kristna blev det.” 

– Vakttornet, 1 december 1998, sid. 14 (sve. & eng.)

Att jämföra hur Sällskapet Vakttornet presenterar ämnet förföljelse med vad Jehovas vittnen får erfara leder till överraskande slutsatser.

Förföljelse definierad

Förföljelse definieras som behandling som är grym och orättvis på grund av ras, religion eller politisk tro.

”Orättvis eller grym behandling under en lång tid på grund av ras, religion eller politisk övertygelse:” 

– Cambridge Dictionary, 1 januari 2023 (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Jehovas vittnen har utsatts för grym och orättvis behandling – förföljelse – på grund av deras religiösa tro.

Detta måste särskiljas från straff för oetiskt handlingssätt, vilket inte är förföljelse. Det är inte nödvändigtvis förföljelse när en regering förbjuder en religion eller sanktionerar en religiös praxis som anses vara olaglig eller farlig för samhället. En religiös grupp kan inte hävda att de förföljs om de åtalas för oförsvarligt illegal, omoraliskt eller oetiskt handlingssätt. Åtal är inte detsamma som förföljelse.

Sällskapet Vakttornet framhäver förbud mot dem eller fängelsestraff som former av förföljelse. “Länder där Jehovas vittnen sitter i fängelse för sin tro” (https://www.jw.org/sv/nyheter/r%C3%A4ttsfr%C3%A5gor/efter-omr%C3%A5de/internationellt/jehovas-vittnen-i-f%C3%A4ngelse/) presenterar med rätta att;

Artikeln utmärker fängslandet av Jehovas vittnen som förföljelse och en kränkning av den rätten. Att begränsa eller förbjuda religionen betraktas även det som förföljelse.

”ÅR 2018 fanns det mer än 223 000 förkunnare i länder och områden där vår verksamhet var förbjuden eller begränsad. … Om vår verksamhet blir förbjuden kanske vi felaktigt drar slutsatsen att vi har förlorat Jehovas godkännande. Men att vi drabbas av förföljelse betyder inte att Jehova är missnöjd med oss.” 

– Vakttornet, Studieupplagan, juli 2019, sid. 8 (eng. & sve.)

Det är viktigt att notera att länder som inför förbud och begränsningar för Jehovas vittnen även gör det för en rad andra grupper också. Om Jehovas vittnen var den enda religionen som förbjöds i flera länder, kunde de hävda att de är unikt målinriktade eller förföljda, men detta är inte fallet. Jehovas vittnen är bara en av många religioner som har dessa begränsningar förelagda.

Till exempel släppte Sällskapet Vakttornets nyhetsrum en rapport år 2016 om att den mest intensiva förföljelsen av Jehovas vittnen hände i Eritrea.

Samtidigt som OHCHR-rapporten nämnde Jehovas vittnen, inbegrep den andra religiösa grupper, tillsammans med ett brett spektrum av kränkningar av mänskliga rättigheter. OHCHR-rapporten sa:

”Sätta stopp för bruket av arbiträr arrestering och internering av individer baserat på deras religiösa tro, i synnerhet anhängare av utmärkande religiösa grupper, såsom Jehovas vittnen, Pingstmänniskor och andra övriga icke-auktoriserade religiösa grupper, och frigöra omedelbart och villkorslöst alla de olagligt och arbiträrt frihetsberövade;” 

– OHCHR-rapport (https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_32_47_AEV.pdf), sedd 1 januari 2023 (Rapporten är efter bästa förmåga direktöversatt från engelska till svenska)

Jehovas vittnen utpekas inte för förföljelse, de är en av många grupper som får genomgå förbud, restriktioner och frihetsberövande.

Å andra sidan sett blir Jehovas vittnen bistådda av framstående grupper för mänskliga rättigheter. Amnesty International ägnar sig åt mänskliga rättigheter, oavsett religiös eller etnisk bakgrund, och har fått erkännande för det arbete de gör i Vakttornet.

”Vi undersöker och avslöjar missförhållanden, utbildar och mobiliserar allmänheten och hjälper till att förändra samhällen för att skapa en säkrare, mer rättvis värld. Vi fick Nobels fredspris för vårt livräddande arbete.” 

– amnesty.org.uk (https://www.amnesty.org.uk/issues/about-amnesty), sedd 1 januari 2023 (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Förutom Förenta nationerna arbetar också andra internationella organisationer — sådana som Amnesty International — för att främja att man efterlever de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna har upprättats för att ta hand om anklagelser för våldshandlingar.” 

– Vakna!, 22 januari 1980, sid. 9 (sve.) 

– Vakna!, 8 september 1979, sid. 9 (eng.)

Amnesty har aktivt arbetat för att hjälpa Jehovas vittnen som är orättvist fängslade eller förföljda. Vakna!, 8 november 1976 citerade på sidan 3 (svenska upplagan) en Amnesty International rapport som gav en beskrivning på Jehovas vittnens orättvisa lidande i Malawi. På senare tid har Amnesty talat om misshandlingen av Jehovas vittnen i Ryssland och beskrev sätt människor kan vidta åtgärder för att försöka hjälpa till att befria Jehovas vittnes-fångar. amnesty.org.uk (https://www.amnesty.org.uk/urgent-actions/early-release-jehovahs-witness-reverted), sedd 1 januari 2023.

Samtidigt som Jehovas vittnen drabbas av förföljelse från despotiska regimer, får de också hjälp från Internationella grupper som förespråkar deras frihet.

Rådande förföljelse

Låt oss reflektera på om aktuella händelser som påverkar Jehovas vittnen kan betraktas som förföljelse i en omfattning som unikt kännetecknar dem som Jesu lärjungar.

I mars 2023 satt fler än 175 Jehovas vittnen i fängelse globalt på grund av deras religiösa övertygelse.

Nyhetsrum: Länder där Jehovas vittnen sitter i fängelse för sin tro (https://www.jw.org/sv/nyheter/r%C3%A4ttsfr%C3%A5gor/efter-omr%C3%A5de/internationellt/jehovas-vittnen-i-f%C3%A4ngelse/)

Även om det är fruktansvärt att Jehovas vittnen lider för sin tro, är 175 en liten procentandel av de 8 miljoner Jehovas vittnen, och obetydliga i jämförelse med det totala antalet människor som fängslats globalt för sin religiösa övertygelse.

Norge

Den 25 oktober 2022 utfärdade Norge ett meddelande om eventuell mistande registrering av Jehovas vittnen som ett religiöst samfund. Sällskapet Vakttornet fick därefter ett föreläggande.

”Norsk domstol avbryter försök att avregistrera Jehovas vittnen

Vi är glada att informera er om att Oslo tingsrätt den 30 december 2022 beviljade ett tillfälligt föreläggande för att stoppa regeringen från att ta bort vår registrering som ett religiöst samfund. Vänligen fortsätt att hålla denna sak i era böner.” 

– JW nyhetslandningssida den 1 januari 2023, (https://www.jw.org/sv/nyheter/jw/)

Ett pressmeddelande från Sällskapet Vakttornet förklarade att orsaken till avregistreringen var relaterad till utövandet av uteslutning. Konsekvensen är att Sällskapet Vakttornet inte längre kommer att få pengar från regeringen, samt att förlora behörigheten att tillsätta vigselförrättare.

– Norsk domstol stoppar avregistrering av Jehovas vittnen 11 januari 2023 (https://www.jw.org/sv/nyheter/jw/omr%C3%A5de/norge/Norsk-domstol-stoppar-avregistrering-av-Jehovas-vittnen/)

Det är viktigt att förstå att Jehovas vittnen ”fortfarande fritt får lov att utöva sin religion och sina aktiviteter…” för mer information, se Oslo Decision to De Register (är numer en död länk).

Att nekas pengar från regeringen är inte förföljelse. Sällskapet Vakttornet fördömer regeringar som en del av Satans system och påstår sig att inte vara någon del av världen. Det är hycklande att den kräver att ha rätt till monetära bidrag från regeringen.

Ännu viktigare är att anledningen till att Norge utfärdade en avsikt att avregistrera Sällskapet Vakttornet beror på praxisen att utesluta och utfrysa, vilket anses vara ett brott mot mänskliga rättigheter. (Se uteslutning och utfrysning (https://www.jwfacts.com/watchtower/disfellowship-shunning.php) för information om varför bibeln inte stöder uteslutning.)

När straffpåföljder för fel är förtjänat, är det inte förföljelse.

Australiensiska kungliga kommissionen för sexuella övergrepp mot barn (Australian Royal Commission into Child Sexual Abuse)

I juli 2015 undersökte australiensiska kungliga kommissionen för institutionella svar på sexuella övergrepp mot barn (Australian Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse) hanteringen av övergrepp mot barn bland Jehovas vittnen. Genom flera dagars intervjuer med offer, äldste, avdelningsmedlemmar och före detta Jehovas vittnen, framhölls bristfälligheten i Sällskapet Vakttornets policy. Upptäckterna – Submissions of Senior Counsel Assisting the Royal Commission – är svidande av Sällskapet Vakttornets policy, oviljan att förändras och bristen på ärlighet som visades vid utfrågningen.

Jag [Paul Grundy] deltog i några av sammanträdena personligen och blev chockad och besviken över hur undvikande och oärliga de äldste och filialkommittémedlemmarna var när de förhördes. När en av avdelningskommitténs medlemmar gick från vittnesbåset hörde jag honom säga till sin fru: ”Jesus sade att vi skulle bli förföljda.”

Jag tyckte att den kommentaren var avskyvärd eftersom kungliga kommissionen inte inriktade sig på eller pekade ut Jehovas vittnen, och det fanns ingen förföljelse. Kungliga kommissionen granskade över 50 olika organisationer. Slutmålet var att inte belägga de organisationer som deltog med straff, utan att fastställa riktlinjer som skyddar australiensiska barn framöver.

När jag pratade med en av domstolens tjänstemän fick jag veta att överdomaren hade blivit högst besviken över reaktionerna från katolska kyrkan och Jehovas vittnen. Då däremot de flesta grupperna var villiga att erkänna att de hade bristfälliga förfaranden för att skydda barn, och tacksamma för råd om hur de skulle förbättras, var Sällskapet Vakttornet orubblig i att deras policy var grundade på Jehovas krav, trots bevis för motsatsen, och uttryckte ovilligheten att förändras i någon betydande grad.

Sällskapet Vakttornet har aldrig specifikt nämnt den kungliga kommissionen eller dess upptäckter om att Sällskapet Vakttornets policy angående övergrepp mot barn är funktionsoduglig och skadlig. Istället hävdar det att det ljuges om och hatas, vilket de menar bevisar Jehovas godkännande.

”En av utmaningarna vi får möta är motstånd. Avfällingar, religiösa ledare och politiker har gett många en felaktig bild av vårt arbete. … Allt det här motståndet är faktiskt ett bevis på att vi har Jehovas godkännande. (Matt. 5:11, 12) Det är djävulen som ligger bakom att vi blir motarbetade, men han är en lätt match för Jesus.” 

– Vakttornet, Studieupplagan, juli 2022, sid. 9 (eng. & sve.)

Det är anmärkningsvärt att ”Satans värld” har tvingats lära ”Guds organisation” hur man tar hand om utsatta. Anledningen till att regeringar, ”avfällingar” och media har varit högljudda i denna fråga beror på den skada som otaliga barn lidit. Att lyfta fram allvarliga missförhållanden och presentera lösningar för att minimera den typen av skada är inte förföljelse.

Ryssland

Det förutvarande Sovjetunionen grundade sig på statlig ateism och under denna period förtrycktes Jehovas vittnen som en del av en attack mot religion i allmänhet. Detta förändrades i och med att Sovjetunionen upplöstes 1991. Under de följande två decennierna fick Jehovas vittnen vara med om religionsfrihet och växte till 170 000 förkunnare.

Denna frihet började dras åt år 2009, och år 2017 förbjöd den ryska Högsta domstolen Jehovas vittnens tillbedjan. Detta ledde till att:

– Ryssland fortsätter att beslagta Jehovas vittnens fastigheter, 4 juli 2019 (jw.org Ryssland fortsatter att beslagta Jehovas vittnens fastigheter)

Media tryckte artiklar om den svåra situationen för Jehovas vittnen, som hänvisade till det som folkmord.

”Vi var tvungna att fly från Ryssland. Detta är religiöst folkmord.” 

– The Times (Storbritannien) torsdag, 3 januari, 2019, sid. 31 (eng.) (Utdraget är direktöversatt)

”Terroriserade av Moskva, Jehovas vittnen söker skydd över hela Europa, skriver Tom Parfitt i Konnunsuo.” 

– thetimes.co.uk – Rysslands förföljda Jehovas vittnen (https://www.thetimes.co.uk/article/in-exile-with-russias-persecuted-jehovahs-witnesses-wf9ssg3kr) (utdraget är direktöversatt)

Påståenden om folkmord är sensationsmakeri, i och med att det inte finns någon kampanj för att döda eller utrota Jehovas vittnen. Ett litet antal Jehovas vittnen har fängslats för att ha brutit mot lagen angående spridning av sin religiösa övertygelse. År 2022 satt endast cirka 100 ryska Jehovas vittnen i fängelse utav över 150 000 anhängare.

”Över 100 Jehovas vittnen fängslade i Ryssland och på Krim” 

– jw.org, över hundra, 28 oktober 2022 (jw.org Over Hundra)

Jehovas vittnen väljs inte ut; de är en av många grupper som Ryssland har infört förbud mot.

2021-rapport om internationell religionsfrihet: Ryssland 

ÄMBETSVERKET FÖR INTERNATIONELL RELIGIONSFRIHET, 2 JUNI 2022

”Religiösa grupper och icke-statliga organisationer (NGO:s) rapporterade att myndigheter fortsatte att utreda, frihetsberöva, fängsla, tortera, fysiskt misshandla personer och/eller beslagta deras egendom på grund av deras religiösa övertygelse eller anslutning eller upptagande som medlem i grupper som betecknats ”extremister”, ”terrorister”, eller ”oönskade”, inklusive Jehovas vittnen, Krims mejlis, Hizb ut-Tahrir, Tablighi Jamaat, anhängare till muslimska teologen Said Nursi, Scientologikyrkan, Falungong och flera evangeliska protestantiska grupper.” (https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/russia/)

(Rapporten är efter bästa förmåga direktöversatt)

Ryssland förbjöd Jehovas vittnen enligt dess antiextremistlagar.

”Antiextremistlagar stadgar att tal eller handlingar som syftar till att ”uppvigla till hat eller fiendskap” baserat på grupptillhörighet (religion inräknat) är straffbara med administrativa påföljder för förstagångsbrott om handlingarna inte innefattar en rättskränkning.” 

– state.gov 2021-rapport om internationell religiös frihet (https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/russia//)

(Rapporten är efter bästa förmåga direktöversatt)

Den ryska regeringen klassade Jehovas vittnen som extremism för vad de identifierade som hatretorik i Vakttornet.

”Under 2009 förbjöd staden Taganrog Jehovas vittnens samfund för att propagera för dess religions exklusivitet och överhöghet. Detta samfund har nu samma juridiska status som Islamiska staten och Nationalsocialistiska sällskapet.” (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”År 2002 antog Ryssland en extremismlag med en bestämmelse som definierar religiös extremism som ”uppvigling till religiös oenighet” i samband med handlingar eller hot om våld. Fem år senare ändrades lagen så att den tillåter åtal för anstiftan till religiös oenighet även i frånvaro av något hot eller våldsdåd. Mormoner, scientologer och till och med pingstmänniskor kommer nu under ökande regeringstryck.” 

https://www.thetrumpet.com/13713-the-kremlin-cracks-down-on-religious-liberty/print, 7 april 2016 (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Sällskapet Vakttornet har utförligt lyft fram situationen i Ryssland som profetisk förföljelse, och en jw.org-sökning i januari år 2023 på orden ”Ryssland förföljelse” gav 5 167 resultat. Jag [Paul Grundy] försvarar inte på något sätt förbudet eller behandlingen av Jehovas vittnen i Ryssland, och ett flertal länder och organisationer har uttalat sig mot Rysslands behandling av Jehovas vittnen. Men förföljelsen de har upplevt är inte unik, och de skäl som ges för att stämpla Jehovas vittnen som extremister är meriterande.

Barn i skolan

Skolan kan vara svår för barn till Jehovas vittnen eftersom de sticker ut som annorlunda, vilket kan leda till retningar eller till och med mobbning. Tyvärr är retning och mobbning inte slutna till Jehovas vittnen, utan upplevs av många elever.

Jag [Paul Grundy] kände mig obekväm ibland i skolan, som när jag var tvungen att avlägsna mig själv under julfirandet. En måndagsmorgon blev jag retad av en pojke för att ha knackat på hans dörr när jag vittnade på lördagsmorgonen, men resten av klassen sade gladeligen åt honom att hålla käften.

Vissa Jehovas vittnen i min församling led mer i skolan, men det verkade ha mer att göra med deras ovanliga beteende. En flicka gjorde andra barn upprörda genom att berätta för dem att de skulle dö i Harmageddon, och skolan blev tvungna till att blanda in hennes föräldrar i det. Det väcker frågan om vem som förföljde, vem som var mobbaren.

Sällskapet Vakttornet försätter barn i att bli mobbade. Ett sätt är genom meningslösa regler som isolerar barn och skiljer dem åt som olika, som att förbjuda att delta i födelsedagar. Se Födelsedagar och Jehovas vittnen (https://www.jwfacts.com/watchtower/birthdays.php

Det övriga är att uppmuntra barn att predika om sin tro i skolan.

”Sök efter möjligheter att berätta om din tro i skolan. … Du har den bästa möjligheten att hjälpa dina klasskamrater att höra. En flicka som heter Iraida säger: ”Skolan är ett predikofält som bara vi kan nå.”” – Vakna!, 22 mars 2002, sid. 12 (eng. & sve.)

Det är otillbörligt för Jehovas vittnen att predika för andra barn, lika mycket som Jehovas vittne-föräldrar inte skulle uppskatta att individer riktar in sig på deras barn med religiös propaganda.

Ett exempel är den tecknade barnvideon En man och en kvinna, som släpptes i maj 2016. Sofia berättar för sin mamma att hennes klasskamrat Carrie har två mammor. Sofias mamma förklarar att Gud hade för avsikt att mänskligt äktenskap skulle vara mellan en man och en kvinna, och vilka andra alternativ som helst är vad som hindrar en person från att komma till paradiset. Hon ordnar en träningssession för att lära Sofia vad hon ska berätta för Carrie om paradiset. Det är helt och hållet otillbörligt för Sofia att tala om sin religiösa övertygelse om Harmageddon i skolan, och i synnerhet i fråga om samkönade äktenskap. Carrie försätts i den omöjliga situationen om att veta att Sofia är kritisk gentemot hennes familjearrangemang och tror att hon kommer dö i Harmageddon om hon inte förkastar sina föräldrars livsstil, särskilt då Carrie inte har något annat val än att leva med dem. Videon kan ses på jw.org, Del 22: En man och en kvinna (https://www.jw.org/sv/vad-bibeln-l%C3%A4r/barn/bli-jehovas-v%C3%A4n/videor/en-man-en-kvinna-%C3%A4ktenskap/), från och med 1 januari 2023 

Exempel på förföljelse av Jehovas vittnen

Det finns exempel på att Jehovas vittnen utsätts för fruktansvärd behandling och till och med dödsfall. Det är hjärtskärande att läsa om dessa upplevelser, och det finns inget rättfärdigande för den tortyr och död som vissa Jehovas vittnen har fått genomgå. Följande tre exempel kan verkligen beskrivas som förföljelse.

När man undersöker omständigheterna kring dessa tre exempel är det extremt oroande att misshandeln av Jehovas vittnen i varje enskilt fall kunde ha undvikits och förföljelsen som fick erfaras var resultatet av onödiga regler som förelagts av Sällskapet Vakttornets ledare.

Malawi

Några av de mest fruktansvärda förföljelserna av Jehovas vittnen inträffade i Malawi från 1967 till 1993. Grunden till behandling de fick motta var för att de inte ville köpa Malawi Kongressens partikort. Sällskapet Vakttornet förordade att det skulle göra dem till ”en del av världen”. Men samtidigt tillät Sällskapet Vakttornet Jehovas vittnen i Mexico att inneha ett Cartilla-kort för att frikalla dem från militärtjänst. Vakttornets organisation kunde ha använt samma resonemang som i Mexico för Jehovas vittnen i Malawi och på så vis förhindrat förföljelsen de fick.

Jesus befallde att vi skulle ”betala tillbaka kejsarens saker till kejsaren”, och i Romarbrevet 13 rådde Paulus att man skulle lyda politiska härskare. Artikeln Mexico and Malawi (https://www.jwfacts.com/watchtower/malawi-mexico-oath-allegiance.php) går in i detalj på om vad Jehovas vittnen fick genomlida i Malawi, hur det var fullständigt onödigt och direkt relaterat till hycklande vägledning från Sällskapet Vakttornet.

Nazityskland

Ett av de viktigaste exemplen på förföljelse i historien var mordet på de 6 miljoner judar som skedde under andra världskriget i händerna på Nazityskland. Andra grupper blev målinriktade, med upp till 500 000 zigenare som dödades.

Sällskapet Vakttornet har kommit med det sensationella påståendet att Hitlers värsta förföljelse var reserverad för Jehovas vittnen.

”Hitler satte i gång den fruktansvärda förföljelsen av Jehovas vittnen, som var värre än den han lät judarna drabbas av. Sedan kom andra världskriget, som blev många gånger mer förödande än första världskriget.” – Vakttornet, 15 juni 1967, sid. 283–284 (sve.) – Vakttornet, 15 oktober 1966, sid. 635 (eng.)

Vakttornets organisation fortsätter med att regelbundet hänvisa till att nazisternas övergrepp mot Jehovas vittnen är av särskild betydelse.

– jw.org, Delstatsparlamentet i Tyskland uppmärksammar Jehovas vittnens modiga hållning mot nazisterna, 22 februari 2021 (https://www.jw.org/sv/nyheter/jw/omr%C3%A5de/tyskland/Delstatsparlament-i-Tyskland-uppm%C3%A4rksammar-Jehovas-vittnens-modiga-h%C3%A5llning-mot-nazisterna/)

Omkring 1 500 Jehovas vittnen dog i Förintelsen.

– jw.org, Om oss, Vad utsattes Jehovas vittnen för under Förintelsen?, sedd 11 februari 2023 (https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jv-f%C3%B6rintelsen-fakta-koncentrationsl%C3%A4ger/)

Kan Sällskapet Vakttornet med rätta påstå att de har lidit värre förföljelse än judarna, när 1 500 Jehovas vittnen dog – 4% av tyska Jehovas vittnen – medan 6 miljoner judar dog, 60% av den judiska befolkningen.

Det finns en ännu mer chockerande fråga att känna till – Jehovas vittnen kunde ha undvikit Hitlers vrede. Förföljelsen de utsattes för berodde på arrogansen från Sällskapet Vakttornets ledare, Rutherford. Jehovas vittnen kom till Hitlers kännedom på grund av det giftiga hatiska tal som Rutherford vid den tiden publicerade i Vakttornet mot regering och religion.

När Hitler vände sig till Vakttornet trampade Rutherford skamligt tillbaka. Han skickade ett brev till Hitler där han fördömde judar och påstod sig stödja Hitlers vision. När Hitler vägrade att ändra sin åsikt angående Vakttornet ändrade Rutherford sitt budskap igen och gjorde en förargad attack mot Hitler. Rutherford irriterade Hitler från sin säkerhet i Amerika, och oskyldiga Jehovas vittnen i Tyskland fick betala med sina liv för det.

Artikeln Letter to Hitler (https://jwfacts.com/watchtower/hitler-nazi.php) tar upp detta i detalj och innehåller kopior av breven som Rutherford skickade till Hitler och Vakttornsartiklarna som följde.

Samvetsvägran mot militärtjänst

jw.org/en/news/legal är fylld med berättelser om unga bröder som fängslats för att ha vägrat militärtjänst som samvetsgranna vapenvägrare, vilket är orsaken bakom de flesta Jehovas vittnens fängslande. Även när det tilläts möjligheten till fredlig verksamhet som utbyte för militärtjänst skulle Jehovas vittnen undanbe sig.

”En undersökning av historiska fakta visar att Jehovas vittnen inte bara har vägrat att ta på sig militära uniformer och att gripa till vapen, utan att de under de femtio senaste åren och mer också har vägrat att göra vapenfri tjänst eller att ta emot andra arbetsuppgifter i stället för militärtjänst. … Många Jehovas vittnen har blivit fängslade, eftersom de inte vill bryta sin kristna neutralitet.” – Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden [1983], sid. 167 (sve. & eng.)

Det är sorgligt att föreställa sig oskyldiga män som lever sin ungdom fängelsets hårdhet.

År 1996 ändrade Sällskapet Vakttornet sin hållning angående militärtjänst, vilket gjorde medverkan i det till en samvetsfråga; det vill säga ett val för varje enskilt Jehovas vittne kan bestämma utan vedergällning. (Skälet till denna förändring var för att få juridiskt erkännande i Bulgarien, vilket det talas om i artikeln Bulgaria and Blood Transfusions. (https://www.jwfacts.com/watchtower/bulgaria-blood-transfusions.php))

”Men hur är det då om staten kräver att en kristen under en viss tidsperiod utför samhällstjänst som är en del av en nationell tjänst under en civil administration? … Han måste själv fatta sitt beslut inför Jehova. Förordnade äldste och andra bör helt och fullt respektera broderns samvete och fortsätta att betrakta honom som en kristen med gott anseende.” – Vakttornet, 1 maj 1996, sid. 20 (eng. & sve.)

Under en period i fråga om decennier hamnade tusentals vittnen i fängelse för en regel som avskaffades med en pennsnärt. Med andra ord var förföljelsen onödig, ett resultat av den styrande kretsens föränderliga nycker.

Förföljelse eller kritik

Det är vanligt att ha en åsikt som andra inte håller med om, men det är en annan sak att bli hatad och förföljd för den åsikten. Jehovas vittnen stämplar ofta kritik som förföljelse, inklusive negativa kommentarer på nätet, kritik i media eller konfrontation när de vittnar inför andra.

Jag [Paul Grundy] stämplade vittnande erfarenheter som förföljelse. En lördagsmorgon när jag var 20 predikade jag för en kvinna vid hennes ytterdörr. Hennes man sprang ut och skrek åt mig att gå min väg, och tog tag i sin trädgårdsslang, slog på den och jagade bort mig från hans egendom. Även om det var extremt var det inte förföljelse. En husägare har all rätt att vara arg över intrånget i hans privatliv när en person kommer oinbjuden och säger till sin fru att deras syn på religion är felaktig och oacceptabel för Jehova.

En äldste vittnade och husägaren skrek argt åt honom att lämna hans egendom och knuffade bort honom och slog samtidigt av hans läsglasögon från huvudet. Den äldste glömde aldrig det som ett exempel på förföljelse. Fastän husägarens handlingar var oberättigat överdrivna, går en sådan upplevelse inte att jämföra med förföljelsen som tidiga kristna drabbades av. Att komma oinbjuden till en persons dörr på en helgmorgon för att berätta för dem att de är en del av felaktig religion är oförskämt och måste få en del folk att bli upprörda och irriterade.

Politik ger ett passande exempel på hur meningsskiljaktighet skiljer sig från hat och förföljelse. Politiska åsikter framkallar extrema känslor hos människor, därav etikettsregeln att aldrig prata om religion eller politik. Det är vanligt att människor har vitt skilda politiska åsikter, vilket ofta leder till arga debatter, men det anses inte vara förföljelse när en person skriver kritiskt om en annan politisk synvinkel.

Vakttornets organisation försöker spela offerkortet för uppträdande som är självpåtaget när det varnar nyomvända Jehovas vittnen om att de kan bli behandlade som en fiende av familjen.

– Vakttornet, Studieupplagan, november 2018, sid. 6 (eng. & sve.)

I verkligheten är det vanligtvis det nyomvända Jehovas vittnet som tar avstånd från sin ”världsliga” familj och vänner. Å andra sidan sett, om en person väljer att sluta med att identifiera sig själv som en av Jehovas vittnen, undviks de rutinmässigt. Få grupper isolerar sig från andra i samma utsträckning som Jehovas vittnen.

Kontroll genom fruktan och rädsla

Fruktan eller rädsla används ofta av religion, regering och i hushållsrelationer som ett sätt att kontrollera. Sällskapet Vakttornet hävdar att Satan använder rädsla för förföljelse mot Jehovas vittnen.

– Vakttornet, Studieupplaga, juli 2019, sid. 2 (eng. & sve.)

– Vakttornet, Studieupplaga, juli 2019, sid. 7 (eng. & sve.)

Sällskapet Vakttornet säger att man inte ska frukta att bli hatad och förföljd, men det är Vakttornets organisation som fortsätter att publicera grafiska bilder och artiklar om förföljelse. De förstår makten i rädsla, och deras hängivenhet för detta ämne håller rädsla prioriterad.

År 1966 dök ordet förföljelse upp på 50 av 768 Vakttornssidoblad – 6,5% av alla tryckta sidor. Artikeln ”Kristna måste räkna med förföljelse” gav en detaljerad lista över de typer av förföljelse som kan förväntas.

”Denna förföljelse har tagit form av smädelse, fängelse, hugg och slag och till och med döden. … Eftersom det är uppenbart att förföljelse är något som Jehova tillåter komma över sina tjänare såsom en prövning av deras ostrafflighet, bör vi inte bli förvånade, när det utbryter förföljelse av det ena eller det andra slaget. … För att kunna uthärda hätsk förföljelse under en lång tidsperiod måste vi förstå varför den tillåts. … Jehova har underrättat oss om att han kommer att låta Satan utsätta oss för förföljelse för detta syfte, och att vi troget härdar ut kommer att hävda och förhärliga Jehovas stora namn. När vi vet det kan vi rentav fröjda oss under förföljelsen, såsom apostlarna gjorde. … Om vi inte skulle härda ut under förföljelse, då ger vi bara Satan ytterligare anledning att smäda Gud.” – Vakttornet, 15 mars 1967, sid. 125, 128, 129, 130 (sve.) – Vakttornet, 1 oktober 1966, sid. 593, 597, 599 (eng.)

En sökning på ordet förföljelse på jw.org den 1 januari 2023 gav 4 259 resultat, vilket visar att detta ämne fortsätter att vara populärt hos den styrande kretsen. (Som jämförelse är detta en liknande summa den primära undervisningen paradiset, som gav 4 611 resultat.) De följande tre videoresultaten positionerar förföljelse som någonting sannolikt att få erfaras.

Grafiska bilder fortsätter att publiceras som varnar Jehovas vittnen att de ska bereda sig på att bli attackerade inom kort vid Harmageddon.

Vakttornet, Studieupplaga, juli 2017, sid. 31 (sve. & eng.)

Det är chockerande att Jehovas vittnes-barn utsätts för detta olämpliga bildspråk.

På grund av att jag ständigt utsattes för sådan information skrämde förespeglingen om att bli torterad mig som barn. Jag hade en sjuklig rädsla för att bli kittlad och hade visioner om att bli kittlad tills jag inte längre kunde andas. Jag väntade mig också att få nålar insatta under naglarna, då jag hade hört att det skulle leda till olidlig smärta. Jag tänkte inte tala om det som jag fruktade mest, så att Satan inte skulle få veta, men var orolig för att Satan kanske skulle kunna läsa mina tankar och få veta och använda dem mot mig ändå. Det är smärtsamt att se tillbaka på att mitt barn själv utsattes för sådan religiös misshandel, och decennier senare få se att Jehovas vittnen fortsätter att utsättas för sådan grymhet.

Sällskapet Vakttornet publicerar egocentriska artiklar som begråter förföljelse för att väcka sympati och skapa ett sken av att representera bibelverser som förutsäger förföljelse av kristna.

– Livet och tjänsten som kristen, arbetshäfte, januari 2017, sid. 8 (eng. & sve.)

”Så till exempel blev många Jehovas vittnen i Europa och andra delar av världen berövade sina rättigheter och grymt behandlade under hela 1900-talet.

Under den här tiden utsattes Jehovas vittnen för brutal, systematisk och långvarig förföljelse under de båda stora diktaturregimerna i Europa.” – Vakttornet, 1 mars 2003, sid. 3 (sve. & eng.)

Det skarpa fokuset på förföljelse har dock mer att göra med att uppvigla till rädsla. Även om väldigt få Jehovas vittnen har upplevt eller någonsin kommer att få erfara sann förföljelse, får Vakttornets hängivenhet till ämnet att få det att verka vanligt och oundvikligt.

Sällskapet Vakttornet överdriver förföljelse för att hålla anhängare i beständig rädsla, och använder sådan rädsla som ett medel för kontroll och samhörighet – ett vanligt tema bland högkontrollerande grupper.

”Elitism och förföljelse – misshandlande kyrkor framställer sig själva som unika i Guds planer och har en stark organisatorisk tendens att vara åtskilda från andra kyrkliga organ och institutioner. Gruppens sociala dynamik innebär att vara självständig eller separat, med minskande möjligheter till intern rättning och reflektion. Utomstående kritik och utvärdering avfärdas likväl som de söndrande ansträngningarna från ondsinta människor som försöker hindra eller omintetgöra Guds planer.” – Ronald Enroth, ”Churches that Abuse” (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1992) (Utdraget ur den här boken är efter bästa förmåga direktöversatt)

Förföljelse av kristna

Genom historien har människor från ett brett spektrum av trosinriktningar drabbats av förföljelse, och än idag utsätts hundratals miljoner kristna runt om i världen för övergrepp för sin tro.

Följande citat visar omfattningen av hat och förföljelse som kristna för närvarande utsätts för.

”Föreställ dig att du tittar över axeln för att du studerar en bibel, eller ber i kyrkan. Föreställ dig att om du blir tagen, kan du bli fängslad, slagen, eller till och med bli dödad. För miljontals kristna runt om i världen är detta den skarpa verkligheten.” 

– bibleleague.gospelcom.net/persecuted/index.php, 24 oktober 2006 (Direktöversatt)

“Fler än 200 miljoner kristna i 60 länder jagas, fängslas, förbjuds, bötfälls, nekas jobb, blir fysiskt torterade eller blir brutalt dödade – bara för att de är kristna.” 

– bibleleague.com.au/getinvolved/bpcprogram.shtml, 14 februari 2007 (Direktöversatt)

“Idag lider fler än 200 miljoner kristna runt om i världen fängelsestraff, misshandel och till och med död på grund av sin tro. Ändå hör de flesta amerikaner aldrig deras berättelse.” – Their Blood Cries Out – Paul Marshall, Lela Gilbert (Direktöversatt)

“Kristna idag är den mest förföljda religiösa gruppen i världen, och förföljelsen har intensifierats under de senaste åren. Tortyr, förslavning, våldtäkt, fängelse, mord … till och med korsfästelser är bland grymheterna som begås mot troende runt om i världen, mycket av dem härrör från två ideologier som internationellt råder: kommunism och militant, politiserad islam.” – International Persecution of Christians — Report by Perry L. Glanzer of James Dobson’s Focus on the Family (3/1/98) (Direktöversatt)

1. ”Fulani-herdar har dödat mer än 6 000 kristna i Nigeria hittills i år.”

2. ”A.C.N. rapporterar att så många som 600 000 kristna drabbades av någon form av religiös förföljelse under 2016.”

3. ”…grupp rapporterar att mer än 50 000 kristna i Nordkorea hålls i fängelser eller arbetsläger.” 

– Religious freedom around the world 2018 americamagazine.org/faith/2018/08/24/religious-freedom-around-world-under-siege-christian-persecution-especially-acute (Direktöversatt)

För fler exempel, se persecution.com, 1 januari 2023 som är tillägnad människor som förföljs för sin trohet mot Jesus.

Slutsats

Det finns tre viktiga saker att ta med sig från den här artikeln.

·       Många exempel som Sällskapet Vakttornet pekar på som förföljelse är inte förföljelse.

·       De mest extrema exemplen på förföljelse som Jehovas vittnen utsätts för var onödiga och direkt orsakade av Sällskapet Vakttornets ledare.

·       Antalet Jehovas vittnen som utsätts för förföljelse är obetydligt i jämförelse med det totala antalet kristna som utsätts för förföljelse.

Jehovas vittnen hänvisar till en rad saker som förföljelse, som till exempel en negativ nyhetsrapport eller ”avfällingar” som håller skyltar utanför en sammankomst. Det kräver mycket av en för att betrakta dessa som sådant. Människor har rätt att uttrycka meningsskiljaktigheter, förutsatt att det görs fredligt och lagligt, och gör det med hänsyn till ändlösa ämnen och mot många religioner. Det är inte ens så att Jehovas vittnen kan hävda att de är hatade av tidigare medlemmar, som vanligtvis är motiverade av en önskan att hjälpa Jehovas vittnen att lämna vad de tycker är en skadlig religion.

Granska bibelskriften om förföljelse.

Matteus 10:22 säger – ”Och NI skall vara föremål för hat från alla för mitt (Jesus) namns skull;…”

Matteus 24:9 – ”Då skall man utlämna ER åt vedermöda och döda ER, och NI skall vara föremål för hat från alla nationerna för mitt (Jesus) namns skull.”

Johannes 15:20 – ”…Om de har förföljt mig, skall de förfölja er också; om de har hållit mitt ord, skall de hålla ert ord också.”

2 Timoteus 3:12 – ”Ja, alla som önskar leva i gudhängivenhet i gemenskap med Kristus Jesus skall också bli förföljda.”

I varje fall är förföljelse på grund av Jesu namns skull. Jehovas vittnen är inte välkända på grund av Jesu namn, de stoltserar främst över att vara kända för att vittna om sin namne, Jehova.

Jehovas vittnen gör klokt i att överväga om någon uppenbar förföljelse eller hat är ett resultat av att följa Jesus, eller om det är självförvållat och försvarbart med tanke på hur de framställer eller behandlar andra. De flesta sanktioner som ålagts Jehovas vittnen beror på vad som anses vara hatretorik i Sällskapet Vakttornets publikationer. Andra utövandet som belysts är undvikandet och utfrysningen av tidigare anhängare och förbudet mot blodtransfusioner.

Det är tragiskt att vissa Jehovas vittnen har utsatts för övergrepp och misshandel, tortyr och dödsfall. Jehovas vittnen har, emellertid, ingen rätt att komma med några speciella påståenden om att vara förföljda, eftersom antalen är obetydliga i jämförelse med det totala antalet människor som har blivit förföljda för sin religiösa övertygelse. Miljontals människor förföljs varje år över hela världen.

Vakttornets organisation säkerställer att Jehovas vittnen har ett förföljelsekomplex genom att regelbundet inkludera erfarenheter av förföljelse och säga att man kan förvänta sig det i framtiden. Den rädsla som detta skapar är ett klassiskt sätt att tillförsäkra sig kontroll och samhörighet.

Betecknande nog har förföljelsen av Jehovas vittnen ofta varit det direkta resultatet av att hycklande ledare sitter säkert på sina huvudkontor, samtidigt som de har påverkat livet för anhängare i länder långt utom räckhåll.

Den här artikeln är ursprungligen publicerad i februari 2023. Översattes från engelska till svenska i mars 2023. Länk till engelska källartikeln är: https://www.jwfacts.com/watchtower/persecution.php