1925 – ”Miljoner som nu leva skola aldrig dö”

Bilden är en skärmdump på en video, länk till videon är: https://www.youtube.com/watch?v=jMuE9d8wvnU

”Miljoner som nu leva skola aldrig dö!” utropades av Rutherford i en rad offentliga föredrag som började 1918. Det relaterade till hans profetia om att den jordiska uppståndelsen skulle börja 1925, med Abrahams Isaks och Jakobs återkomst till livet, och blev fokuset för predikoarbetet under de kommande efterföljande åren.

Den här artikeln ger utdrag om Rutherfords uraktlåtande lära och visar hur Sällskapet Vakttornet på senare tid oärligt presenterar denna historiska episod.

Misslyckandet med Vakttornets 1914-förutsägelser om slutet på denna världsordning och Russells död år 1916 skapade oordning bland hans anhängare. Efter en legalistisk tvist1 blev Rutherford Sällskapet Vakttornets näste president. Man måste tillge Rutherford erkännandet för hans förmåga att återuppbygga religionen. Han lyckades blåsa liv i tillskyndsamheten och ivern hos de återstående anhängarna genom offentlig predikan under februari månad år 1918 om att ”Världen har gått till ända – Miljoner som nu leva komma kanske aldrig att dö!” I mars månad år 1918 ändrades titeln till den mer lockande lydelsen ”Världen har gått till ända – Miljoner som nu leva aldrig skola dö!”2

1920 gav man ut detta budskap i bokhäftet Millioner som nu leva skola aldrig dö! Detta vidare förklarades år 1921 i Rutherfords första bok, Guds Harpa, som på omslaget bar på inskriptionen ”Avgörande bevis för att millioner som nu leva aldrig skola dö.” År 1924 skrevs det i barnboken Vägen till paradiset ett flertal besynnerliga förutsägelser om årtalet 1925 och livet i den nya ordningen.

På länken https://jwfacts.com/publications/Millions_Now_Living_Will_Never_Die-33m.pdf finns en sökbar PDF av bokhäftet ”Millioner som nu leva skola aldrig dö!” [eng. ”Millions Now Living Will never Die!] på engelska.”

Boken Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike berättar följande:

”Vilket spännande budskap de förkunnade — ”Millioner som nu leva skola aldrig dö!” Broder Rutherford hade hållit ett föredrag över det här ämnet år 1918. Det var också titeln på en 128-sidig broschyr som gavs ut år 1920. Under åren 1920—1925 behandlades det här ämnet gång på gång vid offentliga möten runt om i världen på mer än 30 språk, överallt där det fanns talare att tillgå.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 425 (eng. & sve.)

När man läser det korta omnämnandet av det här ämnet i Förkunnareboken skulle man kunna göra misstaget att tro att året 1925 är av en obetydlig relevans i Jehovas vittnens historia; men detta var dock den kännetecknande profetian under Rutherfords ledarskap. I stort sett okänt av de flesta Jehovas vittnen i nutid stod detta i fokus för Sällskapet Vakttornets predikoarbete mellan åren 1918 och 1925. ”Millioner som nu leva skola aldrig dö!” införde Rutherfords förutsägelse om att den jordiska uppståndelsen skulle börja 1925, och börja med de gamla trogna männen från fordom, män som Abraham, Isak och Jakob.

Förväntningarna som hade inför 1925 bestod av:

• slutet på kristendomen
• jordens återställelse till ett paradis
• de dödas uppståndelse på jorden
• den sionistiska läran om Palestinas återupprättande

De följande utdragen beskriver dessa förväntningar.

Millioner som nu leva skola aldrig dö! [1922], sid. 63 (sve.)

Millioner som nu leva skola aldrig dö! [1922], sid. 64 (sve.)

Guds Harpa [1923], sid. 325 (sve.)

“Året 1926 skulle således börja inemot den första oktober 1925. … Vi bör såtillvida vänta oss inom kort efter 1925 få beskåda uppvaknandet av Abel, Enok, Noa, Abraham, Isak, Jakob, Melkisedek, Job, Mose, Samuel, David, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Johannes döparen och övriga som nämns i Hebréernas elfte kapitel.” – Vägen till Paradiset [1924/1925], sid. 224 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Utan tvekan kommer många pojkar och flickor som läser denna bok att leva för att se Abraham, Isak, Jakob, Josef, Daniel och de andra gamla männen från fordom framkomma i glansen av deras ”bättre uppståndelse”, fullkomliga i sinne och kropp. Det kommer inte dröja lång tid för Kristus att tillsätta dem deras heders- och auktoritetsämbeten så som sina jordiska representanter. Världen och alla förhandenvarande bekvämligheter kommer i första hand att verka märkliga för dem, men de skola så småningom vänja sig vid de nya metoderna. De månde få somt roande upplevelser i början; ty de såg aldrig telefoner, radioapparater, bilar, elektriska lampor, flygplan, ångmaskiner och andra ting i mångt och myckenhet som vi känner så väl till.”
– Vägen till Paradiset [1924/1925], sid. 226–227 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”NY TIDPUNKTSANGIVELSE FÖR TUSENÅRSRIKET

Russelliterna ser det nu komma till jorden år 1925.

”Om Mose skulle komma ner på jorden idag skulle han förmodligen kunna lösa de flesta av dagens plågsamma problem, men jag har inte det minsta tvivel om att Mose skulle buras in i fängelset, precis som vi blev,” sade Alexander Hugh MacMillan, vid avslutningen på sammankomsten för Internationella Bibelstudiesällskapet igår eftermiddag i Musikakademin i Brooklyn. Talaren sade att han ville varna alla syndare för att förbereda sig för tusenårsriket, vilket kommer att anlända år 1925.
”Mose och Abraham kommer att vara här vid den tiden,” förklarade han, ”och vi skola förbinda oss med de heliga forntidens folk när Guds kungarike är på jorden. Dessa forntidens folk kommer hjälpa till med att återställa människan till ett anständigt och civiliserat tillstånd.”” – The New York Times, publicerad den 2:e juni, 1919, Copyright © The New York Times (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Boken Vägen till Paradiset beskrev 1925 som året när Jerusalem blir världens huvudstad (sid. 219 (eng.)), ”Guds ynnest återbördas till det judiska folket”, och ”urgamla värdiga från fordom” som återuppväcks (sid. 224 (eng.)). Den gick vidare inpå med att göra följande vansinniga förutsägelser;

”Bibeln och ”Bibeln i sten” [pyramiden i Giza] anger datumangivelsen 1914: som början på den stora förändringen. Historien visar att avhysningsförfarandet påbörjades skyndsamt i tid. Profetiorna visar att åren 1925–1926 skola få bevittna den större delen av avhysningen fullbordad. All världens statsmän bävar inför de följande närmaste åren.”
– Vägen till Paradiset [1924/1925], sid. 171 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”När du tar upp en mer framskriden studie av Bibeln, kommer du att upptäcka att årtalet 1925 e.Kr. äro i hög grad markerad i profetiorna.”
– Vägen till Paradiset [1924/1925], sid. 220 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Naturligtvis kommer det att dröja en tid innan saker och ting blir problemfritt tillordnade efter den stora påtryckningen emellan nu och 1926. Det kan dröja i upp till tio år eller mer innan du får ditt hem och trädgårdarna som frambringar de ljuvliga frukterna och de aptitliga grönsakerna i överflöd iordningställda. Även om det tar ett tag längre kommer du att bli desto bättre förberedd. Du kommer att hava tillförsäkrat dig tjänsterna från de bästa dekoratörer du kan finna. Somliga av dem brukade vara begravningsentreprenörer; men i och med att det inte kommer finnas fler människor som dör, betvingar det dem därför till att söka ett nytt yrke. Deras erfarenhet som begravningsentreprenörer förberedde dem med ytterst ringa svårighet till att bli dekoratörer.”
– Vägen till Paradiset [1924/1925], sid. 228 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Tidningen The Bulletin för oktober månad år 1920 innehöll en beskrivning av hur man presenterar 1925-ämnet.

”God morgon!
”Vet du om att miljoner som nu lever aldrig skola dö?
”Jag menar precis det som jag säger – att miljoner som nu lever aldrig skall komma att dö.
”’Den fullbordade hemligheten’ pastor Russells efterlämnade verk, berättar varför det nu lever miljoner som aldrig kommer att dö; och om du kan hålla dig vid liv fram till 1925 haver du utmärkta möjligheter till att bli en av dem.

”Det är ett definitivt faktum, som angives i varje bok i Bibeln, förutsagt av varje profet i Bibeln.”
– The Bulletin, 1 oktober, 1920 (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Följande utdrag visar Sällskapet Vakttornets anhängares vidskepliga karaktär när det gäller Vakttornspublikationer, och på den tiden deras fortsatta tro på pyramidens relevans.

”Det finns män i hänseende på pyramiden som har tjänat som vägvisare i åratal. Ett flertal av dessa skickade man efter och noggrant utfrågade. De var alla överens om att materialet fördes dit och att byggnationen av denna trappa och järnstöd påbörjades i början av juli 1919, och arbetet slutfördes omkring den första oktober 1919. Omedelbart erinrade sig skribenten om att det ungefär var omkring den förste juli år 1919 som tanken utformades om att publicera DEN GYLLENE TIDSÅLDERN, vars första nummerupplaga utkom den förste oktober 1919. DEN GYLLENE TIDSÅLDERN tillkännagav, och fortsätter att tillkännage, att upprättelsen av Messias’ rike är nära, att återställelsens tid är här, att den gamla världen har tilländalöpt och att den nya påbörjas, och att miljoner som nu lever aldrig skola dö.”
– Vakttornet, 15 december 1920, sid. 379 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Beprövade fakta från Gud

Rutherford skrev att de kronologiska förutsägelserna han hade gjort kom ”ifrån Gud” själv och årtalet 1925 utropades som en ”fastställd” tidpunktsangivelse bortom allt tvivel.

Skylt som förkunnar ”Detta betyder vad det säger – Detta är ett faktum”

“… denna kronologi äro icke tillkommen från människan, utan från Gud.
… tilläggen av fler bevis utesluter det helt och hållet från slumpens gränser och borgar för en beprövad tillförsäkran … förhandenvarande sannings kronologi [är] … inte… av… mänskligt… ursprung. …” Vakttornet, 15 juli, 1922, sid. 217–218 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Tidpunktsangivelsen 1925 anges ännu tydligare genom bibeln alldenstund det är fastställt genom den lag som Gud gåvo åt Israel. Med tanke på den rådande situationen i Europa kan man undra hur det kommer att vara möjligt att hålla tillbaka explosionen mycket längre; och att likafullt innan 1925 den stora krisen komma att uppnås och förmodligen passeras.”
– Vakttornet, 1 september 1922, sid. 262 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Vår tanke är att 1925 är definitivt bestämd utifrån bibelns skrifter, vilket markerar slutet på de typiska jubelåren… Med tanke på Noa har nu den kristne mycket mer att grunda sin tro på än vad Noa hade (så långt som bibelns skrifter avslöjar) att grunda sin tro på under en kommande syndaflod.”
– Vakttornet, 1 april 1923, sid. 106 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Året 1925 är en tidpunkt definitivt och tydligt markerat i bibeln, ännu tydligare än vad 1914 var; …”
– Vakttornet, 15 juli 1924, sid. 211 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Kan det finnas några mer direkta bevis på en organisation som förkunnade falska profetior i Guds namn? Hur kunde Rutherford säga att hans anhängare hade större anledning för att man skulle acceptera hans förutsägelse av 1925 än att Noa behövde tro på de ord som direkt uttalades av Jehova?

Rutherford verkade vara skadeglad över att de som kritiserade 1925-förutsägelserna skulle ge efter.

”Vi kan inte klandras för att vi utifrån skrifterna presenterar sådana bevis som de skänker som får oss att tro att en viss händelse kommer att äga rum vid en given tidpunkt. Tidvis har Herren låtit sitt folk söka efter rätta ting vid fel tidpunkt, och oftare har de sökt fel ting vid rätt tidpunkt. Men alla fiender till den förhandenvarande sanningens sak på jorden hoppas innerligt på att bibelforskarna inte kommer att få medgång 1925 i sitt sökande efter det rätta ting vid rätt tidpunkt som de hade 1914. Om de, emellertid, får det, skall det vara de övriga som får förklara sig, och inte vi.”
– Den Gyllene Tidsåldern, 13 februari 1924, sid. 314 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Som bevis på att slutet var nära visade artiklar hur Jesu tecken uppfylldes. Till exempel, användes en ström av jordbävningar i USA 1925 för att motivera anhängare.

”SKÄLVNINGAR I JORDSKORPAN ÖVER HELA VÄRLDEN
1925 – ETT ÅR AV JORDBÄVNINGAR
Den 27:e och 28.e juni fick delstaten Montana vara med om en rad jordbävningschocker som slog sönder åtskilliga byggnader och orsakade att andra övriga farligt sattes i gungning. Under flera timmar inhägnades tre tåg före och bakom av bergskred orsakade av jordbävningar. En bankanläggning och en övrig struktur kollapsade. Stöten kändes så långt ut i väst som till Oregon. Hela jorden tycks skälva, och bereda sig på den största av alla jordbävningar, den som Herren förutspådde till att tvivelsutan vara aktuell vid denna tid.
SITUATIONEN I SANTA BARBARA
I Santa Barbara-jordbävningen miste tretton personer sina liv, medan tre personer saknas. Bland de skadade var det fyrtioen som krävde sjukvård. Av de sextio byggnader som skadades var nästan ingen av modern konstruktion. Ingenjörskommittén ger uppskattning på att tio miljoner dollar kommer återuppbygga de förstörda byggnaderna, och göra dem i modern uppbyggnad. Återuppbyggnation pågår. Staten Kalifornien tillhandahåller pengarna.”
– The Broadcaster, 13 juli 1925 (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Underlaget för 1925-läran

Vad låg till grund för att hävda att bibelns skrifter så definitivt bevisade att den jordiska uppståndelsen skulle börja 1925?

Millioner som nu leva skola aldrig dö! [1922], sid. 63 (sve.)

”Sjuttio gånger 50 är 3,500. Hela perioden skulle därför hava varit 3,500 år alltifrån det att judarna gick in i Kanaan fram tills att alla förebilderna hava uppfyllts. När de gick in i Kanaan 1,575 år före Kristus skulle det därför finnas 1,925 år av förebilder efter Kristus, eller 1925 e.Kr. uttryckt.”
– Vägen till Paradiset [1924/1925], sid. 223 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Det är ett sorgligt tillvitande av mänsklig godtrogenhet att Sällskapet Vakttornets anhängare kan acceptera så pass papperstunna bevis som otvivelaktiga bevis.

I början på året 1925 började Rutherford ge bakåttramp på den sortens självsäkerheter.

”Hur pass mycket av allt detta som kommer att ske år 1926 anges inte. För närvarande finner vi inte någon bestämd datumangivelse efter 1926 angivet i bibelns skrifter. När bibelforskarna fann 1914 i bibeln förebådade de det vida omkring, men Herren lämnade slöjan nere vid den tidpunkten tills att vi nått det. Gud förseglade 1914, och arbetet som påbörjades det året pågår fortfarande. Vi finner tidpunktsangivelsen 1925–1926 tydligt angivet i den profetiska översikten, och Herren har inte lyft slöjan tillräckligt för oss att kunna se tydligt bortom.”
– Vakttornet, 15 februari 1925, sid. 58 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Tillväxtökning, sedan minskning

Efter 1918 blev Millioner-läran det centrala fokuset för predikoarbetet, och den hölls genom en serie offentliga föreläsningar av Rutherford och andra bröder. Dessa annonserades i lokala tidningar, som visas i följande urklipp.

Att predika om att den jordiska uppståndelsen skulle börja år 1925 resulterade i en enorm tillväxt för Sällskapet Vakttornet.

”Detta fick till resultat att många fler fördes in i helgedomen till att bli medlemmar av dess kvarleva, som Jehova hade invigt. Detta kom till synes i det ökande antalet närvarande vid det årliga firandet av Herrens aftonmåltid: 32.661 år 1922;
42.000 år 1923;
62.696 år 1924
och 90.434 år 1925.

89.278 [år 1926].” – Vakttornet, 1 augusti 1960, sid. 352 (sve.) – Vakttornet, 1 maj 1960, sid. 282 (eng.)

Det omvända inträffade efter att 1925 kom och gick utan incidens. Minneshögtidsdeltagandet minskade med tre fjärdedelar, från 88,544 år 1927 till bara 17,380 år 1928. (Vakttornet, 1 september 1955, sid. 404 (sve.); I.B.S.A. Årsboken 1929, sid. 55 (eng.); Jehovas vittnen i Guds uppsåt [1959], sid. 313 (eng.)) Det uppskattas att så många som 75% av förkunnarna lämnade religionen och kring 1935 låg minneshögtidsdeltagandena fortfarande på bara 63,146.3 Det dröjde fram till år 1940 för att nå samma antal Vakttornsanhängare som före 1925-tiden.

Vilka var miljonerna?

Russell hade föreslagit att Sällskapet Vakttornets anhängare skulle fara till himlen, samtidigt som de flesta av resten av mänskligheten skulle överleva Harmageddon för att bli bildade av Jesus personligen i paradiset på jorden.

Studier i Skriften, VI – Den Nya Skapelsen [1904/1912], sid. 139 (sve.)

Rutherford fortskred med att förkunna denna lära. I den nya ordningen, befriat från Satans inflytande, skulle Jesus direkt undervisa alla människor och ge dem möjligheten att välja om de ville leva för evigt och tjäna honom. Frälsningen var inte beroende av att bli en anhängare till Sällskapet Vakttornet, eller ens en troende på Jesus för den delen. Faktum är att kyrkorna kritiserades för att de lärde ut att deras medlemmar uteslutande skulle bli frälsta.

Millioner som nu leva skola aldrig dö! [1922], sid. 68 (sve.)

Millioner som nu leva skola aldrig dö! [1922], sid. 69 (sve.)

Millioner som nu leva skola aldrig dö! [1922], sid. 69–70 (sve.)

Millioner som nu leva skola aldrig dö! [1922], sid. 70 (sve.)

Boken Guds Harpa gick in i detalj på att förklara Guds generositet när det gäller att rädda större delen av mänskligheten, för att bli bildade i den nya tingens ordning. Efter att ha hänvisat till Jesaja 35:4–6 för att beskriva livet i denna jordiska ordning gick den vidare med att säga följande;

Guds Harpa [1923], sid. 317 (sve.)

Sidan 319 (i svenska utgåvan av boken) beskriver Guds löfte till Noa om att han aldrig mer skulle slå ”allt levande” som bevis på att Harmageddon inte kommer att resultera i en stor människoslakt. ”Flertalet människor öva orättfärdighet” enligt sidan 320 (svenska utgåvan), och dessa är de som får lära sig att utöva rättfärdighet under Messias regering. Det var ett rättvist koncept som visade Guds kärlek och rimlighet gentemot mänskligheten.

Rådande felaktig tillämpning

Boken Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike visar riktigt att tidiga bibelforskare trodde på att flertalet av världsliga människor skulle överleva Harmageddon.

”Ja, de [Bibelforskarna] trodde att människor som levde då — människosläktet i stort — hade möjlighet att få överleva och direkt uppleva tiden för återställelsen och att de då skulle bli undervisade om vad Jehova kräver av dem som skall få liv. Om de var lydiga, skulle de undan för undan uppnå mänsklig fullkomlighet. Om de var upproriska, skulle de med tiden tillintetgöras för evigt.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 163 (eng. & sve.)

Men oftare indikerar Vakttornet missvisande att läran om ”miljoner som nu lever” var överdriven optimism, som om läran på den tiden sammanföll med den rådande läran om att endast Jehovas vittnen skulle räddas på jorden som en del av den stora skaran.

”Slagordet ”Millioner som nu leva skola aldrig dö” tillämpade han endast på den ”stora skaran” av ”andra får”, som omnämns i Skriften, i Uppenbarelseboken 7:9 och i Johannes 10:16, och deras förhoppningar gäller ett jordiskt paradis.”
– Vakttornet, 15 februari 1964, sid. 94 (sve.)
– Vakttornet, 15 maj 1963, sid. 294 (eng.)

”I början av 1920-talet framförde Jehovas vittnen ett mycket omtalat offentligt föredrag med titeln ”Millioner som nu leva skola aldrig dö”. Detta påstående kan ha verkat överdrivet optimistiskt vid den tiden, men nu kan det framföras med full tillförsikt.”
– Vakttornet, 1 januari 1997, sid. 11 (eng & sve.)

”Detta måste vara den klass av människor, som ofta kallats ’de millioner, som nu leva och aldrig skola dö’.” Det är spännande att nu verkligen få se millioner av dessa bli märkta för att bli bevarade, när de tar på sig den sanna kristna personligheten i ett överlämnat förhållande till Jehova genom Kristus Jesus. …
Det framfördes då ovedersägliga bevis för att följande grupper var identiska: den ”stora skaran” i Uppenbarelseboken 7:9; Herrens ”andra får” i Johannes 10:16; Jonadabklassen; de som blivit tecknade på pannan för att överleva; de millioner som nu lever och som aldrig skall dö och ”fåren” …”
– Vakttornet, 1 mars 1985, sid. 14 (sve. & eng.)

Dessa påståenden är fullständigt osanna. Rutherfords budskap var raka motsatsen till vad dessa artiklar påstår. Han predikade inte att miljoner anhängare till Sällskapet Vakttornet aldrig skulle dö, faktiskt väntade sig de fåtalet bibelforskare som fanns att de alla skulle dö och fara till himlen, antingen som den lilla flocken eller som den stora skaran. På den tiden bestod läran av att den stora skaran skulle komma till himlen. De ”miljoner” som Rutherford syftade på som aldrig skulle dö var resten av mänskligheten vid den tiden.

Den oärlighet som Vakttornet uppvisar blir desto mer upprörande när man reflekterar kring sammanhanget i Vakttornet den 15 februari 1964 på sidan 94 (svenska upplagan). Det här utdraget är en del av en artikel med titeln ”Man tar sig friheter med sanningen”, som kritiserar människor som felaktigt presenterar vad Jehovas vittnen tror på.

Skiftar tillvitelsen

Det är förkastligt att från det ögonblick Rutherfords förutsägelse visade sig vara felaktigt (och fortsättningsvis är till denna tid) skiftade den styrande kretsen bort tillvitelsen för de felaktiga förväntningarna från sig själva och över på anhängarna.

”Det stod skrivet i ”Millioner”-boken att vi rimligen kunde förvänta oss att de skulle återvända strax efter 1925, men detta var blott och bart ett uttryckt omdöme; för övrigt är det ännu kort efter 1925.”
– Vakttornet, 1 juli 1926, sid. 196 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Somliga förväntade sig att verket skulle ändas år 1925, men Herren förelade det icke som sådant.”
– Vakttornet, 1 augusti 1926, sid. 232 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Istället för att det blev betraktat som en ”sannolikhet”, läste de sig in i det som om att det vore en ’tillförsäkran’.”
– Jehovas vittnens Årsbok 1975, sid. 146 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Alltsedan 1870-talet hade bibelforskarna tjänat med ett årtal i tankarna — först år 1914, sedan år 1925. Nu insåg de att de måste tjäna så länge som Jehova vill.”
– Vakttornet, 1 november 1993, sid. 12 (eng. &sve.)

”På grundval av det som sades i broschyren hoppades många att de återstående av den lilla hjorden kanske skulle få sin himmelska belöning år 1925 eller strax före. … Fastän de misstog sig förkunnade de ivrigt detta hopp för andra.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 632 (eng. & sve.)

Istället för att ta ansvar för att ha orsakat sina anhängare att ta ett felsteg med deras falska 1925-läror beskriver Sällskapet Vakttornet dessa som agnar.

”Även om dessa prövningar ledde till en sållning och somliga visade sig vara som agnar, som blåses bort när vetet vid rensningen kastas upp i luften, var det många som stod fasta.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 633 (eng. & sve.)

Innevarande Vakttorns-kommentarer om 1925, som i Förkunnar-boken försöker vittja misslyckandet eller förskjuta över tillvitelsen på anhängarna. Men vid ett tillfälle gjorde Rutherford öppet och uppriktigt följande erkännande;

”Beträffande sina missriktade kommentarer om vad som kunde förväntas år 1925 erkände han en gång för oss på Betel: ”Jag var en åsna.””
– Vakttornet, 1 maj 1985, sid. 30 (sve.)
– Vakttornet, 1 oktober 1984, sid. 24 (eng.)

Betydelsen bagatelliserad

Förkunnar-boken hävdar vilseledande att uraktlåtande beträffande 1925 bara påverkade en liten minoritet.

”Året 1925 kom och gick. Somliga övergav sitt hopp.
Men det stora flertalet bibelforskare förblev trogna.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 78 (eng. & sve.)

Vi har redan sett utifrån Vakttornets statistik att över hälften lämnade organisationen.

En intressant taktik som förringar dess betydelse ses i kommande citat. Det uppges att närvaron minskade ”i Frankrike och Schweiz”, vilket vilseledande får det att verka som om att andra länder inte påverkades i lika stor utsträckning.

”Men vissa av deras tidsberäkningar och de förväntningar som de knöt till dessa ledde till svåra besvikelser.

Efter år 1925 sjönk antalet närvarande vid mötena drastiskt i en del församlingar i Frankrike och Schweiz.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 633 (eng. & sve.)

Likartad intellektuell ouppriktighet går även att finna i Jehovas vittnens 1980-Årsbok som felaktigt citerar ur tidskriften Vakttornet från 1926 i ett försök att vittja meningsyttrandet med hänseende på 1925. Lägg märke till hur bara en halv mening citeras, med en punkt som ersätter ett semikolon.

Jehovas vittnens Årsbok 1980, sid. 62 (eng.)
”Betydande för denna prövning var frågemötet som broder Rutherford höll under sammankomsten i Basel, Schweiz, som ägde rum 1–3 maj 1926. Rapporten om detta konvent sade:
Fråga: Har de värdiga från antiken återvänt?
Svar: De har visst icke återvänt. Ingen hava sett dem, och det vore dåraktigt att tillkomma med ett sådant tillkännagivande. Det framhölls i ”Millioner”-boken att vi rimligen kunde vänta oss att de skulle återvända strax efter 1925, men detta var blott och enbart ett uttryckt omdöme.” (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Vakttornet, 1 juli 1926, sid. 196 (eng.)
”Fråga: Har de värdiga från antiken återvänt?
Svar: De har visst icke återvänt. Ingen hava sett dem, och det vore dåraktigt att tillkomma med ett sådant tillkännagivande. Det framhölls i ”Millioner”-boken att vi rimligen kunde vänta oss att de skulle återvända strax efter 1925, men detta var blott och enbart ett uttryckt omdöme; för övrigt är det ännu kort efter 1925. Någon god anledning finns icke för oss till att vi bör vänta oss att antikens gamla värdiga skola återvända tills det att kyrkan äro till fullo iordningställd och kyrkans arbete på jorden fullbordat.” (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Vid de fall man nämner titeln på 1918-föreläsningarna använder en 2010-Vakttornstidskrift ordet ”skola” (uttryckt som ’may’ på engelska) istället för ”aldrig skola” (uttryckt som ’will’ på engelska), fastän den inbegrep en skannad bild på en tidningsannons som använde ordet ”aldrig skola” (’will’) i rubriken.

”Kristi smorda efterföljare har framfört denna inbjudan ända sedan 1918. Det året hölls det offentliga talet ”Millioner som nu leva komma kanske aldrig att dö”. Där framhölls hoppet att många ska få liv i ett paradis på jorden efter Harmageddon. I ett tal som hölls vid bibelforskarnas konvent i Cedar Point i Ohio i USA 1922 uppmanades åhörarna att ”annonsera Konungen och hans rike”. Den här uppmaningen hjälpte kvarlevan av brudklassen att nå ut med inbjudan till fler. I Vakttornet för 15 maj 1929 fanns artikeln ”En nådefull inbjudning” med Uppenbarelseboken 22:17 som tematext. I artikeln stod det bland annat: ”Den trogna kvarlevans klass förenar sig [med den Högste] i denna nådefulla inbjudning och säger: ’Kom.’ Detta budskap skall förkunnas för dem som åstunda rättfärdighet och sanning. Detta måste göras nu.” Än i dag fortsätter brudklassen att framföra denna inbjudan.”
– Vakttornet, Studieupplagan, 15 februari 2010, sid. 15–16 (eng. & sve.)

Att använda ordet ”skola” (’may’) täcker bedrägligt över den fullständiga övertygelsen som Rutherford inpräglade i sina anhängare om att den nya tingens ordning skulle komma 1925.

Rutherfords kännetecknande profetia

1925-läran verkar ha uppkommit någon gång emellan 1914–1916, medan Russell fortfarande levde, men utan hans samtycke. År 1916 citerade tidskriften Vakttornet ett brev vari man frågade;

”KÄRA ÄLSKADE PASTOR: … En syster som nyligen kom från — förmäler inför oss att klassen därstädes lär ut att kyrkan icke lär vänta sig att förhärligas förrän 1925, och att detta är ert betänkande; …”
– Vakt Tornet, 15 april 1916, sid. 5888 i nytryckta engelska upplagan (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Russell kom med gensvaret;

”Vår mest tillmötesgående tanke skola vara att de icke giver mycken ledning av dess läror. I annat fall skulle de veta utifrån dess spalter att vi icke emotser 1925, eller någon annan tidpunktsangivelse.”
– Vakttornet, 15 april 1916, sid. 5888 i engelska nytryckta upplagan(Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Kort efter Russells död införde Rutherford 1925 som en lära. Oavsett om detta härrörde ifrån Rutherford utifrån någon annan övrig person, blev detta Rutherfords kännetecknande profetia, i och med att han använde den för att återuppbygga Sällskapet Vakttornets medlemskap efter misslyckandet och besvikelsen med 1914. Det var dock 1925-uraktlåtandet som resulterade i större betydande konsekvenser i nutid, eftersom det ledde till att Rutherford inledde en dramatisk omarbetning av Sällskapet Vakttornets läror och distanserade sina anhängare från Russell.

Efter misslyckandet med 1925 förkastade Rutherford nästan alla Russells förutsägelser beträffande tidsprofetior. Vidare uppgavs det att mellan 1918 och 1919 renade Jesus Sällskapet Vakttornets trossamfund, vilket i praktiken antydde att Russells tid var oren, och det var under Rutherford som Jesus valde organisationen som sitt enda utvägsanskaffande av frälsning. Rutherford distanserade sina anhängare från andra kristna genom sitt konstaterande att de flesta av kristendomens symboler och högtider var hedniska. Användningen av ordet Jehova började betonas (se boken Guds tusenåriga rike har kommit nära! [1973/1974] på sidan 288 (eng. & sve.); Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 152 (eng. & sve.), vilket ledde till namnbytet för Sällskapet Vakttornets anhängare från bibelforskare till Jehovas vittnen år 1931.

I slutändan år 1935 omflyttades den stora skaran från himmelska hoppet till det jordiska, till att bli de enda överlevarna av Harmageddon. Dessa förändringar förenklade för att införa ett koncept om ”stram frälsning”, konceptet om att endast en handfull av världen förtjänade frälsning. Behändigt betraktat är att överlevare numer var tvungna att tillhöra en jordisk organisation, nämligen Sällskapet Vakttornet. Gud var beredd på att döda miljarder människor, de flesta som aldrig någonsin hört talas om Sällskapet Vakttornets organisation.

Bibeln förklarar att Jesu lösen gällde för hela mänskligheten, till och med de ogudaktiga.

Romarna 5:6 – ”Ty medan vi ännu var svaga dog Kristus för ogudaktiga vid den fastställda tiden. …”

2 Korinthierna 5:14 – ”Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom detta är den bedömning vi har gjort: att en har dött för alla; …”

Rutherford trosstruktur efter 1925 avlägsnade värdet av Jesu lösen från ”hela mänskligheten” och placerade hans anhängare ensamma bland de levande som värdiga av dess förmåner. Denna beklagliga uppfattning eliminerar det mesta av värdet av Jesu offer för de som lever vid tiden för Harmageddon och ger bilden av en grym och orättvis Gud. Den synpunkten kan inte rättfärdiggöras av förnuftet eller bibelns skrifter, men är ändå vanlig bland fundamentalistiska religiösa grupper, på grund av att det är ett effektivt sätt att stimulera anhängarskaror och förhindra avhopp.

”Millioner som nu leva skola aldrig dö!” fick sitt första misslyckande år 1925 med tillkortakommandet av Abrahams jordiska återkomst. Tiden har bevisat att denna profetia utom allt tvivel var falsk. År 2017 fanns det mindre än en miljon människor som fortfarande levde på jorden när Rutherford gjorde sitt djärva uttalande, med en uppskattning på bara 450 000 hundraåringar över hela jorden.4

Fotnoter

1 Russells testamente dyker upp i Studier i Skriften – Den Gudomliga Tidsåldersplanen, 1927-utgåvan ”Biografi” på sidorna 8–14 i engelska utgåvan av boken. Här instruerade han att istället för att en enda person hade fullständig kontroll som han hade haft tidigare, skulle en redaktionskommitté på fem (vars namn är listade i testamentet) ansvara för att ge sitt godkännande av Sällskapet Vakttornets sanning. Rutherford bestred detta och övertog kontrollen som president.

2
”1918 Föredraget ”Världen har nått sitt slut — Millioner som nu leva komma kanske aldrig att dö” hålls för första gången, den 24 februari, i Los Angeles i Kalifornien. Den 31 mars hålls talet i Boston i Massachusetts och har då titeln ”Världen har nått sitt slut — Millioner som nu leva skola aldrig dö!””
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 719 (eng. & sve.)

3 M. James Penton. Apocalypse Delayed – The Story of Jehovah’s Witnesses [sve. Apokalypsen fördröjd – Historien om Jehovas vittnen], sid. 61 (eng.), Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 717 (eng. & sve.)

4 How Many People Live to Hundred Across the Globe.html [sve. Hur många människor lever i upp till hundra års ålder], länken är: http://www.thecentenarian.co.uk/how-many-people-live-to-hundred-across-the-globe.html, The Centenarian – 26:e oktober 2017. Se även The Centenarian – https://en.wikipedia.org/wiki/Centenarian.

Artikeln skrevs år 2007, senaste uppdateringen skedde i december 2017. Översattes från engelska till svenska i augusti 2022. Länk till källartikeln är: https://jwfacts.com/watchtower/1925.php