Homosexualitet och Transpersoner

Sällskapet Vakttornet är starkt emot homosexualitet och beskriver det som en av de mest avskyvärda av synder. En person som ägnar sig åt sexuella relationer med samma kön kan uteslutas, men däremot kan en homosexuell som lever i celibat stanna kvar som ett Jehovas vittne. Sällskapet Vakttornet accepterar inte att människor föds som homosexuella och lär ut att homosexuella begär är ett val som utvecklas, exempelvis genom onani, och är något som kan övervinnas.

Om följande information på något sätt orsakar ångest eller påfrestning, besök hemsidan suicide.org (Länken är: http://suicide.org/international-suicide-hotlines.html) för en uppteckning över internationella telefonhjälplinjer.

År 2016 gav Sällskapet Vakttornet ut en Vakna!-tidskrift som konstaterade att Jehovas vittnen inte är fördomsfulla gentemot homosexuella, fastän de anser att det strider emot Bibelns lag.

”… Bibeln godkänner inte homosexuella handlingar, men den uppmuntrar absolut inte till fördomar, hatbrott eller andra kränkningar av homosexuella. (Romarna 12:18)

… Jehovas vittnen har valt att följa Bibelns normer. De handlingar som Bibeln förbjuder ser de som oacceptabla. Men de skulle aldrig kränka eller behandla andra illa bara för att de inte lever som de gör. …

Bibeln gör alltså skillnad på känslor och handlingar. (Romarna 7:16–25) Det är inte omöjligt att kontrollera tankar och känslor som skulle kunna leda till vredesutbrott, otrohet och stöld. Och på samma sätt är det inte omöjligt för någon med en homosexuell läggning att kontrollera sina känslor så att de inte tar över. (1 Korinthierna 9:27; 2 Petrus 2:14, 15)

Jehovas vittnen följer Bibelns normer men skulle aldrig få för sig att tvinga på andra sina trosuppfattningar. Och de försöker inte heller ändra på lagstiftningar som skyddar de mänskliga rättigheterna för dem som har en annan livsstil.”
– Vakna!, 2016, nr 4, sid. 7, 8, 9 (sve. & eng.)

Även om den här Vakna!-artikeln tycks presentera Sällskapet Vakttornets syn på samkönade relationer på ett balanserat och tolerant sätt, är den, emellertid, inte i samstämmighet med vad som har dykt upp under flera decennier på sidobladen i tidskriften Vakttornet, och är heller inte inriktad eller orienterad med hur homosexuella behandlas inom församlingarna.

Sällskapet Vakttornet beskriver homosexualitet som:

 • ”… motbjudande, sexuellt förnedrande … avskyvärd …” – Vakttornet, 15 mars 2012, sid. 31 (sve. & eng.)
 • ”… en onaturlig sexuell perversitet.” – Vakna!, 8 december 1997, sid. 14 (eng. & sve.)
 • ”… verkligen sjuk och pervers …” – Vakna!, 8 februari 1995, sid. 17 (sve. & eng.)
 • ”… grym, våldsam och rent ut sagt sadistisk.” – Vakna!, 22 februari 1995, sid. 14 (eng. & sve.)
 • ”…”skamliga sexuella böjelser” och ”oanständiga” vanor.” – Verklig fred och säkerhet – hur? [1986], sid. 150 (sve. & eng.)
 • ”… förtjänar dödsstraff …” – Vakna!, 22 juni 1982, sid. 10 (eng.) – Vakna!, 8 november 1982, sid. 10 (sve.)
 • ”… onaturlig sexuell avvikelse … perversioner …” – Vakna!, 8 juli 1989, sid. 27 (sve. & eng.)
 • ”… avskyvärda för Jehova … skamliga … frånstötande …” – Vakttornet, 15 mars 1979, sid. 10–11 (eng.) – Vakttornet, 1 augusti 1979, sid. 10 (sve.)

Dessa beskrivningar är inte från en annan tid när människor i allmänhet var mindre känsliga för den skada som deras ord kunde orsaka andra, de är uttryck som fortfarande används i Vakttornets publikationer.

”Om någon till exempel försöker övertyga dig om att det Gud säger om homosexuella handlingar inte är något att bry sig om, kommer du att hålla med då? Eller kommer du att hålla med Jehova, som klart och tydligt i sitt ord berättar att sådana handlingar är ”frånstötande” i hans ögon?” – Ren tillbedjan av Jehova – äntligen återställd! [2018], sid. 156–157 (sve. & eng.)

2020-äldstemanualen stämplar homosexuell pornografi som avskyvärd och kategoriserar den med våldtäkt, tidelag och barnpornografi.

”(Ef. 4:19) Sådana avskyvärda former av pornografi består av homosexualitet (sex emellan dem av samma kön), gruppsex, tidelag, sadistisk tortyr, bondage, gruppvåldtäkt, brutalisering av kvinnor, eller barnpornografi. Det är lika fel att en man eller kvinna ser på när två kvinnor deltar i homosexuell aktivitet som det är för en man eller en kvinna att se på när två män deltar i homosexuell aktivitet. – Se 12:14-15.”
– Var som herdar för Guds hjord [2020], kap. 13, sid. 3 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

En artikel betitlad ”Ungdomar frågar – Varför har jag sådana här känslor?” jämför att man ger efter för homosexuella begär med att sexuellt antasta barn.

”Det är sant att vissa människor kan ha en benägenhet för homosexualitet, alldeles som vissa människor enligt Bibeln är ”benägna till vrede”. (Titus 1:7) Men Bibeln fördömer ändå att man ger uttryck åt orättfärdig vrede. (Efesierna 4:31) På liknande sätt kan en kristen inte ursäkta ett omoraliskt uppförande genom att säga att han är ”född sådan”. Pedofiler kommer med samma ynkliga bortförklaring när de säger att deras begär efter barn är ”medfött”. Men skulle någon kunna förneka att pedofilernas sexuella böjelse är pervers? På samma sätt är det med begäret efter någon av det egna könet.”
– Vakna!, 8 februari 1995, sid. 17 (eng. & sve.)

En uppföljande artikel fortsatte med temat och föreföll som kritisk gentemot läkarkårens acceptans av homosexualitet som någonting annat än en psykisk störning.

” Läkarkåren har också följt den här trenden. Längre tillbaka betraktade läkare homosexualitet som en sjukdom. Men år 1973 tillkännagav amerikanska psykiaterförbundet att homosexualitet inte längre skulle betraktas som en psykisk störning. Sedan dess har många läkare mer eller mindre helt accepterat den homosexuella livsstilen.”
– Vakna!, 22 februari 1995, sid. 12 (eng. & sve.)

I den drogs slutsatsen att homosexuella är alienerade från ett förhållande med Gud.

”Homosexuella befinner sig ”i mörker vad sinnet angår och utestängda från det liv som hör Gud till”. (Efesierna 4:18)”
– Vakna!, 22 februari 1995, sid. 14 (eng. & sve.)

Den styrande kretsen har ett så intensivt förakt mot homosexualitet att praxis som anses vara av homosexuell natur stämplas som obscena och förbjudna även för gifta heterosexuella par, med hot om uteslutning.

” Den inspirerade bibelskribenten behövde inte förklara på vilket naturligt sätt mannens och hustruns fortplantningsorgan kompletterar varandra. Homosexuella förbindelser kan uppenbarligen inte ske på detta naturliga sätt. Manliga och kvinnliga homosexuella använder andra former för sexuellt umgänge, vilka aposteln hänvisar till som ”skamliga sexuella böjelser” och ”oanständiga” vanor. (Romarna 1:24—32) Skulle gifta par kunna efterlikna sådana homosexuella former av sexuellt umgänge i sitt eget äktenskap och ändå i Guds ögon vara fria från att ge uttryck åt ”skamliga sexuella böjelser” eller ”skadligt begär”?”
– Verklig fred och säkerhet – hur? [1986], sid. 150 (eng. & sve.)

” Att en av makarna påtvingar den andra perversa handlingar, sådana som oral eller anal sex, inom äktenskapet utgör alltså inte en skriftenlig grund för en skilsmässa som skulle göra båda makarna fria att gifta om sig. … Men om det blir känt att en medlem av församlingen bedriver eller öppet förespråkar perverst sexuellt umgänge inom äktenskapet, skulle denne sannerligen inte vara oförvitlig och följaktligen inte godtagbar för särskilda privilegier, sådana som att tjäna som äldste, som biträdande tjänare eller som pionjär. Att man bedriver eller förespråkar sådant kan till och med leda till att man drivs ut ur församlingen.”
– Vakttornet, 15 mars 1983, sid. 31 (eng.)
– Vakttornet, 15 juli 1983, sid. 21 (sve.)

Inlärt beteende

Vakttornets utlåtanden visar en irriterande okunskap om homosexualitet, och beskriver det som beteende som är ett val som utvecklas, inte en del av vem en person är. Detta kan ses som antingen indirekt eller direkt i följande utläggning.

”Rapporter från olika länder visar att en del fått allvarliga problem när de har flyttat ifrån sin äktenskapspartner eller sina barn för att arbeta utomlands. Några exempel är otrohet (av en eller båda makarna), homosexuella handlingar eller incest. …”
– Vakttornet, Studieupplagan, 15 april 2014, fotnot på sidan 19 (eng. & sve.)

”Fakta: Många gånger kan sådana känslor vara tillfälliga.” – Ungdomar frågar – Jag dras till personer av samma kön – Är jag homosexuell?
(2012-06-26)

Medan Vakna!-artikeln för 8 februari 1995 betitlad ”Varför har jag sådana här känslor?” medger ”att gener och hormoner kan spela en viss roll”, avfärdar den tanken om ”att homosexualitet är medfött och att man inte kan ändra på den sexuella läggningen.” Den hävdar att studier av enäggstvillingar visar att när den ena enäggstvillingen är gay, är den andre också gay hälften av tillfälligheterna, och använder sedan detta för att visa att genetik inte är en faktor, i och med att båda borde vara gay under alla tillfälligheter – vilket är väldigt bristfälligt resonemang. Det står att ”Somliga experter anser också att den mansfientliga propaganda som spritts av vissa feminister har bidragit till att öka kvinnlig homosexualitet.” Vilka dessa experter är röjer inte artikeln. Sällskapet Vakttornet axlar ansvarigheten för homosexualitet på fadern.

”Ibland tycks också dåliga familjeförhållanden spela en viktig roll, speciellt för män. … Skribenten Joseph Nicolosi, som specialiserat sig på psykiatriska frågor, hävdar att manlig homosexualitet ”nästan alltid är resultatet av relationsproblem inom familjen, i synnerhet mellan far och son”. … Beaktansvärt är att ett ansenligt antal homosexuella blev utsatta för övergrepp som barn. … Vetenskapen kommer kanske aldrig att kunna fastställa exakt hur stor roll miljöfaktorer eller medfödda anlag spelar för att någon skall dras till det egna könet. Men en sak är säker: Alla människor föds med en benägenhet att ge efter för orätta tankar och böjelser. — Romarna 3:23. … På liknande sätt kan en kristen inte ursäkta ett omoraliskt uppförande genom att säga att han är ”född sådan”. Pedofiler kommer med samma ynkliga bortförklaring när de säger att deras begär efter barn är ”medfött”. Men skulle någon kunna förneka att pedofilernas sexuella böjelse är pervers? På samma sätt är det med begäret efter någon av det egna könet.”
– Vakna!, 8 februari 1995, sid. 16-17 (eng. & sve.)

Din ungdom – hur du får ut det bästa av den [1976/1977], sid. 118–119, 120 (sve.), sid. 120–121 (eng.)

Din ungdom – hur du får ut det bästa av den [1976/1977], sid. 38, 39 (sve.), sid. 39 (eng.)

Det är ett otroligt koncept att framlägga, att ”onani kan leda till homosexualitet.” Med över 95% av män som uppger att de har onanerat, och enbart 5% av männen är homosexuella, blir det omöjligt att kunna finna någon meningsfull korrelation mellan de två.

I en video från 2022 om homosexuella äktenskap uppger en student från Jehovas Vittnen att det inte finns några homosexuella Jehovas vittnen.

Library > Videos > The Bible > Apply Bible Principles – “The Result of True Righteousness Will Be Peace” jwbcov22-4.v 2022

Vad betyder detta, eftersom jag har känt många homosexuella Jehovas vittnen? Watchtower främjar konceptet att människor inte föds homosexuella, om de har homosexuella böjelser beror det på yttre påverkan. Eftersom Jehovas vittnen utesluts om de fastnas för homosexuellt beteende, finns det på grundval av detta inga homosexuella Jehovas vittnen. Detta ogiltigförklarar dock fullständigt sexualiteten för alla Jehovas vittnen som identifierar sig som homosexuella, men förtrycker sina önskningar för att förbli en del av religionen.

Infallsport till sämre beteende

Sällskapet Vakttornet använder det retoriska sluttande planet felslutet, att om en person hänger sig åt homosexuella begär riskerar de vidare att bli mer förnedrade av ännu värre perversioner.

”Eftersom sexuell omoraliskhet till stor del grundar sig på självisk njutning, leder den ofta till allt mer förnedrande handlingar. Och eftersom den fallna människonaturen är som den är, har spänningen kring något som blir vardagsmat en benägenhet att avta. Därför har somliga homosexuella gett sig in på sado-masochism och andra avskyvärda vanor. En bibelkommentar säger att ”följden av sådana fördärvliga och onaturliga passioner … hade en benägenhet att förnedra sinnet; att sänka människan under djurens nivå; att fördärva sinnets känslighet”.”
– Vakna!, 8 juli 1989, sid. 27 (eng. & sve.)

Artikeln ””Kycklingar” och ”hökar”” använde sig av en utläggning om män som förgriper sig på unga pojkar för att skarpt fördöma homosexualitetens ondska.

””Kycklingar” och ”hökar” …

De homosexuella kämpar för en förändring av lagarna, så att åldern då man är myndig att ha sexuellt umgänge sänks och att sex mellan vuxna och barn legaliseras. De kämpar för barnens rättigheter, säger de, och de ger sig ut för att vara barnens beskyddare. … Barnens rättigheter att bli misshandlade, prostituerade och homosexuellt utnyttjade? Detta påstådda intresse för barnens rättigheter är en täckmantel för män, vars enda intresse är att tillfredsställa sina egna sexuellt perversa begär. När barnen blir lite äldre, kastar dessa ”kärleksfulla” vuxna ut dem på gatan igen och hämtar upp nya offer. Med eller mot sin vilja är barn vid så unga år inte i stånd att helt förstå det val de träffar eller att förutse konsekvenserna. De är offer. De är känsliga. Vilseledda söker de tillgivenhet hos homosexuella, men de blir psykiska vrak när dessa överger dem. Somliga blir mördade. En homosexuell man dödade 33 pojkar och begravde dem under sitt hus. Vart har all den kärlek som man talar så mycket om tagit vägen?”
– Vakna!, 8 november 1982, sid. 6 (sve.)
– Vakna!, 22 juni 1982, sid. 6 (eng.)

Denna ouppriktiga skildring är bedrövlig, eftersom övergrepp mot barn inte på något sätt är kopplat till homosexualitet. Den här artikeln var inspirerad av North American Man/Boy Love Association (NAMBLA), en pedofilorganisation som startade år 1978, och är ämnet för dokumentärfilmen Chicken Hawk: Men Who Love Boys som kom ut år 1994. Artikeln Vakna! presenterar denna grupp som representant för homosexuella, när de i själva verket fördömdes och förbjöds från att ingå i rörelsen för homosexuella rättigheter. (Se Chicken Hawk). Den här artikeln visar Sällskapet Vakttornets okunnighet om ett mycket viktigt ämne, och följande förklarar hur homosexualitet inte är kopplat till pedofili.

””Praktiskt taget verkar det inte finnas några reportage alls om sexuella övergrepp mot flickor som gjorts av lesbiska vuxna, och den man i vuxenåldern som sexuellt antastar unga pojkar är sannolikt inte homosexuell (Groth & Gary, 1982, s. 147)” … Dr. Nathaniel McConaghy (1998) varnade på liknande sätt emot att man skulle förväxla homosexualitet med pedofili. Han noterade att: ”Mannen som kränker prepubertala eller direkt postpubertala pojkar är typiskt sett inte sexuellt intresserade av äldre män eller kvinnor…””
(sid. 259 (eng.)) Fakta om homosexualitet och sexuell barnantastning, från och med mars månad år 2016 (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt) (Se länken: https://lgbpsychology.org/html/facts_molestation.html)

”Att kalla en mans övergrepp mot en pojke för ”homosexuell” eller en mans övergrepp mot en flicka för ”heterosexuell” är att felaktigt förstå pedofili. Ingen sann pedofil attraheras av vuxna, så varken homosexualitet eller heterosexualitet är tillämpligt. Följaktligen föreslår Herek att man kallar mäns sexuella övergrepp mot pojkar för ”manna-mannaövergrepp” och mäns övergrepp mot flickor för ”manna-kvinnligt ofredande.
Intressant nog skriver Anna C. Salter, i Predators, Pedophiles, Rapists and other Sex Offenders, att när en man bedriver övergrepp mot små flickor, kallar man honom för en ”pedofil” och inte en ”heterosexuell”. Det är klart att när en man antastar små pojkar, säger folk på direkten, eller muttrar under andan, ”homosexuell”.”
Homosexualitet och pedofili, från och med maj månad år 2016 (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)
(Se länken: https://www.huffpost.com/entry/homosexuality-and-pedophi_b_1932622

I juli månad-avsnittet år 2015 av JW Broadcasting använde Anthony Morris denna Vakna!-artikel som ett exempel på hur Sällskapet Vakttornet proaktivt har uttalat sig om barnantastning, just den själva upplaga som visade Sällskapet Vakttornets okunnighet om pedofiler. Morris validerade idén om att homosexuella är gärningsmän av barnantastning, och förklarade stolt:

”Den varnade för homosexuella män som förgriper sig på och förespråkar rätten att använda sig av pojkar för sex. Skäms på dem!”

Med den styrande kretsen som uppvisar en så pass dålig förståelse om barnantastning blir det inte konstigt att de har hamnat under en störtflod av global kritik för sina felaktiga förehavandesätt.

Är något som kan överkommas

I och med att homosexualitet anses vara något som är inlärt och inte en del av en persons uppbyggnad förklaras det likafullt att det är möjligt att övervinna dessa begär.

”En del skulle säga att Bibelns syn är grym och känslokall. Men det påståendet är grundat på antagandet att vi måste följa våra impulser och att sexuell attraktion varken ska eller kan hållas under kontroll. Men Bibeln säger att vi människor är mer än bara djur som måste följa sina instinkter. Vi är civiliserade varelser som kan välja att inte låta sig styras av enbart känslor. (Kolosserna 3:5) …

Bibeln gör alltså skillnad på känslor och handlingar. (Romarna 7:16–25) Det är inte omöjligt att kontrollera tankar och känslor som skulle kunna leda till vredesutbrott, otrohet och stöld. Och på samma sätt är det inte omöjligt för någon med en homosexuell läggning att kontrollera sina känslor så att de inte tar över. (1 Korinthierna 9:27; 2 Petrus 2:14, 15)” – Vakna!, nr. 4, 2016, sid. 8–9 (sve. & eng.)

”Bibeln ger förmaningen: ”O ni som älskar Jehova, hata det som är ont.” (Psalm 97:10) Kristna förväntas därför hata varje handling som strider mot Jehovas lagar. En del människor kan till och med reagera med mycket starkare känslor av motvilja eller avsky mot homosexualitet än mot andra slag av omoraliskhet, och de betraktar då homosexualitet som en onaturlig sexuell perversitet. …

De som utövar det som är ont, däribland homosexuella, kan göra radikala förändringar i sitt tankemönster och i sitt uppförande, och många har verkligen varit framgångsrika i att göra denna förändring. Jesus predikade själv för sådana personer, och när de visade ånger blev de godtagbara för honom. — Matteus 21:31, 32.

Kristna välkomnar ångerfulla människor med skiftande bakgrund. Efter att ha lämnat omoraliska sedvänjor bakom sig, vilka dessa än kan ha varit, kan alla få full nytta av Guds förlåtelse, eftersom ”Jehova är god mot alla, och uttrycken för hans barmhärtighet är över alla hans verk”. — Psalm 145:9.”
– Vakna!, 8 december 1997, sid. 14-15 (eng. & sve.)

Ungdomar frågar – Jag dras till personer av samma kön – Är jag homosexuell? (2012-06-26)

Att man säger att människan till skillnad från djur kan hållas under kontroll, innebär förolämpande nog att de som ägnar sig åt samlag av samma kön inte är bättre än djur när de följer dessa begär.

Dessa kommentarer är extremt skadliga för en ungdom bland Jehovas vittnen. De får regelbundet höra hur avskyvärda de är i Jehovas ögon och kommer till insikten att de inte har något hopp om att någonsin verkligen få njuta av kärlek, sex eller äktenskap. Jag har fått läsa om många erfarenheter från självmordsbenägna Jehovas vittnes-ungdomar till följd av detta, som exempelvis Monk3y (Länken är: https://www.jwfacts.com/watchtower/experiences/m0nk3y.php).

Homosexuellt mode

På 1980-talet kommenterade Sällskapet Vakttornet emot androgyna modestilar.

”Den androgyna stilen, som nyligen gjordes populär av vissa rocksångare, suddar till exempel ut gränserna mellan det maskulina och det feminina genom att man använder make-up, frisyrer och manér lånade från det motsatta könet. Det är inte förståndigt att lägga sig till med en stil bara därför att den är populär hos vissa grupper. Och lägg märke till vad som sägs om detta i 5 Moseboken 22:5 i bibeln.”
– Vakna!, 22 maj 1987, sid. 20-21 (sve.)
– Vakna!, 8 februari 1987, sid. 17 (eng.)

En våg av anti-homosexuell retorik har dykt upp alltsedan Anthony Morris utnämndes till den styrande kretsen år 2005. Morris har gjort ett flertal kommentarer angående homosexuell och gay-modeinflytande i sina offentliga tal och tv.jw.org-sändningar, och under hans ämbetstid har det uppkommit snipiga artiklar och videor om detta ämne.

År 2007 talades det emot metrosexualitet. Inte bara är Mark Simpson som källan till citatet inte korrekt tillskriven, utan själva hans kommentarer tas ur sitt sammanhang i syfte att antyda att metrosexualitet har homosexuella konnotationer.

”Metrosexualitet – en livsstil där män är överdrivet uppmärksamma på sig själva och i synnerhet på sitt utseende – har gjort mycket för att sudda ut gränsen mellan homosexualitet och heterosexualitet. Enligt den man som påstås ha myntat uttrycket kan den metrosexuelle ”vara öppet homosexuell, heterosexuell eller bisexuell, men det är inte det som har betydelse utan att han klart och tydligt har gjort sig själv till föremål för sin kärlek och att hans sexuella aktivitet består i vadhelst som tillfredsställer honom”.”
– Vakna!, februari 2007, fotnot på sidan 30 (sve. & eng.)

Vakttornshomofobi nådde nya nivåer när modetrender som ”tajta” eller ”tätt åtsittande byxor” skulle förbjudas som att de vore homosexuella.

”De har vad de nu kallar det ”metrosexuella” utseendet. Det börjar bli väldigt populärt. … Vad det innebär är att de har en kostym eller byxor på sig, som är extremt tätt åtsittande ända ner till anklarna – väldigt, väldigt tätt åtsittande. … Vad som är fel är dessa extremt tätt åtsittande byxor. Det är inte lämpligt för en kristen. Och jag vill att ni bröder ska tänka på detta. Kommer du ihåg att många flertal homosexuella är i klädbranschen och designar. Vet du inte om att de älskar när man har tätt åtsittande byxor? Åh ja. Du kanske småskrattar. Men jag tycker inte att det är någonting roligt. Jag tycker att det är motbjudande. Besinna er ordentligt över saken. Man ser inte så bra ut som man tror att man gör, förutom för en homosexuell. … Man ser vedervärdig ut.”
– Styrande kretsen medlemmen Anthony Morris kommentar till Betel i Rom den 20:e januari 2014. Upprepades också november månad år 2014, Förenta staternas zonbesök. (Direktöversatt)

Sällskapet Vakttornet talar öppet emot androgyna eller unisexkläder.

”I lagen ser man tydligt hur illa Jehova tycker om kläder som suddar ut gränsen mellan manligt och kvinnligt, en beskrivning som stämmer bra in på en del modetrender i dag. (Läs 5 Moseboken 22:5.) När vi undersöker Guds lag förstår vi att han inte tycker om klädstilar som får män att se ut som kvinnor och kvinnor att se ut som män eller som gör det svårt att se någon skillnad på män och kvinnor.”
– Vakttornet, Studieupplagan, september 2016, sid. 18 (eng. & sve.)

Sammanhangets gränser tänjer man på genom att hänvisa till Femte Moseboken, som säger att en kvinna inte ska klä sig som en man, eller tvärtom. Den tar inte upp någon diskussion om unisex-kläder, som inte innehåller en könsredovisning.

Kretstillsyningsmansprogrammet för äldste år 2015/2016 innehöll ett avsnitt som förklarade att det metrosexuella utseendet utesluter en person från att kvalificera sig för Betel, och kan till och med leda till att de undantas att vara berättigade för predikan i tjänstearbetet. Det omfattar en broder som vårdar sig på ett omanligt eller feminint sätt och karaktäristik, eller en syster med en maskulin frisyr eller klädstil.

”Ärenden rörande uppförande, klädsel och sin egen vårdnad (8 min.)
”Världens anda” leder människor till att sudda ut de utmärkande särdragen mellan könen likt aldrig tidigare (1 Kor. 2:12; 5 Mos. 22:5)
Denna trend påverkar somliga i församlingen
En del bröder lutar sig mot omanliga karaktärsdrag och vårdande vanor
En del systrar har upptagit en manlig frisyr eller stil av klänning
Eftersom den typen av klädstil och uppförande är populär i världen, är en del möjligtvis inte medvetna om det olämpliga budskap som deras eget uppförande och hur de vårdar sig sänder ut till andra
Ge kärleksfull hjälp
Vänligen beakta två angelägenhetsområden bland bröder
(1) Tendensen att klä sig i den så kallade metrosexuella stilen, som vanligtvis består av åtsittande jackor och byxor som framhäver kroppen
(2) De uppenbara eller kvinnliga egenskaperna, kanske i ens hållning, kroppsspråk och sätt att tala
Systrar behöver också undvika tätsittande eller urringade, avslöjande kläder (1 Tim. 2:9, 10)
Om du lägger märke till individer (bröder eller systrar) vars klänning och yttre vårdnad reflekterar världens extremiteter, erbjud då därför vänligen vänligt råd i ett försök att lägga till rätta den sortens individer ”i mildhetens ande” (Gal. 6:1; w97 15/6 17–18 styckena 14–18; w88 15/8 17 styckena 9–10)

S-337a-16-E 15/5 – Sidan 3

Medan världen lägger stor vikt vid ens utseende och ofta går till ytterligheter, tar sanna kristna den balanserade synpunkten som uttrycks i Guds ord och koncentrerar sig på att pryda den inre personen [Läs 1 Petrus 3:3,4]
Varje individ som uppenbarar ovan nämnda ytterligheter i klädsel och skötsel eller som uppvisar könssuddiga egenskaper bör inte rekommenderas till Beteltjänst eller Skolan för Kungarikets missionärer
Förövrigt, om de äldste är överens om att en bror eller syster uppenbart och medvetet ignorerar upprepade råd, och hans eller hennes klädsel och skötsel stör församlingen, kan de äldste bestämma att personen inte längre är kvalificerad att delta i tjänsten. I sådana sällsynta fall skulle inget tillkännagivande göras till församlingen”

S-337a-16-E 15/5 – Sidan 4

Program för kretstillsyningsmäns möte med äldste och biträdande tjänare för september månad år 2015 genom februari månad år 2016 (Utdragen är efter bästa förmåga direktöversatta)

Vad som följde efter denna utläggning var en bild i Studieupplagan av Vakttornet för juni månad år 2016 på äldste som ger råd till en ung broder som bär en kostym med tätt åtsittande byxor.

Detta visar hur allomfattande Sällskapet Vakttornets ledares kontroll är, när en välklädd man i kostym kan tillrådas om vilka kläder han har.

Homosexuellt äktenskap

I och med att det starkt motsätter sig homosexualitet kommer det inte som någon överraskning att Sällskapet Vakttornet uttalar sig när det kommer på tal om samkönade äktenskap.

”Vår Skapare satte upp normer för äktenskapet långt innan myndigheter började stifta lagar om det. I Bibelns första bok sägs det: ”En man skall lämna sin far och sin mor, och han skall hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” (1 Moseboken 2:24) Det hebreiska ordet för ”hustru” betecknar enligt en biblisk ordbok ”en människa av kvinnligt kön” (Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words). Jesus bekräftade att det är ”man och kvinna” som ska fogas samman i ett äktenskap. (Matteus 19:4)

Guds vilja var alltså att äktenskapet skulle vara ett bestående och intimt band mellan en man och en kvinna. Män och kvinnor är skapade att vara komplement till varandra så att de kan tillfredsställa varandras emotionella och sexuella behov och skaffa barn.”
– Säger Bibeln något om samkönade äktenskap? – Bibelfrågor, sid. 16 (eng. & sve.) (2012-06-26)

”Även om förhållanden mellan personer av samma kön inte spricker, kan de knappast sägas vara ett resultat av den kärlek som beskrivs i Bibeln. Sådan kärlek ”bär sig inte oanständigt åt”. — 1 Korinthierna 13:4, 5.”
– Vakna!, 22 februari 1995, sid. 14 (eng. & sve.)

En oroande propaganda som riktar sig till barn är den tecknade videon En man och en kvinna, som släpptes i maj 2016. I videon förklarar Sofias Jehovas vittnes-mamma för henne att Gud hade för avsikt att mänskligt äktenskap skulle bestå av en man och en kvinna och vilken alternativ livsstil som helst skulle utestänga en person från att komma in i paradiset. Videon går att ses på https://www.jw.org/sv/vad-bibeln-l%C3%A4r/barn/bli-jehovas-v%C3%A4n/videor/en-man-en-kvinna-%C3%A4ktenskap/.

I videon berättar Sofia för sin mamma att hennes klasskamrat Carrie har två mammor, och hennes lärare sa att det viktigaste är att människor älskar varandra. Sofia verkar inte döma Carries föräldrar när det handlar om att berätta det för sin mamma, och den försummade inställelsen i den mest rena formen av mänsklig natur är inte att säga att det är fel.

Det är snarare vittnets mamma som ger en olämplig lektion när hon säger till Sofia att ”människor kan förändras.” Förutom frågorna om homofobi är budskapet att Sofia måste döma sin skolkompis Carrie som ovälkommen i det nya systemet, och att Carrie och hennes föräldrar inom kort kommer att dö i Harmageddon om de inte konverterar till Sofias trossystem. Sofias mamma ordnar ett övningspass för att lära Sofia vad hon ska berätta för Carrie om paradiset och antagligen hur man får räddning. Det underliggande budskapet är att Sofia borde berätta för Carrie att det enda sättet hon kan njuta av att leva för evigt i paradiset är att avvisa homosexualitet och samkönade äktenskap, vilket försätter Carrie i den omöjliga situationen att veta att Sofia är kritisk gentemot hennes familjeförhållande, och att hon kommer att dö i Harmageddon om hon inte avvisar sina homosexuella föräldrars livsstil. Är det lämpligt för ett litet barn att försöka övertyga sin vän om att hennes föräldrar är syndare, i synnerhet när barnet inte har något annat väl än att leva med dem?

Sofia får veta att tillvinnandet av paradiset är detsamma som att kliva ombord på ett flygplan. En person som bär ett föremål som ”inte var tillåtet” att ta med sig på flygplanet ”kan inte åka med på resan.” Det hela är en dålig illustration, eftersom det inte finns någon jämförelse mellan att utrangera ”bagage som inte är godtagbart” som exempelvis aerosoldeodorant och att tvingas ändra sin egen identitet.

Det är svårt att begripa sig på upptagenheten kring en persons sexuella läggning i förhållande till att komma in i paradiset, när man under en lång tid lärde ut att äktenskap, sex och barnafödande kommer att upphöra i den nya ordningen. [1] Den senaste läran är att de är osäkra på om äktenskap kommer att finnas, men när döden inte finns mer måste i så fall vidare fortplantning upphöra för att förhindra överbefolkning. Detta är ett ämne som det inte regelbundet talas något djupare om, i och med att det inte överensstämmer med Sällskapet Vakttornets skildringar av paradiset fyllt med barn. De sexuella önskningar som en person har i detta system är därför en omtvistad fråga, eftersom dessa inte kommer att existera i den nästa världsordningen. Om Gud kommer att behöva ta bort begäret efter sex, kommer det inte spela någon större roll om någon är homosexuell eller heterosexuell.

Det finns dessutom en övergripande nivå av oärlighet i videons förenklade sammanfattning av äktenskapet. Den sammanfattar Guds syn på äktenskapet genom att presentera att Första Moseboken säger att Adam och Eva förväntades vara en man och en hustru, och Jesus sa detsamma. Adam hade inget val när det gäller antalet fruar han kunde ha, därför att den enda kvinnan som fanns till hands var Eva, och senare hans döttrar. Det stycke som hänvisas till angående Jesu kommentarer i Matteus 19:3–7 talar inte om polygami utan närmare sagt ett svar om skilsmässa. Vad Sällskapet Vakttornet är bekvämligen tyst om är att Jehova i bibeln krävde månggifte. Den mosaiska lagen föreskrev polygami och tvingade en man att gifta sig med sin brors hustru utifall att brodern avled som barnlös och avla barn med henne. (5 Moseboken 25:5–10) Många av de gamla männen som framhålls som exempel att följa hade flera partners, som Abraham. Kung Salomo, som välsignades med att bygga templet, hade över 700 hustrur och 300 konkubiner. När 1 Timoteus 3:2 säger ”Tillsyningsmannen skall därför vara oförvitlig, en enda hustrus man”, visar det att det fanns kristna med fler än en hustru. Bibeln visar inte att Jehovas norm för äktenskapet bestod av en man och en kvinna, utan närmare sagt har dessa normer förändrats över tid i takt med vad som är anpassligt med den lokala kulturen.

Den här videon är ett klassiskt exempel på Vakttorns-homofobi. Istället för att släppa en video vari Sofia övas i att påtala sina vänner med ogifta heterosexuella föräldrar, väljer den det betydligt mindre vanliga scenariot med ett homosexuellt par, trots att båda faller under samma Vakttorns-klassificering av otukt. Den behandlar därpå ämnet genom att bedrägligt missvisa vad bibeln framlägger om äktenskapliga förhållanden.

Transpersoner

Det är ytterst lite som har skrivits om transpersoner eller transgenderism av Vakttornets trossamfund. En sökning i online-biblioteket jw.org, sedan från och med maj månad år 2016, återsänder inga resultat i fråga om transgender eller hermafrodit. Ordet transsexuell återsänder en enda kort nyhetsartikel om en transsexuell tjänare. Sällskapet Vakttornets CD-bibliotek, som sträcker sig tillbaka till 1950-talets Vakttornsartiklar innehåller ett par mindre nyhetsartiklar och definierar transsexuella, men innehåller en betydelselös mängd vägvisning till Sällskapet Vakttornets ståndpunkt i detta ämne. De mest direkta uttalandena ser ut som enligt följande.

”De som, innan de blev kristna, var osäkra på sin identitet eller sexuella läggning kan lita på att det är till deras eviga bästa att leva enligt Guds normer, normer som förvisso kommer att uppskattas av alla som uppnår mänsklig fullkomlighet.”
– Vakttornet, 15 juni 1997, sid. 19 (eng. & sve.)

”Transsexualismens ökning är bara ytterligare ett exempel på utbredningen av sådana handlingar som är ”emot naturen” och som i hög grad kännetecknar den tid vi nu lever i. (Jämför Romarna 1:26, Åk.) Botemedlet för människor med sådana böjelser är inte ett operativt ingrepp, utan en förändrad inställning genom att de med Guds ords hjälp förnyas i den kraft som påverkar deras sinne. — Ef. 4:22—24, NW.”
– Vakttornet, 1 oktober 1974, sid. 455 (sve.)
– Vakttornet, 15 juni 1974, sid. 360 (eng.)

Dock, behandlas det i Korrespondensriktlinjer (2011) sid. 98 (eng.), ett internt Beteldokument som används av skrivaravdelningen för att besvara frågor som kommit in från Watchtower-anhängare. Häri finns innehållet av en väldigt svartvit bild av ämnet, med följande regler.

 • En hermafrodit, en person som är född med båda könsorganen, förväntas välja ett kön att identifiera sig med.
 • Transvestism (cross-dressing) beskrivs som ”bibliskt fördömt”, och en person som är känd för offentlig uppvisning av den typen av uppförande kan uteslutas för ”lösaktigt, skamlöst uppförande”.
 • En transperson som känner att deras könsorgan inte är i linje med vad de ”känslomässigt och mentalt känner att han eller hon är”, instrueras ”att leva i enlighet med de biologiska fakta om situationen.”
 • En transsexuell anses ha ”stympat” sin kropp. För att bli en av Jehovas vittnen förväntas de leva i enlighet med sin ursprungliga biologi. Om en transsexuell är i ett biologiskt ”samkönat” äktenskap kan de inte döpas förrän de lämnar sin partner.

2007- och 2011-utgåvorna innehåller identiska formuleringar kring detta ämne.

”Att stympa könsorganen, så som att låta det manliga organet bli kirurgiskt bortopererat och kreera ett konstgjort kvinnligt organ, förändrar inte fakta eller gör personen till det motsatta könet. Någon som önskar bli döpt och som redan har undergått en stympande operation av detta slag (en transsexuell) skulle kunna förväntas ta sin plats i livet i enlighet med vad individen biologiskt sett är, inte i enlighet med vad personen har könsstympats till att bli. Detta kan till och med utkräva att personen lämnar en ”make” som personen är ”gift” med, eftersom den stympade faktiskt (biologiskt sett) är av samma kön som ”partnern”.”
– Korrespondensriktlinjer (2011), sid. 98 (eng.) (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Jag upplevde personligen denna situation i samband med ett bibelstudium i Hobarts församling i slutet av 1980-talet. Betel kontaktades, som rådde en person av kvinnligt kön att använda handikapptoaletten och förväntade sig av henne att ta på sig rollen som en man innan hon kunde gå vidare för vattendop. Efter detta slutade hon så småningom att studera för att bli ett Jehovas vittne.

Watchtower-riktlinjer är alltför förenklade och tar inte hänsyn till forskning kring detta mycket komplexa ämne. Transgenderism är inte på något sätt relaterat till homosexualitet, och är en fråga om könsidentitet. Indikatorer på om en person är man eller kvinna är:

 • sexkromosomer
 • anatomiska könsegenskaper
 • könsidentitet

Hos transpersoner överensstämmer inte dessa tre indikatorer.

En person kan uppvisa en könsidentitet som inte överensstämmer med deras kromosomer och anatomi. Förefallande beror det på en persons personlighet, i och med att miljön (fostran) för transpersoner varierar en hel del och kan uppvisa sig hos barn så unga som i 4-årsåldern, den ålder då barn blir medvetna om könsskillnader. Det är ofta fallet att vissa föräldrar valde könsbyte för barnet, och de tillbringar sitt liv med att leva det kön som inte var deras anatomiska kön sedan födseln. Det vore helt opassande för Sällskapet Vakttornet att förvänta sig att en sådan person byter kön för att kunna bli döpt.

Transgenderism är inte bara relaterat till könsidentitet. Vid intersexuella tillstånd kan en person ha könskromosomer som inte matchar deras anatomiska kön. Medfödd binjurehyperplasi är vari en person har XX (kvinnliga) kromosomer, men manliga könsorgan, och androgent okänslighetssyndrom är vari det finns XY (manliga) kromosomer men vissa kvinnliga genitalier. Klinefelters syndrom, en man med två eller flera X-kromosomer (XXY), förekommer hos upp till skala 1:500 hos män och kan leda till utveckling av kvinnliga egenskaper.

Bibeln använder inte termen transpersoner, med det närmast relaterade ämnet som är en överläggning om eunucker. En eunuck är en kastrerad hannkönad person, och när kastrering sker tidigt i livet uppstår det relaterade hormonella förändringar, som leder till feminina manér, röst, hud och drag. Drottning Ester hade hovtjänare som var eunucker, vilket nämns i Ester 4:4. I Matteus 19:12 talar Jesus positivt om eunucker när hans säger att de som kan vara som eunucker (celibat) borde vara det.

I berättelsen om den etiopiske eunucken (Apostlagärningarna 8:26-40), efter mötet med Filippus och efter att fått evangeliet förklarat, tillfrågade eunucken den dagen ”Vad hindrar att jag blir döpt?” Det förekom inget omtalande kring ”stympning”, feminina manér eller androgyna kläder, och han döptes på plats.

Utan någon uttrycklig talan om transsexualism i bibeln går därför den styrande kretsens regelskapande beslutsförfaranden om detta utöver det som står i bibeln. Jesus och den tidiga kristna behandlingen av eunucker är ett bra exempel på hur långt den styrande kretsen har avvikit från deras exempel.

Att vara en transperson är fylld av känslomässiga svårigheter. Det är ingen lätt situation att förlika sig med och är kopplat till höga grader depression och självmord. Genom att helt ignorera komplexiteten bakom detta ämne, hjärtlöst försätter Sällskapet Vakttornet transpersoner som föds in i religionen i stor risk.

Slutsats

Sällskapet vakttornet försöker mjuka upp sin framtoning inför omvärlden när de presenterar artiklar som förklarar deras tolerans mot andra människors livsstilsval. Verkligheten är helt annorlunda från det för alla som har tillbringat vilken tidslängd som helst som Jehovas vittnen. Homosexualitet blir ofta skrivet om i vidriga och förtalande ordalag, och blir omtalad som sådan från plattformen för podiet.

Detta har lett till att Jehovas vittnen är de minst toleranta bland någon övergripande religion i USA när det gäller homosexualitet och samkönade äktenskap. Följande tabeller har inhämtats från Pew Report Religious Landscape Study år 2014.

Trots hur Sällskapet Vakttornet beskriver homosexuella, finns det åtskilliga barn som uppfostrats som Jehovas vittnen som kommer ut som homosexuella. Många av de vittnen som jag [Paul Grundy] växte upp med är homosexuella, och tyvärr accepterade vissa inte detta förrän efter att de gifte sig med Jehovas vittnes-systrar. En person väljer inte att vara homosexuell, och all den trångsynta tillrättavisningen på tidskriften Vakttornets sidoblad kan inte ändra den naturen hos individer. Detta åsamkar sådana Jehovas vittnes-barn en chockerande skada, eftersom det är en fruktansvärd form av barnmisshandel att ständigt höra hur Gud, församlingen, vänner och familj alla är förhatliga mot den avskyvärda person som de i hemlighet vet att de är.

Den anonyma författaren av The Hardship of being a Gay Jehovah’s Witness sammanfattar koncist varför livet för ett homosexuellt Jehovas vittne är så destruktivt. Man:

 1. har känslor av fullständig otillräcklighet eftersom man är något avskyvärt för Jehova
 2. måste rättas till i paradiset eftersom man är onormal
 3. leva ett ensamt liv, bevittna alla ens vänner bilda familj, veta av att man aldrig kommer att få uppleva kärlek, hålla om någon eller bygga upp ett liv tillsammans med någon
 4. kommer att få äldste att dela ens egen konfidentiella information med medlemmar i församlingen, i synnerhet bland sin egen kamratgrupp, vilket gör det svårt att bilda några vänskapsband
 5. kommer att få föräldrar att avhålla sina barn ifrån en, vilket får en att känna sig som ett sexuellt rovdjur

Efter att jag [Paul Grundy] blev utesluten drogs jag till och kände ett starkt band med HBTQ-gemenskapen. Det är traumatiskt att möta att man avvisas för att man är sann mot sig själv, oavsett om det handlar om ens egen religiösa övertygelse eller sexuella identitet. Uteslutna Jehovas vittnen fördömer man, ser man ner på och utfryses, vilket är vanligt för HBTQ-individer. Detta ömsesidiga band är fullkomligt inkapslat av den otroligt begåvade Eartha Kitt som, trots ett liv av ofattbar tragedi och förtryck, stod upp för rättvisa och jämlikhet oavsett kostnaden.

”Vi är alla avvisade människor, vi vet hur det är att bli refuserade, vi vet hur det är att bli förtryckta, deprimerade och därpå anklagade, och jag är mycket medveten om den känslan. Ingenting i världen är mer smärtsamt än avvisande. Jag är en avvisad, förtryckt person, och därför förstår jag dem, så gott jag kan, även om jag är heterosexuell.”
– Eartha Kitts tal till Dr. Anthony Clare, BBC radiointervju den 29.e juli 1989. (Direktöversatt)

Sällskapet Vakttornet har en lång väg att gå innan det ärligt kan säga att ”de varken hånar eller missbehandlar människor vars praxis skiljer sig från deras egen.” Omkring 8000[2] homosexuella Jehovas vittnes-barn föds varje år, och det är tråkigt att de flesta av dessa kommer att drabbas av depression och familjeavvisning, med många som begår självmord på grund av Sällskapet Vakttornets föråldrade och öppet förtalande, homofobiska retorik. Förhoppningen är att de lever upp till den bild som de försöker måla upp för omvärlden, och inte öppet kränker eller förtalar dem som inte väljer att följa deras tolkning av Guds normer.

För de fullständiga utdragen som hänvisas till i den här artikeln, gå till Watchtower Quotes – Homosexuality (Länken är: https://www.jwfacts.com/watchtower/quotes/homosexuality.php).

Fotnoter

[1]
”Våra publikationer har också sagt att i den nya världen kommer uppståndna med största sannolikhet inte att gifta sig. Vi kan inte säga vilket. … Bibeln säger bestämt att döden gör slut på ett äktenskap.”
– Vakttornet, Förenklade engelska upplagan, 15 augusti 2014, sid. 30, 31 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Konungen kommer att bemyndiga att människor, som överlevt Harmageddon och lever i ärbart äktenskap, sätter barn i världen och att dessa barn i sin tur ingår äktenskap och bildar familj, men uppenbarligen endast under begränsad tid — i hur många generationer vet vi inte.”
– Vakttornet, 15 oktober 1963, sid. 473 (sve.), sid. 627 (eng.)

”När förordnandet av att uppfylla jorden är fullbordad, när barnafödandet upphör, kommer äktenskapspartnerna att få kvarstå i sitt förhållande som livsmakar, eller kanske inte, beroende på den gudomliga viljan vid den framtida, avlägsna tidpunkten.”
– Vakttornet, 1 augusti 1952, sid. 478 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

[2]
Det fanns omkring 8 000 000 Jehovas vittnen år 2016, under vars tid det globala genomsnittliga barnafödandet låg på runt 20/1000. Vid det genomsnittet skulle det födas omkring 160 000 barn bland Jehovas vittnen. Studier visar generellt sett att omkring 5% av människor identifierar sig som homosexuella, vilket översättningsvis skulle bli 8 000 Jehovas vittnes-barn per år.

Denna artikel skrevs ursprungligen i maj år 2016, senaste uppdateringen kom i september 2020. Översattes från engelska till svenska i juli 2022. Länk till källartikeln är: https://www.jwfacts.com/watchtower/homosexuality-gay-jehovahs-witnesses.php