skandal

Felcitering av Kallor

Watchtower-artiklar felciterar eller felaktigt återger källcitat i en chockerande utsträckning. Detta brukade vara svårt att urskilja eftersom Watchtower sällan ger källan till citaten, men nu när en Internetsökning gör det enkelt att identifiera källan och sammanhanget för ett citat, har omfattningen av sådana felcitat blivit tillgänglig.

Sallskapet Vakttornets Syn Pa Kvinnor

Jehovas vittnen är ett patriarkalt* samfund vari kvinnor ska underordna sig mannen. Endast män får inneha ansvars- och undervisningshållningar i församlingen. Sällskapet Vakttornet vidare fortfar med att porträttera systrar med den förnedrande synen att ”höra hemma i köket (som hemmafru)”.

Malawi, Mexico, Trohetsed

Många trogna Jehovas vittnen har dött genom att lyda Sällskapet Vakttornets ståndpunkt om neutralitet. Den här artikeln visar tragedin som inträffade när malawiska vittnen på ett hyckleriskt sätt tvingades upprätthålla en högre fastställd norm än vad som förväntades av dem i Mexiko, eller av den styrande kretsen själva.

Ett brev till Hitler & Förklaringen av fakta

Sällskapet Vakttornet kritiserar andra religiösa grupper för att ha samarbetat med Hitler, medan Jehovas vittnen fängslades för att de vägrade att kompromissa med sina normer. Vad som inte erkänns är att Rutherford till en början prisade Hitler för hans ställningstagande mot judar och det anglo/amerikanska imperiet.

Sällskapet Vakttornets förehavandesätt för sexuella övergrepp mot barn

Trots att Jehovas vittnen i helhet avskyr pedofili och Sällskapet Vakttornet fördömer övergrepp mot barn har icke desto mindre bristfälliga och egennyttiga riktlinjer och policy bidragit till att pedofili har förekommit inom trossamfundet som annars kunde ha blivit förhindrat. Detta har vållat skada för tusentals barnoffer och har orsakat oro bland föräldrar, och Sällskapet Vakttornets organisation har fått betala miljontals dollar i avräkningar.*

Upptuktelse av barn – Kroppslig bestraffning

När styrande kretsen medlemmen Geoffrey Jackson förhördes av Australian Royal Commission konstaterade han att Bibelsällskapet Vakttornet inte stödjer kroppslig bestraffning eller barnaga; d.v.s. fysisk bestraffning som att smiska ett barn. Detta utbyte blev överraskande i ljuset av löpande Vakttornsutdrag om raka motsatsen.

Jehovas vittnen & högre utbildning/universitet

Jehovas vittnen avråds av Sällskapet Vakttornet från att rikta in sig på en högre eller avancerad utbildning med regelmässiga varningar om att det är en olämplig användning av tid att man går på universitet under dessa sista dagar/tider. Dessa varningar har lett till att Jehovas vittnen har bland de lägsta genomsnittligt uppskattade standardnivåerna när det gäller utbildning och inkomst bland någon annan religion i USA.