Kärnkoncept

Det här avsnittet täcker kärnkoncept som ligger till grund för varför ett Jehovas vittne är ett Jehovas vittne. Att argumentera om doktriner kommer sällan att övertyga ett Jehovas vittne om att religionen har fel medan de håller fast vid dessa koncept. Av denna anledning bör artiklarna i det här avsnittet begrundas som en utgångspunkt innan du läser resten av webbplatsen.

Kraver Jehova en Organisation

Jehova behöver ingen organisation, och han har heller inte använt en organisation under större delen av mänsklighetens historia. Dock är det viktigaste konceptet bakom att vara ett Jehovas vittne att man måste följa Vakttornets organisation för att tillvinna sig frälsning.

1919 härledd – hur?

Olycksbådande tonvikt läggs på 1919, då detta är året när Jesus sägs ha valt Sällskapet Vakttornet och dess styrande krets till att representera honom på jorden. Dock, är den minimala bibliska uppbackning som Vakttornets trossamfund använder för att underbygga detta år både bräcklig och ologisk.

Den trogne & omdömesgille slaven

Liknelsen eller parabeln om den “trogne och omdömesgille slaven” används av Vakttornssamfunds styrande krets för att leda i bevis att Jehova år 1919 tillsatte dem till att leda sitt folk, och att frälsning hänger på att man följer deras anvisningar.

Ljuset ökar

Jehovas vittnen påstår sig vara den enda gruppen som lär ut sanningen, sanning som uppenbaras för deras styrande krets genom Jehova. Om det nu stämmer, hur kommer det sig i så fall att Sällskapet Vakttornets lära har fått undergå oupphörlig förändring? De försvarar det genom förklaringen att “ljuset blir ljusare” eller ”starkare”. Den här artikeln undersöker logiken bakom ett sånt påstående.

Vakttornet i februari 2017 s.26

Vägledd av helig ande

Jehovas vittnens Vakttornssamfund kommer med anspråk på att de är under Guds heliga andes vägledning när det gäller att utforma läror, förordna bröder, och utesluta folk. Detta bevisas som osant på grund av inkorrekt lära och att man förordnar bröder samtidigt som de begår grov synd.

Uppenbarelsens Storslagna Höjdpunkt Är Nära! sidan 127

Frälsning för Jehovas vittnen enbart

Sällskapet Vakttornet lär ut att Jehovas vittnen ensamma kommer att överleva Harmageddon. Anledningen bakom detta är att det bara är de som tillber den sanna Guden, Jehova och har hans stöd. 

Sällskapet Vakttornet lär ut att Jehovas vittnen ensamma kommer att överleva Harmageddon. Anledningen bakom detta är att det bara är de som tillber den sanna Guden, Jehova och har hans stöd. 

Jehovas Profet

Femte Moseboken säger att om en profet uttalar ord som inte blir sanna, då kommer de inte från Jehova och då ska profeten dödas. Sällskapet Vakttornet har gjort anspråk på att vara Jehovas profet, en viktig punkt att reflektera över i ljuset av Sällskapet Vakttornets kedja av misslyckade profetior, som att Jehovas strid skulle ske under 1900-talet.

Sällskapet Vakttornet stödjer varje ämne i det här avsnittet genom användandet av retoriska felslut, och att identifiera dessa är avgörande för att alla diskussioner med ett vittne ska bli effektiva. Annars uppstår en rad tankestoppande svar, till exempel att:

  • Den styrande kretsen leds av Jehova, och man får inte ifrågasätta Jehova
  • Gud måste använda en organisation och det finns ingen (som jag känner till) som är bättre än Watchtower Society
  • Bibeln sa att misstag skulle klargöras med tiden

Som identifierats av Stephen Hassan, specialist på högkontrollerade religiösa grupper, är det inte doktrinen/trosläran som håller medlemmarna kvar, utan snarare mer grundläggande underliggande koncept.

“Det är viktigt att förstå att i de flesta bibelbaserade sekter, även om medlemmen är aggressivt undervisad i läran, så är det inte läran som håller honom i gruppen. Det är känslan att gruppen är Guds sanna folk, en känsla som uppodlas av tekniker för tankereform. Att engagera sektmedlemmen i ett bibliskt argument eller meningsutbyte är därför ofta meningslöst.”

Stephen Hassan. Releasing the Bonds, s.145

Detta kan ses av det faktum att när nyckeldoktriner förändrades under decennierna förblev majoriteten av medlemmarna en del av gruppen. Dessutom är nästan ingen av Sällskapet Vakttornets doktriner eller metoder unika. Liknande religioner (https://jwfacts.com/watchtower/similar-religions-to-jehovahs-witnesses.php) kan hittas som delar en majoritet av de doktriner och moraliska normer som predikas av Sällskapet Vakttornet.

Det finns fortfarande ett kyckling- eller äggbryderi; en person kan inte helt förstå dessa kärnkoncept utan att ha en förståelse om historien och Sällskapet Vakttornets doktrinära fel, men kan inte inse hela betydelsen av historien och läran utan att identifiera bristerna bakom kärnkoncepten. Förvänta dig inte att det någonsin kommer att bli lätt att väcka ett Jehovas vittne.