Ändringar

Nyckeln till jwfacts.com är konceptet att Gud inte leder Vakttornets doktrinära tolkning, vilket bevisas av de pågående förändringarna av Vakttornets doktrin.

Ett vittne kommer att svara att Bibeln profeterade “Ljuset blir ljusare” och att förändringar tyder på att Vakttornet leds av Jehova. Detta är inget annat än motivering för misstag.

Det här avsnittet hjälper till att bevisa att konceptet att bli ljusare inte är giltigt. I många fall har Vakttornets doktrin inte blivit ljusare eller förbättrats utan ändrats och sedan återgått till den ursprungliga positionen; flip-flopp. Vid andra tillfällen har Vakttornet infört läran som att den kommit från Jehova, bara för att senare göra en fullständig vändning till det som sades. Följande är ett antal av dessa doktriner.

1914 Misslyckad Watchtower Profetia

Ett av de mest missvisande konstaterandena i Sällskapet Vakttornets publikationer är att de träffsäkert och korrekt förutsåg att årtalet 1914 skulle markera ”begynnelsen” till avslutningen för denna tingens ordning. Men det som Vakttornssamfundet egentligen förutsade om 1914 var sanningslöst att det skulle medföra ”slutet” på denna tingens ordning och avslutningen på Harmageddon och den inledande början på det jordiska paradiset

Tillbedjan av Jesus

Jehovas vittnen tillbad Jesus fram till år 1954, varefter de fick höra att den sortens tillbedjan var avgudadyrkan. Detta utgjorde dem som en polyteistisk religion under större delen av deras historia. Kärnpunkten i religion är Gud, och att ändra på den gud som man tillber är att ändra den viktigaste delen och grunddragen för religionen.

Generationen

Sällskapet Vakttornet/Watchtower Society har presenterat sex olika och motsägelsefulla förklaringar på “denna generation.” Många Jehovas vittnen baserade avgörande livsval på förståelsen om att Harmageddon skulle komma innan de som föddes före 1914 hade dött. Kan en organisation som gör sådana kritiska fel med rätta göra anspråk på att de ensamma är vägledda av Gud?


Miljoner som nu lever kommer aldrig att dö i skydd

1925 – ”Miljoner som nu leva skola aldrig dö”

”Miljoner som nu leva skola aldrig dö!” utropades av Rutherford i en rad offentliga föredrag som började 1918. Det relaterade till hans profetia om att den jordiska uppståndelsen skulle börja 1925, med Abrahams Isaks och Jakobs återkomst till livet, och blev fokuset för predikoarbetet under de kommande efterföljande åren.

Watchtower 1968 Aug 15 p.499

1975 Watchtower Utdrag

Från 1966 till 1975 antydde Sällskapet Vakttornet regelbundet att Harmageddon skulle komma år 1975. Ta, emellertid, och fråga ett Jehovas vittne om denna datumangivelse och de kommer ständigt förneka att det någonsin förekom den typen av yttranden. Följande uttömmande uppteckning med utdrag visar att Sällskapet Vakttornet överlämnade lite åt fantasin angående 1975.

V1990 11/1 s.22

Vakttornet 1990 Nov 1 s.22

De överordnade myndigheterna

Förståelsen om de “överordnade myndigheterna” i Romarbrevet 13:1 är en lära vari Sällskapet Vakttornets doktrin har sicksackat fram och tillbaka i en klar överträdelse mot principen om att ljuset blir starkare.


Jehovas vittnen och skägg

Under många decennier fick Jehovas vittnen inte ha skägg. Även om det inte var specifikt förbjudet, så var det få bröder som hade ett, och privilegier undanhölls de som hade det. På årsmötet 2023 konstaterades det att det nu var acceptabelt att man har skägg.

Jul, födelsedagar, mors dag & flagghälsningar

Sällskapet Vakttornets bibelforskare aktivt engagerade sig i och talade för firandet av jul, födelsedagar och mors dag till långt efter 1919. Dessa tänktes uppenbarligen ut under ledningen av Jehovas heliga ande och förklarades som godtagbara. Nu har Jehova dikterat att utövandet av dessa seder ska betraktas som hedniskt eller som djurdyrkan och de som är delaktiga i det framställs som ”okunniga”. Detta förhånar vartenda påstående om att organisationen hade en speciell hållning i Jesu ögon år 1919, eller valde ut Sällskapet Vakttornet som hans enda förbindelsekanal för frälsning, grundat på att det var den enda organisationen som lärde ut och utövade sanningen.

Sionism

Sällskapet Vakttornet beskriver “tillbaka till Palestina”-rörelsen som styrd av “Jehovas ärkefiendes ande, Satan.” Detta är häpnadsväckande, eftersom Watchtower i över 50 år stöttade den sionistiska rörelsen.