Jordbävningar sedan 1914

Länk till engelska källartikeln är: https://jwfacts.org.ua/watchtower-earthquakes/

Jordbävningar sedan 1914

Jordbävningsfrekvensen har varit oföränderlig i tusentals år. Antalet jordbävningar sedan 1914 är inte större än föregående århundraden, och det har funnits århundraden med fler jordbävningsrelaterade dödsfall än under 1900-talet. Sällskapet Vakttornets information om motsatsen ger upphov till allvarliga implikationer angående deras författares oantastlighet.

År 1984 förklarade boken Att få överleva in på en ny jord;

Att få överleva in på en ny jord [1984], sid. 23 (eng. & sve.)

Följande år upprepade boken Resonera med hjälp av skrifterna detta påstående.

”Detta innebär att om man jämför medeltalet jordbävningar per år, så var antalet 20 gånger så stort efter år 1914 som under de 2.000 åren före det årtalet.” – Resonera med hjälp av skrifterna [1985], sid. 339 (sve.), sid. 236 (eng.)

Det otroliga påståendet att jordbävningar har ökat 20 gånger sedan 1914 har använts som ett illegitimt sätt att övertyga Jehovas vittnen om att vi lever i “de sista dagarna”. Detta är relaterat till Jesu uttalande i Lukas 21:11 att det kommer att bli “stora jordbävningar” som ett tecken på “slutet”.

Eftersom jag [Paul Grundy] var intresserad av saker av matematisk natur, blev jag starkt påverkad av att denna “20 gångers” ökning av jordbävningar var ett obestridligt bevis på att jag levde i de sista dagarna. Jag hade aldrig tanken om att tvivla på eller verifiera detta Watchtower-påstående. Utan undantag är alla Jehovas vittnen som jag har talat med övertygade om att det har skett en betydande ökning av jordbävningar sedan 1914. Grunden för själva grunden för Sällskapet Vakttornets doktrin är konceptet att de sista dagarna startade 1914, och därmed har Sällskapet Vakttornet gjort sitt bästa för att presentera information om att Jesu tecken, som jordbävningar, har ökat dramatiskt sedan det året.

Efter tsunamin 2004 valde jag [Paul Grundy] att undersöka jordbävningar från Encyclopaedia Britannica. Denna ofarliga informationskälla fick en djupgående effekt, eftersom den var totalt i motsats till Watchtower-statistiken. Jag jämförde detta med information på seismologiwebbplatser och korresponderade sedan med en seismolog. Alla källor bekräftade att det inte har skett någon ökning av antalet jordbävningar sedan 1914, vare sig i frekvens, magnitud eller dödstal för människor. Detta övertygade mig om att det var dags att noggrant kontrollera varje “faktum” som jag hade lärt mig av Watchtower.

Är jordbävningar verkligen på väg att öka?

Syftet med den här artikeln är att undersöka om det har skett en ökning av “större” eller “stora” jordbävningar sedan 1914, enligt vad Watchtower säger.

Frekvensen av jordbävningar är förbryllande.

“Det uppskattas att det förekommer 500 000 detekterbara jordbävningar i världen varje år. 100 000 av dem kan kännas av, och 100 av dem orsakar skada.” – earthquake.usgs.gov (27 september 2015) (Direktöversatt)

I genomsnitt kommer en stor jordbävning, en med en magnitud över 8, att inträffa årligen.

Årliga globala jordbävningar efter magnitud baserat på USGS-statistik

Forskare klassificerar generellt jordbävningens betydelse övervägande på ett av två sätt;

• En jordbävning med hög magnitud, till exempel, uppmätt till över 8,0 på Richterskalan.
• En jordbävning som resulterar i människo-dödsfall, vanligtvis filtrerad till över 1000 dödsfall.

På båda punkter har det inte skett någon ökning sedan 1914. Följande information beskriver frekvensen av jordbävningar över tid, tillsammans med de historiska dödsfall som registrerats under de senaste 2000 åren.

Årliga jordbävningar efter magnitud

Det är vedertaget bland seismologer att antalet jordbävningar har varit relativt oföränderligt under många årtusenden.

“Även om det kan tyckas att vi har fler jordbävningar, har jordbävningar av magnituden 7,0 eller högre förblivit relativt beständiga …

En delförklaring kan ligga i att vi under de senaste tjugo åren definitivt har haft en ökning av antalet jordbävningar vi har kunnat lokalisera varje år. Detta beror på den enorma tillväxten av antalet seismografstationer i världen och de många förbättringarna av global kommunikation. År 1931 fanns det cirka 350 stationer i drift i världen; idag finns det mer än 4 000 stationer och data kommer nu in snabbt från dessa stationer via e-post, internet och satellit. Denna tillväxt av antalet stationer och den snabbare mottagningen av data har gjort det möjligt för oss och andra seismologiska center att lokalisera jordbävningar snabbare och att lokalisera många små jordbävningar som inte upptäcktes under tidigare år.

NEIC lokaliserar nu cirka 12 000 till 14 000 jordbävningar varje år eller cirka 50 per dag. Dessutom, på grund av förbättringarna i kommunikationer och det ökade intresset för miljön och naturkatastrofer, får allmänheten nu veta om fler jordbävningar. Enligt långsiktiga uppgifter (sedan omkring 1900) väntar vi oss cirka 17 stora jordbävningar (7,0 – 7,9) och en stor jordbävning (8,0 eller högre) under ett givet år.” – earthquake.usgs.gov (27 oktober 2009) (Direktöversatt)

Anledningen till att antalet jordbävningar förändras obetydligt lite över tid beror på att det tar år för jordbävningar att utvecklas och är resultatet av att jordens mantel förändras. Det är så öar och bergskedjor bildas, och för att ett bergsystem ska skapas kan det kräva att flera miljoner medelstora jordbävningar bildas under tiotals miljoner år.

Som ett exempel på kraften i jordbävningar, frigav 1994 års jordbävning i Northridge, Kalifornien energi motsvarande nästan 2 miljarder kilo sprängämne, ungefär 100 gånger den mängd energi som frigjordes av atombomben som förstörde Hiroshima under andra världskriget. Med magnituden 6,7 anses jordbävningen i Northridge vara måttlig i storlek, men orsakade skador på över 20 miljarder dollar. Jordbävningar av denna storlek inträffar cirka 20 gånger varje år över hela världen.

I ett privat mejl som jag fick [Paul Grundy] från professor Glenn Biasi vid University of Nevada Reno Seismological Laboratory skrev han;

“Det har inte skett någon betydande ökning av jordbävningar sedan 1914. Datan är bättre, så folk är mer medvetna om jordbävningar, fler seismometrar, bättre kommunikationer, etc. Antalet jordbävningar varierar från år till år, men förblir relativt oföränderligt när ökad upptäcksförmåga tas med i beräkningen. Antalet jordbävningar per år eller mängden energi som frigörs i genomsnitt är uttryck för den hastighet med vilken inre, gravitationsdrivna flöden i manteln verkar. Väldigt svåra att ändra och inga tecken på upplösningar på någon historisk tidsram.”

Seismologi är en ny vetenskap, med den första seismografen som uppfanns 1880. Noggranna uppteckningar av jordbävningar som uppmätte 8,0 på Richterskalan har blivit möjliga sedan dess, med fullständiga seismologiska uppgifter nu lätt att få tag på. Även om frekvensen av stora jordbävningar inte har förändrats, är vi nu medvetna om alla, i det ögonblick de inträffar.

U.S. Geological Survey ger en uppskattning om att stora jordbävningar över 8,0 inträffar årligen. Mindre jordbävningar, som skalv med magnitud 2, inträffar flera hundra gånger om dagen och flera miljoner skakningar inträffar varje dag. Till exempel, på bara 7 dagar till den 15 oktober 2011 inträffade följande jordbävningar mellan 4 och 6,7.

Bilden ovan är tagen från Google Real-time Earthquakes. Den här funktionen är inte längre aktiv men ett liknande jordbävningsflöde kan ses på quakes.globalincidentmap.com sedan september 2015.

Följande bild är en skärmdump på en video som grafiskt visar jordbävningarnas otroliga frekvens och beständiga natur. Videon kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=ph7Eczs-nTI.

Källa: Earthquakes of the First 15 Years of the 21st Century – US NWS Pacific Tsunami Warning Center (PTWC)

“I genomsnitt insamlas statistik om cirka 1 000 jordbävningar med intensiteter på 5,0 eller mer varje år. Stora jordbävningar (intensitet 8,0 eller högre) inträffar en gång per år, stora jordbävningar (intensitet 7,0–7,9) inträffar 18 gånger per år, kraftiga jordbävningar (intensitet 6,0–6,9) 10 gånger i månaden och måttliga jordbävningar (intensitet 5,0–5,9) mer än två gånger om dagen.” www.encyclopedia.com (1 januari 2005)

Engagerade seismologer och forskare, inklusive R. Mallet, J. Milne, P. Verney, S. Duda och A.W. Lee har samlat på sig en stor mängd data om historiska jordbävningar. Jordbävningar har upptecknats så tidigt som 2150 f.Kr. Fyra jordbävningar på magnituden 6,8 eller större och många skakningar på magnituden 6–6,5 inträffade bara i San Francisco Bay-regionen under de 75 åren mellan 1836 och 1911.

Jordbävningar 7,0 eller över
1900 till 1904 – 49
2000 till 2004 – 44
Se https://jwfacts.com/images/earthquakes.pdf

Årliga jordbävningsrelaterade dödsfall

Trots ingen ökning av jordbävningars storlek eller frekvens kan man föreställa sig att den ökande globala befolkningen åtminstone skulle ha resulterat i de mest jordbävningsrelaterade dödsfallen under 1900-talet. Överraskande nog har det inte varit så, med några tidigare århundraden som hade fler jordbävningsrelaterade dödsfall.

En omfattande datakälla som användes för den här artikeln var ntute.ac.uk, som stängdes i juli 2011. En lista över jordbävningar som resulterade i över 1 000 dödsfall finns på neic.usgs.gov/neis/eqlists/eqstats.html (juli 2005), som visar att under den tidsram som vi har korrekta uppgifter har det skett liten förändring i förekomsten av jordbävningar före och efter 1914. Från 1902 till 2001 var det 110 jordbävningar som resulterade i 1000 eller fler dödsfall, eller 1,1 destruktiva jordbävningar per år. De 12 åren före 1914 (1902 till 1913) hade ett högre genomsnitt på 1,25 per år än genomsnittet för de 88 åren från 1914 till 2001, där genomsnittet sjunker till 1,08.

Watchtower pålyste “ett stort skalv om året” så många jordbävningar än som någon annan period i historien.

”Fruktansvärda jordbävningar har skakat jorden, och de har med åren blivit mer förödande och inträffat oftare. … Det har sin betydelse att det sedan 1914 har inträffat flera större jordbävningar än under någon annan tidigare period av motsvarande längd, sedan man började föra statistik över dem. … ”Sedan 1948 har mönstret inträtt i en ny fas med ungefär en stor jordbävning om året.””
– Vakttornet, 15 juni 1962, sid. 269 (sve.)
– Vakttornet, 15 oktober 1961, sid. 628 (eng.)

Det årliga genomsnittet av en stor destruktiv jordbävning, som Watchtower hävdade gör 1900-talet till det mest produktiva med avseende på jordbävningar i historien, överensstämmer med långtidsdata. I april 2007 listade ntute.ac.uk 5 800 destruktiva jordbävningar katalogiserade sedan 2150 f.Kr.; i genomsnitt över 1 stort destruktivt skalv per år under de senaste 4 000 åren.

Encyclopaedia Britannica 2002 på DVD listar stora historiska jordbävningar under de senaste 1 500 åren, med avseende på förlust av människoliv. Av de 5 jordbävningarna med flest dödsfall har det endast funnits 1 sedan 1914 och det var inte på något sätt det mest destruktiva. Den mest destruktiva jordbävningen inträffade 1201 i Syrien med 1,1 miljoner döda. 1556 drabbades Kina av en jordbävning med 800 000 döda. I jämförelse dödade den största under 1900-talet ett relativt mindre antal på 240 000.

Det totala antalet dödsfall sedan 1914, som registrerats i den fullständiga listan i Encyclopaedia Britannica – 2002 utg., var 1,15 miljoner, medan samma uppteckning visar att endast tre jordbävningar under 1200-talet resulterade i 1,26 miljoner dödsfall. Det totala antalet jordbävningsrelaterade dödsfall under 1200-talet är utan tvekan till och med högre än den dödsumman, begränsad av bristen på data över mindre incidenter från den avlägsna tiden.

En jämförelse av dödsfall från 1700-, 1800- och 1900-talen visar också att antalet dödsfall årligen har varit mycket lika, med vart och ett av de senaste 3 århundradena som lidit över 1 miljon dödsfall. Med tanke på den sexfaldiga befolkningsökningen under 1900-talet har förhållandetalen mellan dödsfall och befolkning varit betydligt mindre sedan 1914.

Detta fortsätter att vara fallet under 2000-talet. Med hjälp av information från usgs.gov fortsatte jordbävningar mellan 2000 och 2019 att vara i genomsnitt en 8,0+ jordbävning varje år och mellan en och två 7,0+ jordbävningar varje månad.

Trots den ökade befolkningen verkar det som om förbättringar av tekniken – inklusive räddningsinsatser, byggstandarder och tidiga varningssystem – har bidragit till att minska förlusten av människoliv och lidande av jordbävningar sedan 1914. Som förklaras i artikeln Why Haiti’s quake toll higher than Chile’s av Colin Stark, tekniska framsteg betyder att lidande orsakat av jordbävningar har minskat i utvecklade länder under det senaste århundradet.

“För ungefär sex veckor sedan ödelade en stor jordbävning Haiti och dödade över 200 000 människor. I lördags, ödelade en enorm jordbävning som frigjorde 500 gånger mer energi, Chile och dödade hundratals.

Så varför dödade den mindre jordbävningen så många fler människor? Och varför den plötsliga mängden av katastrofala jordbävningar i Amerika? Nej, apokalypsen kommer inte. Nej, de två jordbävningarna är inte sammankopplade på något sätt. Och nej, Pat Robertson, du kan inte skylla på djävulen eller fransmännen. De verkliga svaren, för dem som är bekväma med vetenskap och upplysningstiden, är tektonik och fattigdom. …

Under miljontals år har denna tektoniska pressen bildat Anderna och höjt den höga öknen som kallas Altiplano. På andra håll har det skapat Alperna, Klippiga bergen, Himalaya och Tibet. Det har också skapat och ändrat formen på några av öarna i Karibien, inklusive Haiti.

Så det är därför som vissa delar av världen drabbas av stora jordbävningar som slår till med oregelbunden frekvens, medan andra regioner är seismiskt tysta: allt beror på var plattorna möts och hur snabbt de glider in i varandra. …

Fattigdom är det som i slutändan dödar de flesta människor under en jordbävning. Fattigdom innebär att liten eller ingen utvärdering görs av seismisk risk vid uppförande av byggnader och ingen zonindelning sker. Det betyder att byggregler inte skrivs, och även om de existerar är de svåra, eller omöjliga, att tillämpa. … Haiti är en tragisk illustration av detta. Svaga byggmaterial och dålig konstruktionsstandard delar en stor del av skulden för det groteska antalet döda, skadade och internflyktingar.”
– cnn.com (http://edition.cnn.com/2010/OPINION/02/28/stark.chile.quake.haiti/index.html) 28 februari 2010

Watchtower-läran

Under sin historia har Watchtower regelbundet kommit med uttalanden och citerat talsummor för att missvisande bevisa en extremt betydande ökning av jordbävningar sedan 1914. I ljuset av den lättillgängliga informationen om jordbävningarnas följdriktighet under tusentals år är det ofattbart hur uppenbar oärligheten är från Watchtower i följande utdrag.

“Det har varit fler naturliga jordbävningar i jorden under de senaste fyra åren än under någon tidigare period i jordens historia”
– Världsnöden – Varför? Botemedlet [eng. World Distress Why? The Remedy] [1923], sid. 26 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Till och med då, om de överdrivna talsummorna från tidigare århundraden tas till med fullt värde, visar ovanstående siffror att det genomsnittliga årliga dödstalsförhållandet ökade kraftigt från och efter 1914 – från 4 000 dödade per år plötsligt ökade den till 40 000! Död och fasa i koncentrerad form är mänsklighetens arvslott sedan 1914.”
– Vakttornet, 1 april 1951, sid. 202 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Det har sin betydelse att det sedan 1914 har inträffat flera större jordbävningar än under någon annan tidigare period av motsvarande längd, sedan man började föra statistik över dem.”
– Vakttornet, 15 juni 1962, sid. 269 (sve.)
– Vakttornet, 15 oktober 1961, sid. 628 (eng.)

”I genomsnitt har varje år omkring tio gånger så många dött i jordbävningar sedan 1914 som under tiden dessförinnan.”
– Liv – ett resultat av evolution eller skapelse? [1985], sid. 224–225 (eng. & sve.)

””Det skall vara stora jordbävningar och på den ena orten efter den andra farsoter [sjukdomsepidemier] och hungersnöd.” (Lukas 21:11) Detta stämmer mycket väl in på händelserna sedan 1914, eftersom sådana katastrofer har medfört en enorm ökning av nöden.”
– Bryr Gud sig verkligen om oss? [2001], sid. 20 (eng. & sve.)

”Från den tid Jesus uttalade sin profetia till år 1914 omtalar historien fem jordbävningar som vardera krävde 100.000 liv eller fler.”
– Vakna!, 22 november 1982, sid. 16 (sve.)
– Vakna! 8 juli 1982, sid. 16 (eng.)

”En sådan ökning av antalet jordbävningar förvånar inte Jehovas vittnen.”
– Vakna!, 22 augusti 1995, sid. 27 (eng. & sve.)

”Under de senaste 2.500 åren är det bara nio jordbävningar som har krävt över 100.000 människoliv. Fyra av dessa jordbävningar har inträffat sedan år 1914.”
– Vakttornet, 15 september 1998, sid. 7 (sve. & eng.)

År 1923 visade Den Gyllene Tidsåldern (eng. The Golden Age) den 7 november på sidan 67 (engelska upplagan) inte bara felaktigheten och sensationsmakeriet i Sällskapet Vakttornets kommentarer om jordbävningar, utan också religionens vidskepliga natur.

”Japans kulminerande skräck
Den japanska jordbävningen tros vara den mest häpnadsväckande jordbävningsskräck som någonsin hemsökt jorden, ett förebud om den förestående samhälleliga konvulsionen, vars mullrande till och med nu skrämmer alla världens nationer. Det är betydelsefullt, i vissas medvetande, att det skulle följa så noga efter tillkännagivandet att Hirohito, prinsregenten, vid sitt senaste besök i Vatikanen, blev döpt i händerna på påven själv. Var jordbävningen ett gudomligt missnöje över denna handling?”
– Den Gyllene Tidsåldern, 7 november 1923, sid. 67 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Som stödjande bevis på att slutet var på väg 1925 (https://www.jwfacts.com/watchtower/1925.php), pekade man på ett flöde av jordbävningar i USA.

”SKÄLVNINGAR I JORDSKORPAN ÖVER HELA VÄRLDEN
1925 – ETT ÅR AV JORDBÄVNINGAR
Den 27:e och 28.e juni fick delstaten Montana vara med om en rad jordbävningschocker som slog sönder åtskilliga byggnader och orsakade att andra övriga farligt sattes i skakning. Under flera timmar inhägnades tre tåg före och bakom av bergskred orsakade av jordbävningar. En bankanläggning och en övrig struktur kollapsade. Stöten kändes så långt ut i väst som till Oregon. Hela jorden tycks skälva, och bereda sig på den största av alla jordbävningar, den som Herren förutspådde till att tvivelsutan vara aktuell vid denna tid.
SITUATIONEN I SANTA BARBARA
I Santa Barbara-jordbävningen miste tretton personer sina liv, medan tre personer saknas. Bland de skadade var det fyrtioen som krävde sjukvård. Av de sextio byggnader som skadades var nästan ingen av modern konstruktion. Ingenjörskommittén ger uppskattning på att tio miljoner dollar kommer återuppbygga de förstörda byggnaderna, och göra dem i modern uppbyggnad. Återuppbyggnation pågår. Staten Kalifornien tillhandahåller pengarna.”
– The Broadcaster, 23 juli 1925 (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

År 1984 konstaterades det att jordbävningarna har skjutit i höjden med elva gånger.

”Men Jesus förutsade ”stora jordbävningar”. (Lukas 21:11) Har förekomsten av sådana verkligen förändrats? … Sedan år 1914 har den årliga genomsnittssiffran för rapporterade svåra jordbävningar skjutit i höjden till drygt 11 gånger mer än vad den var under de föregående tusen åren. Krävs det mer än detta för att uppfylla profetian?”
– Vakna!, 8 april 1985, sid 6-7 (sve.)
– Vakna!, 22 oktober 1984, sid. 7 (eng.)

Bara ett år senare blev Sällskapet Vakttornets författare ännu mer kreativa och överdrev siffran upp till 20 gånger.

”Detta innebär att om man jämför medeltalet jordbävningar per år, så var antalet 20 gånger så stort efter år 1914 som under de 2.000 åren före det årtalet.”
– Resonera med hjälp av skrifterna [1985], sid. 339 (sve.), sid. 236 (eng.)

Medan den engelska utgåvan av Att få överleva in på en ny jord sensationellt gjorde anspråk på en 20-faldig ökning, ändrades den tyska och svenska utgåvan till den ännu mer besynnerliga siffran 25 gånger.

”Frekvensen av stora jordbävningar har ökat till omkring 20 gånger av vad den i medeltal var under de tvåtusen åren före år 1914.”
– Att få överleva in på en ny jord, sid. 23 (Engelska och svenska översättningen)

”Frekvensen av stora jordbävningar har ökat till 25 gånger av vad den var under de tusen åren före år 1914.”
– Att få överleva in på en ny jord, sid. 23 (Tyska och svenska översättningen)

Vilseledande resonemang

Ovanstående data visade att det är väl etablerat att det har varit beständiga inträffanden av “stora jordbävningar” sedan Jesu tid. När man överväger vad som presenteras härnäst är det viktigt att förstå följande:

• Det har i genomsnitt förekommit ungefär en stor jordbävning varje år under de senaste 2000 åren
• Jordbävningen av den största magnituden inträffade före 1914
• Jordbävningen som resulterade i de största förlusterna av människoliv inträffade före 1914.

Det är upprörande att se bristen på kvalitet och oantastlighet i information som presenteras om jordbävningar av Watchtower. Det är anmärkningsvärt att undersöka hur fakta och statistik felaktigt framställs, och källor felciteras, för att stödja doktrinen om ökad jordbävningsaktivitet. Alltsedan Rutherford har det funnits en pågående historia av falska påståenden om jordbävningar.

“Tänk också på att det sedan 1914 har varit fler katastrofala jordbävningar än under någon annan tid i världens historia.”
– Befrielse! [eng. Deliverance!] [1926], sid. 251 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Detta är ett intressant utdrag, med tanke på att det faktiskt fanns fler jordbävningar med över 1000 dödsfall under de tolv åren omedelbart före 1914 än de tolv åren efter; inklusive stora jordbävningar i San Francisco, Turkiet, Iran, Italien och Jamaica.

Jordbävning, San Fransisco 1906

1977 gjordes följande oriktiga konstaterande, ett som har förekommit i många Vakttornspublikationer sedan dess.

”Under en period av 1.059 år (856 till 1914 v.t.) omtalar tillförlitliga källor intressant nog endast 24 större jordbävningar med 1.972.952 dödsoffer. Men jämför detta med vidstående ofullständiga tabell som upptar 43 jordbävningar, i vilka 1.579.209 människor omkommit enbart under de 62 år som gått från 1915 till 1976 v.t.”
– Vakna!, 8 juli 1977, sid. 11 (sve.)
– Vakna!, 22 februari 1977, sid. 11 (eng.)

Sällskapet Vakttornets författare listar ingen källa för dessa siffror och har sammanställt dem för att passa deras egen agenda. Det är exceptionellt missvisande att säga att det bara fanns 24 jordbävningar före 1914, särskilt när man fortsätter att säga att de 43 sedan 1914 bara är en ofullständig upplistning; uppenbarligen är upplistningen före 1914 den mer underskattade siffran. Det är ganska enkelt för en person att hitta en betydande mängd data för att visa att det fanns mycket mer än 24 stora jordbävningar mellan 856 och 1914. Ändå användes denna oärliga information ett antal gånger under det påföljande decenniet.

”Alltsedan 1914 har det varit långt fler stora jordbävningar än i någon annan liknande period i upptecknad historia. Under de mer än 1.000 åren från 856 v.t. till 1914 var det bara 24 större jordbävningar, och de krävde 1.973.000 dödsoffer. Men under de 63 åren från 1915 till 1978 dog sammanlagt omkring 1.600.000 människor i 43 stora jordbävningar.”
– Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden [1982], sid. 151 (eng. & sve.)

1983 inkluderade Sällskapet Vakttornet ett välbekant citat som bevis på en ökning av jordbävningar.

”Jordbävningar — ett tecken på slutet? …

I numret för 8 oktober 1978 av den italienska tidskriften Il Piccolo konstaterade Geo Malagoli:

”Som statistiken visar lever vår generation i en farlig period, när det gäller hög seismisk aktivitet. Under en period på 1.059 år (från 856 till 1914) tar tillförlitliga källor bara upp 24 större jordbävningar som förorsakat 1.973.000 dödsfall. Men i katastrofer på senare tid finner vi att under bara 63 år har 1.600.000 människor dött som en följd av 43 jordbävningar, vilka inträffade från 1915 till 1978. Genom den här dramatiska ökningen blir ett annat accepterat faktum ytterligare bekräftat — vår generation är olycksdrabbad på många sätt.””
– Vakttornet, 15 september 1983, sid. 6 (sve.)
– Vakttornet, 15 maj 1983, sid. 6 (eng.)

Man kommer att känna igen att Il Piccolo faktiskt har tagit sin information från Vakna!. Sedan 1983 citerar Vakttornet Geo Malagoli, i stället för att identifiera sig själv som källan till denna information, såsom i Evolution-boken.

”I den italienska tidskriften Il Piccolo rapporterades det: ”Som statistiken visar lever vår generation i en farlig period med hög seismisk aktivitet.” I genomsnitt har varje år omkring tio gånger så många dött i jordbävningar sedan 1914 som under tiden dessförinnan.”
– Liv – ett resultat av evolution eller skapelse? [1985], sid. 225 (sve. & eng.)

Varför inte identifiera sig som källan till Malagolis siffror? Att ge ogrundad trovärdighet åt sin egen vilseledande information.

Vakttornets artikel från 1983 felciterar också professor Aki, i ett ytterligare försök att bevisa en ökning av jordbävningar.

”Professor Keiiti Aki vid avdelningen för forskning om jorden och planeterna vid Teknologiska institutet i Massachusetts i USA talar till exempel om ”den märkbara ökningen av intensiteten hos och förekomsten av större jordbävningar under de senaste hundra åren”, även om han säger att perioden mellan åren 1500 och 1700 var lika aktiv.”
– Vakttornet, 15 september 1983, sid. 6 (sve.)
– Vakttornet, 15 maj 1983, sid. 6 (eng.)

Detta partiella citat från professor Aki ger motsatt mening till vad han faktiskt sa. Akis hela mening var:

“Den märkbara ökningen av intensiteten hos och förekomsten av större jordbävningar under de senaste hundra åren beror med all sannolikhet på förbättrad registrering av jordbävningar och det mänskliga samhällets ökade sårbarhet för jordbävningsskador. Den främsta orsaken är den väletablerade plattektoniken som indikerar en mycket stadig förkastningsrörelse under de senaste många miljoner åren.”

”30 september 1982
Vakttornssällskapet
25 Columbia Heights
Brooklyn, NY 11202

Käre herre:

Detta är ett svar på din förfrågan om jordbävningar [EC:ESH 24 september 1982]. Den märkbara ökningen av intensiteten hos och förekomsten av större jordbävningar under de senaste hundra åren beror med all sannolikhet på förbättrad registrering av jordbävningar och det mänskliga samhällets ökade sårbarhet för jordbävningsskador. Den främsta orsaken är den väletablerade plattektoniken som indikerar en mycket stadig förkastningsrörelse under de senaste många miljoner åren.

Ett mått på jordbävningens styrka mer objektivt än slentrianmässigt är Richterskalan. Det är i allmänhet svårt att hänföra Richterskalan till jordbävningar för mer än 100 år sedan. Ett försök har dock gjorts i Kina, där historiska dokument hålls i bättre skick än i andra regioner. Bifogad figur visar Richterskalan (M) för jordbävningar i Kina under cirka 2000 år. De senaste 100 åren är förvisso aktiva, men det har funnits perioder så pass aktiva som till exempel från 1500 till 1700.

Med vänliga hälsningar
Keiiti Aki”

Med andra ord, på grund av plattektonikens långsamma rörelse finns det ingen ökning, bara en skenbar sådan på grund av bättre mätning och registrering. Men sättet på vilket Sällskapet felciterade professorn ger det missvisande intrycket att det har skett en ökning.

Medan pågående forskning och datainsamling om historiska jordbävningar har ökat kända jordbävningar och dödsfall, har Watchtower lyckats minska antalet dödsfall som det hävdar inträffade före 1914. Statistik från följande tidningar visar utvecklingsriktningen.

Rutan från boken Hur man finner lycka hävdar att endast 1 800 jordbävningsrelaterade dödsfall inträffade per år före 1914. Watchtower verkar ha skapat denna siffra från sitt eget falska påstående om endast 24 större jordbävningar (1 973 000/1 059=1863). Det är allmänt vedertaget att tiotals miljoner människor dog av jordbävningar sedan Jesu tid. I Advancement in Science, juni 1969 s.362, uppskattar J.H. Latter att upp till 1,5 miljoner människor har dött per århundrade sedan 1 000 e.Kr., eller omkring 15 000 per år, en siffra som mycket liknar den under 1900-talet.

Sällskapet Vakttornets publikation Insikt i skrifterna går in i detalj på denna påstådda ökning av jordbävningar.

”Jesus förutsade att det skulle inträffa många och stora jordbävningar som en del av tecknet på hans närvaro. (Mt 24:3, 7, 8; Lu 21:11) Sedan 1914 har antalet jordbävningar ökat, vilket har orsakat mycket lidande. Med hjälp av data från National Geophysical Data Center i Boulder i Colorado i USA, kompletterade med uppgifter från ett antal allmänt erkända uppslagsverk, gjordes det 1984 upp en förteckning över enbart sådana jordbävningar som uppmätts till minst 7,5 på Richterskalan eller som resulterat i en förstörelse av egendom till ett värde av minst 42 miljoner kr eller som orsakat minst 100 dödsfall. Det beräknades att det hade inträffat 856 sådana jordbävningar under de 2 000 åren före 1914. Samma förteckning visade att det på bara 69 år efter 1914 hade inträffat 605 sådana jordbävningar. Denna statistik visar att jordbävningar verkligen har orsakat mycket lidande i vår tid.”
– Insikt i skrifterna, band 1 [1988], sid. 1291 (sve.), sid. 670 (eng.)

Denna upprörande felaktiga beräkning har använts ett antal gånger under åren. Fotnoten i Vakna!, 8 april 1985 sammanfattade beräkningen enligt följande på sidan 8;

”Jordbävningar som medräknats måste uppfylla minst ett av följande villkor:

Magnitud 7,5 eller mera på Richterskalan

Dödsfall 100 eller fler

Skadegörelse 50 millioner kronor eller mera i fråga om värdet av förstörd egendom”
– Vakna!, 8 april 1985, sid. 8 (sve.)
– Vakna!, 22 oktober 1984, sid. 6 (eng.)

Boken Resonera med hjälp av skrifterna (1989) citerar stycket från första bandet av boken Insikt i skrifterna i sin helhet;

”Har det verkligen inträffat ett betydande antal stora jordbävningar sedan år 1914? Med hjälp av data från National Geophysical Data Center i Boulder i Colorado i USA, kompletterade med uppgifter från ett antal allmänt erkända uppslagsverk, gjordes det år 1984 upp en förteckning över enbart sådana jordbävningar som uppmätts till minst 7,5 på Richterskalan eller som resulterat i en förstörelse av egendom till ett värde av minst fem miljoner dollar eller som orsakat minst 100 dödsfall. Det beräknades att det hade inträffat 856 sådana jordbävningar under de 2.000 åren före år 1914. Samma förteckning visade att det på bara 69 år efter år 1914 hade inträffat 605 sådana jordbävningar. Detta innebär att om man jämför medeltalet jordbävningar per år, så var antalet 20 gånger så stort efter år 1914 som under de 2.000 åren före det årtalet.”
– Resonera med hjälp av skrifterna [1989], sid. 339 (sve), sid. 236 (eng.)

Även om de presenteras som från Geophysical Data Center, visar noggrann läsning att siffrorna tillverkades av Watchtower, vilket resulterade i ett mycket felaktigt och partiskt nummer. Det påstås att det bara fanns 856 jordbävningar under de 2000 åren före 1914, inklusive alla jordbävningar som uppfyller ett av följande kriterier:

• magnitud 7,5 eller mera på Richterskalan ELLER
• skadegörelse 50 miljoner kronor ELLER
• dödsfall 100 eller fler

Som redan har visats är det väl intygat av seismologer att antalet jordbävningar har varit konstanta i tusentals år, med cirka 1 jordbävning per år över 8,0 på Richterskalan och 18 över 7,0. Därför, enbart på denna grund, fanns det tusentals jordbävningar före 1914 som passade de första kriterierna, inte bara 856. Det andra kriteriet var att lägga till jordbävningar som orsakade 5 miljoner dollar (50 miljoner kronor) i skada. Denna hypotetiska siffra är helt meningslös för en tidsperiod då människor inte hade några bilar eller elektricitet och i allmänhet bodde i vad vi skulle kalla ett skjul med dagens mått mätt. Hur många dollar i skadevärdering skulle ett läger av aboriginska humpys eller hyddor drabbas av i en jordbävning? Att presentera dessa som korrekta siffror baserade på den tredje kategorin är en total intellektuell oärlighet. Hur kan Watchtower förvänta sig att läsarna ska acceptera att organisationen har en komplett uppmätning över jordbävningar som resulterade i 100 eller fler dödsfall från 2000 år sedan? Under en så lång tidsperiod existerar inte längre de flesta små byar och deras data. Om 100 australiensiska aboriginer dödades i en jordbävning för 500 år sedan, vem skulle ärligt talat påstå sig ha någon data som visar att jordbävningen ens inträffade. Trots att denna beräkning är grovt felaktig är detta grunden för påståendet att det har förekommit 20 gånger antalet jordbävningar sedan 1914.

Inte förrän 2002, och först efter att information som belyser Watchtowers vilseledande användning av siffror blev lätt tillgänglig på internet, medgav Sällskapet Vakttornet slutligen att jordbävningar över 7,0 förblev konstanta.

En del menar att rapporterna om att antalet jordbävningar har ökat helt enkelt beror på att tekniska framsteg har gett större möjlighet att upptäcka fler förekomster av seismisk aktivitet. … Och NEIC uppger att det under 1900-talet inträffade ”ett tämligen konstant” antal jordbävningar med magnituden 7,0 eller mer.

Men lägg märke till att jordbävningarna inte behöver öka i antal eller styrka för att Jesu profetia skall uppfyllas. Jesus konstaterade helt enkelt att det skulle vara stora jordbävningar på den ena orten efter den andra och att dessa händelser skulle markera ”början till nödens våndor”. (Matteus 24:8) Måttet på nöd är inte hur många jordbävningar som inträffar eller hur mycket de mäter på Richterskalan, utan i vilken omfattning de drabbar människor.”


– Vakna!, 22 mars 2002, sid. 9 (eng. & sve.)

”Från våra läsare

Jordbävningar
Jag läste artikelserien med framsidesrubriken ”Jordbävningar – överlevande berättar”. (22 mars 2002) I den hänvisade ni till en källa som uppgav att ”det under 1900-talet inträffade ’ett tämligen konstant’ antal jordbävningar med magnituden 7,0 eller mer”. Men av World Almanac för 1999 framgår det att antalet jordbävningar har ökat kraftigt under 1990-talet.

F. A., Italien

”Vakna!” svarar: Utan att ta ställning i den här frågan framhöll vår artikel bara vad vissa seismologer hävdar när det gäller antalet jordbävningar totalt sett under 1900-talet. Det som slogs fast var att även om man tror att antalet jordbävningar har varit ”tämligen konstant”, uppfylls ändå Jesu profetia i Matteus, kapitel 24, i vår tid. Jesus sade bara att ”stora jordbävningar” skulle inträffa. (Lukas 21:11)”
– Vakna!, 8 november 2002, sid. 30 (sve. & eng.)

Dessa kommentarer gränsar fortfarande till att vara vilseledande av flera anledningar. För det första, notera hur det står att seismologer säger att jordbävningar har varit tämligen konstanta under 1900-talet. Seismologer säger att det har varit tämligen konstant under tusentals eller till och med miljoner år. Genom att använda benämningen 1900-talet kan oinformerade Jehovas vittnes-medlemmar fortfarande få intrycket att 1900-talet var mer benäget att drabbas av jordbävningar än de som föregick det.

Dessa artiklar, och Vakttornet i allmänhet, försöker indikera att effekten på människor idag är värre än under tidigare århundraden. Det förhåller sig knappast på det viset. År 1737 var det en tsunami i samma område som den asiatiska tsunamin den 26 december 2004. Tsunamin 1737 dödade lika många människor som 2004. Vilka var mest drabbade, människorna 1737 eller de 2004? År 2004, inom några timmar flögs läkare in med medicin för att lindra smärtan hos de skadade, tung utrustning levererades för att hjälpa till att rensa upp den destruktiva röran och en global donationskampanj innebar att de fördrivna kunde se fram emot nybyggda hus och infrastruktur. Jämför detta med 1737 då hundratusentals människor lämnades att dö och klara sig själva, medan resten av världen i stort sett inte var medveten om att något ens hade hänt.

En nyare artikel har tonat ner kommentarer om jordbävningar ytterligare.

”VAD ÄR EN VANLIG INVÄNDNING? Jordbävningarna har inte blivit fler. Det är mediabevakningen som har gjort oss mer medvetna om dem.

HAR INVÄNDNINGEN NÅGON GRUND? Tänk på det här: Bibeln lägger inte tonvikten på antalet jordbävningar under de sista dagarna. Däremot säger den att ”stora jordbävningar” ska inträffa ”på den ena orten efter den andra”, och därför ska de vara ett tydligt inslag i världsbilden under den här tiden i historien. (Markus 13:8; Lukas 21:11)

VAD TYCKER DU? Inträffar det stora jordbävningar, precis som Bibeln har förutsagt?

Enbart jordbävningar kanske inte verkar vara ett övertygande bevis för att vi lever i de sista dagarna. Men det här är bara en av många profetior som uppfylls nu.”
– Vakttornet, Allmänna upplagan, 1 maj 2011, sid. 4 (sve. & eng.)

Vakttornet 2020 Nr. 2 sidan 8 inkluderade den förvirrande frasen ”En del menar att antalet jordbävningar inte har ökat, utan att det bara finns bättre mätmetoder nu för tiden. Men faktum kvarstår att stora jordbävningar orsakar fler dödsfall och mer lidande än någonsin tidigare.”

Vakttornet, Allmänna upplagan, Nr. 2 2020, sidan 8 (sve. & eng.)

Det finns mer detekteringar av jordbävningar, men få andra än Sällskapet Vakttornets författare tog detta för att indikera en “ökning av jordbävningar.” Synnerligen oärligt med denna mening är Watchtower med dess hävdande som att det är ett “faktum” att jordbävningar orsakar lidande i en “oöverträffad skala”.

Med sina uttalanden om en ökning av jordbävningar som visat sig vara falska, visar Watchtower-utdrag sedan 2002 en förändring i läran, och är på det klara med att tecknet aldrig sa att det skulle bli ett större antal jordbävningar. Detta är ett subtilt erkännande att Sällskapet Vakttornet hade feltolkat betydelsen av Jesu ord om jordbävningar och sedan tillverkat tal och siffror för att understödja dess felaktiga ståndpunkt. En doktrin som var en kritisk grundsten för min [Paul Grundy] tro, har sedan dess försvunnit med ett vanhedrande, i stort sett obekräftat, kvidande.

Tecknet

National Geographic-artikeln “An earthquake lasted 32 years, and scientists want to know how” (”En jordbävning varade i 32 år, och vetenskapsmän vill veta varför”) av MAYA WEI-HAAS 29 MAJ 2021 säger “Det långsamma skalvet – det längsta som någonsin uppmätts – slutade i katastrof 1861.”

Den längsta uppmätta jordbävningen inträffade före 1914. Det har inte skett någon ökning av antalet jordbävningar sedan 1914. Inte heller har det skett en ökning av styrkan hos jordbävningar. 1900-talet hade inte de mest jordbävningsrelaterade dödsfallen, inte heller de största eller de mest destruktiva. Trots detta får varje större jordbävning Jehovas vittnen att tro att det är ett tecken som pekar mot Harmageddon.

Antalet jordbävningar har inträffat konstant under långa tidsperioder på grund av kontinentaldriftens långsamma natur, och med liten ansträngning kan det fastställas att antalet “stora jordbävningar” har inträffat konstant i tusentals år.

För att understödja sin apokalyptiska syn på vår tid har Sällskapet Vakttornet skapat idén att de “tecken” som presenteras i Matteus och Lukas är relaterade till ordalydelsen “Sista dagarna” skriven av Petrus, Paulus och Jakob. Som framgår av artikeln Did the last days begin in 1914? (Började de sista dagarna 1914?) (https://jwfacts.com/watchtower/last-days.php), är hela denna doktrin fundamentalt felaktig. Inte heller Jesus eller någon annan bibelskribent pekade på det specifika året 1914 för att detta skulle börja. Artikeln 1914 (https://www.jwfacts.com/watchtower/607-7-times.php) visar hur konceptet som de sista dagarna specifikt började 1914 är baserat på en felaktig tillämpning av Daniel 4.

Jesus beskrev jordbävningar som ett tecken på förstörelsen av templet i Jerusalem, men beskrev inte vad som konstituerar en stor jordbävning. I Lukas 21:11 anges det att han använder frasen “det ska vara stora jordbävningar”, och i Matteus 24:7 säger han helt enkelt att det kommer att bli “jordbävningar på den ena platsen efter den andra.” Jesus säger inte att det behöver ske en dramatisk ökning av jordbävningar, och Sällskapet Vakttornets uttalanden om en ökning är ett sensationellt försök till motivation genom rädsla. Började de sista dagarna 1914? (https://jwfacts.com/watchtower/last-days.php) visar att Sällskapet Vakttornet presenterar liknande falsk information om de andra tecknen på Jesus.

Watchtowers information om jordbävningar ifrågasätter den styrande kretsens uppriktighet och oantastlighet. För att Jehovas vittnen ska tro att jordbävningar bevisar tiden för slutet som började 1914, tar Vakttornet till att felcitera seismologer, presentera felaktiga siffror och citera sin egen felaktiga information. Denna typ av intellektuell oärlighet är inte unik för Vakttornet, utan vanlig hos författare från apokalyptiska rörelser. Det är också väldigt effektivt. Efter varje stor jordbävning får jag [Paul Grundy] mejl från Jehovas vittnen som hävdar att jag har bevisats ha fel och att slutet är på väg att inträffa.

Den här artikeln visar att informationen från Watchtower om jordbävningar är grovt felaktig. Denna forskning ifrågasatte inte bara att de sista dagarna startade 1914; det undergrävde mitt förtroende för allt som skrevs av den “trogne och omdömesgille slaven”. Genom att inse att miljontals följare baserar sina liv på vad som lyfts fram av Watchtower, blir det störande att granska det oetiska sättet på vilket statistik missbrukas och experter felciteras.

Länkar

https://www.ngdc.noaa.gov/hazard/earthqk.shtml
Den ukrainska översättningen av den här artikeln (https://jwfacts.org.ua/watchtower-earthquakes/)

Den här artikeln är ursprungligen skriven i juni 2005, senaste uppdateringen kom i augusti 2023. Översattes från engelska till svenska i januari 2024. Länk till engelska källartikeln är: https://jwfacts.org.ua/watchtower-earthquakes/