Jehovas vittnen & högre utbildning/universitet

Jehovas vittnen avråds av Sällskapet Vakttornet från att rikta in sig på en högre eller avancerad utbildning med regelmässiga varningar om att det är en olämplig användning av tid att man går på universitet under dessa sista dagar/tider. Dessa varningar har lett till att Jehovas vittnen har bland de lägsta genomsnittligt uppskattade standardnivåerna när det gäller utbildning och inkomst bland någon annan religion i USA, och vilket visas i utomstående studier, som från U.S Religious Landscape Survey 2008 från Pew forum.

Pew Research Center är en amerikansk tankesmedja baserad i Washington, DC. sv.wikipedia.org/wiki/Pew_Research_Center

Högre utbildning1 ger fördelar på både en privat och social nivå, vilket det i detalj kommer att talas om i den här artikeln, av det skälet gör sig religiösa grupper som försöker beröva anhängare detta val förtjänta av offentlig granskning.

Hur ser Jehovas vittnen på utbildning? (från och med 1:e maj 2021) säger att ”andlig utbildning har större värde än sekulär utbildning.” Medan Jehovas vittnen uppmuntras att värdesätta utbildning och gå i ”grund- och gymnasieskola”, förordar man emot högre utbildning eftersom ”Högre utbildning kan leda till moraliska och andliga faror genom att man följer följande koncept.”

”Missuppfattning: Pengar ger lycka och trygghet …

Missuppfattning: En person bör eftersträva prestige eller status som kan bli följden genom högre utbildning …

Missuppfattning: Varje person bör sätta sina egna normer för rätt och fel …

Missuppfattning: Högre utbildning är det bästa sättet att förbättra världen på”

Sällskapet Vakttornets trossamfunds syn på universitet

Vakttornets samfund klassar högre utbildning som en frestelse i likhet med att man röker, tar droger och tittar på våldsamma och omoraliska filmer. Se som exempel inlägget från Vakttornet för 1 september, 2008, med titeln “Vad blir ”slutet”?


Tjänsten för Guds Kungarike varnar med att:

“Barnen kommer säkert att ställas inför olika problem och svårigheter, …  Är de beredda på den press som skolan eller andra sätter på dem att skaffa sig högre utbildning, att vara ihop med någon eller att dricka alkohol eller använda droger?” – Tjänsten för Guds Kungarike, juli, 2011, sid. 2 (sve. & eng.)

Organisationen kommer med förklaringen att det är farligt att man riktar in sig på avancerad utbildning eftersom det:

·       Förspiller värdefull tid under dessa sista dagar/tider innan slutet 

·       Propagerar för prestige och materialism

·       Visar att man har brist på tro

·       Medför dåligt umgänge

·       Befrämjar högre bildning

Det finns ingen slagkraftig validitet i något av dessa argumentationsskäl överhuvudtaget, vilket följande granskning kommer att visa.

Tiden som återstår är begränsad

Det huvudsakliga resonemanget man avlägger som talar emot en högre utbildning har varit att den tid som är kvar är begränsad, så de sista dagarna i denna världsordning bör därför ägnas i full tjänst åt Jehova och hans organisation.

“I många skolor finns det kuratorer, som uppmanar eleverna att skaffa sig högre utbildning, att försöka göra karriär för att få en framtid i den här tingens ordning. Låt dig inte påverkas av dem. Låt dem inte ”hjärntvätta” dig med djävulens propaganda till att slå dig fram, till att söka bli något i den här världen. För den här världen återstår det bara en kort tid! Vilken som helst ”framtid” som denna världen kan erbjuda är ingen framtid! Var därför förståndig och låt Guds ord påverka dig till att välja en kurs i livet som kommer att medföra skydd och välsignelse för dig. Gör pionjärtjänsten, heltidsförkunnartjänsten, med utsikt att få tjäna vid Betel eller på missionärsfältet till ditt mål i livet.” – Vakttornet, 1 augusti, 1969, sid. 344 i svenska tryckta upplagan  – Vakttornet, 15 mars, 1969, sid. 171 i engelska tryckta upplagan

Dessa avläggningar utgör inget skäl för att man ska undvika en högre utbildning och ett tillfredsställande yrke eller en karriär efter begrundan att Vakttornets samfund från första början förväntade sig att den “nya ordningen” skulle komma år 1914 och vidare sedan dess har sagt att slutet snart ska komma under mer än ett århundrade. De personer som beaktade tidigare utdragna Vakttornscitat från 1969 är nu i pensionsåldern, åtskilliga av dem fick arbeta hela sina liv med lågavlönade jobb, ofta utan pensionsförmåner. 

Vakttornsargumentering om att högre utbildning är ett slöseri med värdefull tid är ett tvivelaktigt fördelaktigt omdöme med hänseende till att de rekommenderar att man byter ut det mot en lärlingsplats med inriktning på något hantverksyrke i stället.

“Det är därför föräldrar som baserar sina liv på Guds profetiska Ord finner det mycket mera praktiskt att rikta in sina unga på hantverksyrken som inte kräver särskilt långa perioder med ytterligare skolgång.” – Vakna!, 22 maj, 1969, sid. 15 (eng.)

“En högskoleutbildning är ingen garanti för framgång på arbetsmarknaden. Som ett alternativ har många skaffat sig användbara färdigheter med hjälp av internutbildning, någon yrkesutbildning eller studier vid tekniska skolor eller kortare högskolestudier som kräver ett minimum av tid och engagemang.” – Tjänsten för Guds Kungarike, april, 1999, sid. 8 (eng. & sve.)

Se också Vakttornet för 1 oktober, 2005, sidan 27 (eng. & sve.).

Den extra tid det tar för en högskoleutbildning är obetydligt, i och med att vissa examineringar bara upptar alltifrån 1 till 2 fler år till än vad ett vanligt hantverksyrke gör.

Sällskapet Vakttornet har aldrig avhållit sig självt från att sätta långsiktiga åtaganden och planer i verket vad än gäller utbildning och expansion. Under den tid som jag [Paul Grundy] vistades på den australiensiska Betelfilialen i början på 1990-talet betalade organisationen för att tidigare kretstillsyningsmannen Vincent Toole skulle få en universitetsexamen i juridik, så att han skulle kunna vara verksam som deras juridiska biträde. Watchtowers egendomar med ett värde på flera miljarder dollar världen över är beståndsdelar av ett löpande byggprogram. År 2013 färdigställdes en sammankomsthall för 10 miljoner dollar i Orangeburg2 i South Carolina i USA. Den 29:e juli 2013 påbörjade organisationen byggnationen av ett nytt globalt huvudkontor i Warwick, i delstaten New York.3Det byggnadsområdet sträcker sig över 45 tunnland (18,21 hektar) och består av 588 rum med boendeutrymme för 1000 personer.4Det är hyckleri av ledarna att de själva sätter långsiktiga planer i verket men att samtidigt likafullt insistera på att anhängarna ska hålla ett kortsiktigt fokus.

Ingen tid över åt Jehova

Universitet är någonting som man beskriver som så pass intensivt att studerande personer får från lite till ingen tid över åt deras förhållande med Jehova.

“Hon säger: ”All tid och energi jag lade ner på att plugga gjorde mig för upptagen för att be till Jehova på samma sätt som tidigare, för utmattad för att känna glädje av samtalen jag fick i tjänsten och för trött för att förbereda mig ordentligt för mötena. Men när jag förstod att jag blev så uppslukad av studierna att jag skadade mitt förhållande till Jehova, insåg jag som tur var att jag var tvungen att göra något. Så jag bestämde mig för att hoppa av utbildningen.”” – Vakttornet, Studieupplagan, juni 2019, sid. 7 (eng. & sve.)

Detta är rent ut sagt osant. Universitet tar inte upp mer tid än skolan eller en yrkesgrensbana. För de som studerar och som kämpar med studiebelastning finns det möjlighet att ta en examen genom att studera på deltid. När jag [Paul Grundy] gick på universitetet hade jag en ¾:s studiebelastning, jag arbetade 20 timmar och var samtidigt en reguljär pionjär. Det skadade inte mitt förhållande med Jehova, det blev i själva verket det rakt motsatta. I och med att jag knappt fick någon tid över åt bekymmerslös underhållning, med min fritid som ägnades åt tjänsten och på möten. Efter universitetet åkte jag raka vägen till Betel.

Betel är namnet på Jehovas vittnens filialkontor. … namn på de anläggningar som Jehovas vittnen har världen över, och därifrån organiseras predikoarbetet. Vid huvudkontoret i staten New York i USA finns den styrande kretsen, som har tillsyn över verksamheten vid de många avdelningskontoren runt om på jorden. De som arbetar vid dessa anläggningar utgör det som kallas betelfamiljen. (https://www.jw.org/sv/bibliotek/b%C3%B6cker/jehovas-vilja/vad-%C3%A4r-betel/)

Materialistiska härlighetssökare

Sällskapet Vakttornet stämplar de som riktar in sig på högre utbildning som materialistiska och som äresökare.

“Hur påverkade högre utbildning den här systerns tänkesätt? Hon säger: ”Jag skäms för att säga det, men utbildningen lärde mig att tänka kritiskt om andra, särskilt om mina bröder och systrar, att kräva för mycket av dem och att dra mig undan dem. Det dröjde ganska länge innan jag lyckades få ordning på mitt tänkesätt. Det jag var med om lärde mig hur farligt det är att strunta i de varningar som vår himmelske Far ger oss genom sin organisation. Jehova kände mig bättre än jag kände mig själv. Om jag bara hade lyssnat på honom!”” – Vakttornet, Studieupplagan, juni 2019, sid. 7 (sve. & eng.)

“I stället för att låta sig nöja med ”föda och kläder” vill vanligen de som går in för att skaffa sig ”högre utbildning” kunna njuta av ”det övriga”, som man kan köpa för pengar.” – Vakttornet, 1 februari, 1967, sid. 76 i engelska tryckta upplagan – Vakttornet, 15 juni, 1967, sid. 271 i svenska tryckta upplagan

“Högre utbildning. Jesus varnade för att söka ”sin egen ära”. (Joh. 7:18)” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 juni, 2011, sid. 32 (sve. & eng.)

Vakttornet blandar samman orsak och effekt. Utbildning ger inget upphov till materialism eller stolthet; även om de resulterande högre arbetslönerna skulle kunna bidra till att tillfredsställa en person av det slaget. Materialism är den inställning som en person uppvisar gentemot världsliga ägodelar oavsett utbildning eller välstånd. Personer med en lägre utbildningsnivå och lägre löner skulle kunna vara lika materialistiska. Paradoxen i detta fall skulle bli att det generellt skulle krävas av materialistiska människor med en lägre utbildningsnivå att de arbetar fler timmar för att kunna fylla sina begär, rentutav för en grundläggande levnadsstandard, vilket därigenom berövar dem tid från deras tjänst åt Gud.

* Paradox – ett uttalande eller förslag som, trots ljud (eller tydligen ljud) resonemang från acceptabla premisser, leder till en slutsats som verkar meningslös, logiskt oacceptabel eller självmotsägande.

Samtidigt som anhängare uppmanas att låta nöja sig med “föda och kläder,” uppehåller Sällskapet Vakttornets samfund en hög levnadsstandard för dess egna ledare, ihop med det nybyggda globala huvudkontoret i Warwick i delstaten New York, som är toppmodernt. Motorfordon som man förser kretstillsyningsmän med är splitternya på 3 – åriga hyresavtal, från circuitvehicles.com (28:e september, 2013) som visar de dagliga modellerna som antingen är Buick LaCrosse, som marknadsförs som en “medelstor lyxbil”, eller en Chevrolet Impala.

Brist på tro

Någon form av uppvisning på att man bekymrar sig över att inte kunna sörja för sina materiella behov betraktar man som ett vittnesbörd för bristande tro på Guds förmåga att besörja.

“En kristen förtröstar på Jehova för att få trygghet i stället för att vända sig till de högre skolor som finns i den här världen.” – Vakttornet, 15 april, 2008, sid. 4 (sve. & eng.)

“HÖGRE UTBILDNING… Behöver du stärka din övertygelse om att Jehova kan sörja för dina behov?” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 juni, 2011, sid. 31 (sve. & eng.)

Detta är enkelspårigt resonemang. Enligt det vanliga ordstävet, “Gud hjälper de som hjälper sig själva”, kommer de som hårt studerar eller arbetar hårt att klara sig bra i livet. De som inte gör det kommer att få kämpa; oavsett hur mycket övertygelse de har för Jehovas förmåga att besörja.

Dåligt umgänge

En av de främsta argumentationsskälen för att man ska undvika en högre utbildning är att den utsätter Jehovas vittnen för dåligt umgänge. Elever framställs som omoraliska och trolösa. En studieartikel från augusti månad år 2021 hävdar att ”tron på Gud föraktas av många” människor på universitet.

– Vakttornet, Studieupplagan, augusti, 2021, sid. 15 (eng. & sve.)

“Det är allmänt känt att universitet och högskolor är platser där det förekommer dåligt uppförande – alkohol- och drogmissbruk, omoral, fusk och nollning, ja, listan kan göras lång.” – Vakttornet, 1 oktober, 2005, sid. 28 (sve. & eng.)

Det här resonerandet vederlägger tidigare Vakttornsutdrag som säger att “i våra dagar utsätts ungdomar för samma faror också på gymnasiet och tekniska högskolor och till och med på sin arbetsplats.” (w1992, 1 nov. sid. 20 (sve. & eng.)) 

I varje fall finns det universitetselever som uppehåller hög moral, exempelvis de som kommer från stränga kristna grupper. Utbytesstudenter kommer regelbundet när och fjärran från kulturer med starka traditionella värderingar och arbetsetik. De är istället i hög grad motiverade att akademiskt excellera än att låta sig distraheras av underhållning.

Umgänge utanför klassen och dess arbetsuppgifter är inte något krav man ställer. Medan jag gick på universitet gick jag inte till en enda “världslig fest” och jag drack heller inte med vänner från universitetet. Jag tillbringade tid på högskoleområdet bara för att närvara vid lektioner och komplettera uppgifter.

Vakttornsartikeln fortsätter vidare med att säga att universitet är upphovet till att somliga lämnar tron.

“(Efesierna 5:15, 16) Det är verkligen sorgligt att somliga har övergett sin tro på grund av allt som gör anspråk på deras tid och energi eller därför att de har blivit indragna i ett oskriftenligt uppförande vid ett universitet eller en högskola!” – Vakttornet, 1 oktober, 2005, sid. 29–30 (eng. & sve.)

Även om “vissa [som utexaminerats från universitet] har fallit bort från tron”, är dess konsekvens lite annorlunda än för JV – barn i allmänhet. I PEW – rapporten från år 2008 bekräftade man att två tredjedelar bland personer som har vuxit upp som Jehovas vittnen lämnar religionen,5det högsta bortfallet bland någon annan amerikansk religiös grupp. Detta höga bortfall bekräftas genom Vakttornets egna förkunnarrapporter.6

Den högsta utbildningen kommer från Gud

Vakttornet råder att man ska byta ut en högre utbildning mot en mer värdefull “gudomlig utbildning”.

“Jehovas organisation däremot erbjuder den högsta formen av utbildning i en fridfull atmosfär i församlingen.” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 oktober 2013, sid. 16 (eng. & sve.)

“Alla Jehovas vittnen har, oavsett skolutbildning, någonting gemensamt. De inser att den viktigaste utbildning som finns att tillgå i våra dagar är den som grundar sig på Guds ord, Bibeln.” – Vakna!, 22 augusti 1994, sid. 8 (sve. & eng.)

“Lärare och andra riktar ofta in de unga på att skaffa sig en högre världslig utbildning. Uppmuntrar vi därför dem att sätta upp andliga mål i stället och att skaffa sig den högsta utbildning de kan få – den som Gud ger?” – Tjänsten för Guds kungarike, oktober 2011, sid. 3 (eng. & sve.)

Den här typen av resonerande är komiskt och malplacerat. Det är argumentationsfel som kallas för halmdocka, för oavsett hur gynnsam en gudomlig utbildning än kan vara kommer det inte hjälpa en person att komma in på flertalet urval av professionella yrkesbanor.

Högre inlärning

Sällskapet Vakttornet enerveras av propagandan som universitet lär. 

Satan spelar på naturliga önskningar. 

Det är helt naturligt att vi vill lära oss sådant som gör att vi kan försörja oss själva och vår familj. (1 Tim. 5:8) Ofta kan vi göra det genom att gå i skolan och ta vara på utbildningen vi får där. Men vi måste vara försiktiga. I många skolor världen över är det inte bara praktiska färdigheter som lärs ut, utan också den här världens tänkesätt. Elever uppmuntras att ifrågasätta Guds existens och att se ner på Bibeln. De får höra att evolutionsläran är den enda logiska förklaringen till allt liv på jorden. (Rom. 1:21–23) Allt sådant går emot den vishet som kommer från Gud. (1 Kor. 1:19–21; 3:18–20)

Världens tänkesätt går stick i stäv med Jehovas normer. Det här tänkesättet får inte människor att visa Guds andes frukt, utan det leder till ”köttets gärningar”. (Gal. 5:19–23) Det gör människor stolta, arroganta och egoistiska, vilket är raka motsatsen till den ödmjuka och blygsamma inställning som Gud vill att hans tjänare ska ha. (2 Sam. 22:28; 2 Tim. 3:2–4) En del kristna som har läst på universitet har låtit sina tankar formas av ett världsligt synsätt i stället för Guds synsätt.” – Vakttornet, juni 2019, sid. 5–6 (eng. & sve.)

Det är ett vältaligt felslut att tillämpa högre inlärning denna svartvita stämpling som om att det alltigenom förespråkar evolution och mänsklig filosofi. Utbildningar som är typiska för filosofi, teologi och vissa vetenskapsområden bestrider Vakttornets samfunds religiösa tro, men det finns ett flertal utbildningar som inte täcker dessa områden och som inte heller undergräver en kristen tro på Gud. Exempelvis, organiseras en bokföringsexamen som täcker bokföring och ekonomiska frågor och det kommer inte i konflikt med Vakttornets teologi. Samma sak kan likafullt sägas med hänseende till flertalet vetenskapsgrenar, inklusive teknik, juridik och informationsteknik.

Det reella problemet med utbildning

Vakttornets resonemang emot högre utbildning har en betydelselös validitet, är både följdstridiga och ibland självmotsägande. Utbildning ligger inte bakom upphov till materialism, och dåligt umgänge går att undvikas på universitet så som med alla bemödanden i livet. Den extra tid som krävs för att genomföra en examen är tämligen liten i jämförelse med tidslängden på en persons yrkegrensinriktning, och historien visar att Vakttornets förutsägelser i fråga om den överhängande närheten av världens slut är dåligt grundade.

Det verkar som om det ligger en mer imperativ orsak bakom den styrande kretsens farhågor inför att anhängare går på universitet. Högre utbildning lär inte bara ut färdigheter i avseende på jobb, utan också hur man ska undersöka och utvärdera information. En universitetsutbildning kan förbättra färdigheter i kritiskt tänkande, vilket hjälper studenter att kunna identifiera och urskilja bristfälliga argument som kommer från organisationen. Så som det visas i artikeln om Felcitat, förvillelse och lögner (eng. Misquotes, Deception and Lies) (https://jwfacts.com/watchtower/misquotes-deception-lies.php), på hemsidan jwfacts.com, tillhandahåller Vakttornspublikationer sällan fullvärdiga hänvisningar till citat, och de blir vanligtvis felaktigt presenterade, någonting som universitet lär de som studerar att vara sensitiva med. 

Däri ligger faran med utbildning med hänseende till den styrande kretsen. En organisation som stoltserar med dess egen sammanhållning kan inte tillåta att man ifrågasätter ledarnas lära. Att lära sig att undersöka och utvärdera Vakttornets lära är inte bara meningslöst; det är farligt tillika, i och med att ifrågasättande av läran kan leda till avfällighet, vilket definieras som att “förkasta Jehovas organisation.”7Man uppvisar ett ringa överseende mot avfällingar, men man utesluter dem däremot snabbt och man undviker dem som att de är “sjuka i sinnet” och som att de efterliknar djävulen.8

Sällskapet Vakttornets lära har befunnit sig i ett oupphörligt förändringstillstånd, vilket ger tecken på att de inte är någon ren sanning, men ett Jehovas vittne får i varje fall inte ifrågasätta läran, inte ens när senare ändring av läran visar att läran i fråga var falsk. En högutbildad person kommer sannolikt urskilja felaktiga och dåligt strukturerade doktrinära argumentationer och kommer därför utgöra en fara för organisationen.

Steven Hassan, som är ryktbar för sin forskning om sekter, presenterar fyra nyckel-pelare som är behjälpliga när det kommer till att identifiera högkontrollerande grupper. Hans BITE – modell visar att totalitära regimer kan identifieras genom deras försök att kontrollera:9

·               Beteende

·               Information

·               Tankar

·               Emotioner/Känslor

Hassan fastställer informationskontroll som en viktig del för att man ska kunna vidmakthålla kontrollen över anhängare. Den oro som Sällskapet Vakttornet hyser i fråga om informationen som en universitetselev kommer att förvärva är typiskt för religiösa grupper som besitter hög kontroll. Detta är något som borde beses som negativt som en form av manipulation, eftersom människor har rätt till att fatta bildade, informationsbaserade beslut och inte ledas till att tro på någonting som grundar sig på försiktigt granskade ämnen.

Förändrad inställning

Från första början tog Vakttornets ledare upp frågan om utbildningssystemet, och begrät läror som bestred en bokstavlig uttolkning av bibeln.

Förordet till utgåvorna av de sex bokbanden av Studier i Skriften – serien, som publicerades år 1911 fördömde högskolor för att undergräva tron på bibeln.

År 1910 svarade Russell enligt följande på en fråga som man ställde om universitet:

“F57: 1:: FRÅGA (1910) – 1 – Bör de smorda förbehållslöst förfara med att få sina barn utbildade i denna tid i syfte att eftersträva jordiska samhällsställningar, i vetskap om att de inte kommer att hinna uppnå de ställningarna i denna tid? Kommer en utbildning av det slaget (högskola eller universitet) vara av något värde i tusenårsriket?

SVAR – Jag tillråder alla kristna att icke sända sina barn åstad till högskolor eller universitet; ty om de gör det skola de riskera myckenhet förmedelst otrohet och misstro, och sina barn kommer de att åsamka en tvärsäker skada. … Jag drar mig till minnes om en kär kristen broder som tillfrågade mig för omkring fem år sedan i fråga om att skicka i väg sin dotter till en kvinnlig högskola. Jag tillrådde honom att han böra göra det rakt motsatta och konstaterade för honom att hon sannolikt skulle komma att förlora tron på bibeln. … Mitt råd äro således att man ska skänka sina barn en utbildning framemot till den offentliga skolgränsen, och icke ens söka med att få dem genomgå tiden på gymnasium, ity de ställs inför en myckenhet av “högre kritici” i skolorna, och det kommer inte dröja länge innan de får röna det fullt samma inom de ordinarie skolorna tillika.” – Vad Pastor Russell Sade (Leslie W. Jones Chicago 1917), sidorna F57 – F58 (eng.) (Direktöversatt)

Russells svar var av samma slags resonerande som man likafullt använder i nutid. Att slutet kommer att komma så snart att Vakttornsanhängare inte kommer att kunna använda sin utbildning i denna världsordning och att utbildade människor troligtvis kommer att sluta upp med att följa bibeln. Den här mentaliteten har fortlevt i över ett sekel. 

För ett halvt sekel sedan (sedan år 2019) fick unga anhängare höra att högskoleutbildning var meningslöst, eftersom tiden som återstod för denna tingens ordning med all sannolikhet skulle hinna utlöpa innan de hinner ta någon examen.

“Om du är en ung person behöver du likasåväl inse det faktum att du aldrig kommer att hinna bli gammal i denna nuvarande tingens ordning. Varför inte? För alla bevis i uppfyllelse av bibelns profetior ger vid handen att denna fördärvade ordning kommer att ändas inom ett fåtal år. Om den generation som bevittnade början på de “sista dagarna” år 1914 förutsade Jesus: “…att denna generation ingalunda skall förgå innan allt detta inträffar.” – Matteus 24:34. 

Därför kommer du som en ung person aldrig kunna fullfölja någon karriärsinriktning som denna ordning erbjuder. Om du går på gymnasiet och funderar på en högskoleutbildning innebär det minst fyra eller sex eller åtta år till för att utexamineras vidare inpå ett specialyrke. Men var kommer denna ordning att vara vid den tiden? Den kommer att vara på god väg att ändas, om inte i själva verket vara borta!” – Vakna!, 22 maj, 1969, sid. 15 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Unga Jehovas vittnen som följde detta råd under 1960-talet och som avstod från möjligheter att rikta in sig på någon utbildning och framgångsrika yrkesinriktningar och karriärer är nu i pensionsåldern. Kommentarer på Internetforum intygar att ett flertal av dessa personer från den tiden var ekonomiskt oförberedda inför pensionering, åtskilliga som har haft lågavlönade jobb eller som ägnat år åt volontärtjänster för att få Sällskapet Vakttornets samfund att växa. En kortsiktig syn på framtiden är inte till något gagn och har visat sig vara fördärvligt för åtskilliga JV – familjer under senaste århundradet. 

Tjugo år därefter kom man med samma missledande råd. 

“Om en akademisk examen ökar dina chanser på arbetsmarknaden eller inte är kanske svårt att avgöra. Men en sak är säker: ”Den tid som återstår är förkortad”! (1 Korintierna 7:29) Att ägna fyra år eller ännu mer åt högskolestudier — hur fördelaktigt det än tycks vara — kan det verkligen vara det bästa sättet att utnyttja den korta tid som återstår? — Efesierna 5:16.” – Vakna!, 8 maj, 1989, sid. 13 (eng. & sve.)

Jag [Paul Grundy] blev kritiserad för att jag riktade in mig på en kandidatexamen i handel år 1987. Jag fick höra att revisorer inte skulle behövas efter Harmageddon och att jag borde lära mig ett hantverksyrke. Det låg i överensstämmelse med utlåtanden från Sällskapet Vakttornet, såsom i Vakna! för 22 maj, 1969, på sidan 15 (i engelska upplagan), som hade sagt följande, “… yrken som snickeri, rörmokeri och annat kommer att vara användbart inte bara i nutid, men kanske ännu mer i det återuppbyggnadsarbete som kommer att äga rum i Guds nya världsordning.” Jehovas vittnen i mitt distrikt kom till lokala äldste och till kretstillsyningsmannen med anklagelser. Eftersom jag var en reguljär pionjär och hjälpte till med snabb – byggda rikets salar under tiden som jag gick på universitetet tyckte de äldste att det var svårt att vara alltför kritiska mot mig, i och med att jag så uppenbart satte organisationen främst före allt annat, mer än de flesta som utjämnade kritiken. Resultatet är att jag nu har en fulländad karriär och att jag bekvämt kan försörja min familj.

Uppmjukar inställningen

År 1992 kom ett kort uppskov med Vakttornets kritik över att Jehovas vittnen söker sig in till universitet. Man uppgav att i vissa länder är högre utbildning nödvändigt för att kunna få jobb som skulle kunna försörja deras familjer. Jobb med bättre avlöning innebär mindre övertid och mer tillgänglig tid över åt närvaro vid möten och predikan. Sällskapet var likafullt i behov av utbildade bröder som eventuellt skulle kunna utföra uppgifter på Betel. Att gå på universitet betraktade man som något acceptabelt, förutsatt att man hade rena motiv för det och att kurser valdes ut med omsorg.

“Det har rapporterats att i vissa länder har många ungdomar med goda intentioner slutat skolan, när de har fullbordat den obligatoriska skolutbildningen, för att bli pionjärer. De har inte haft något yrke eller någon kompetens. Om de inte fick hjälp av sina föräldrar, skulle de vara tvungna att finna ett deltidsarbete. Och somliga har då måst acceptera arbeten som har krävt att de arbetat mycket långa dagar för att få det hela att gå ihop. Men eftersom de har blivit fysiskt utpumpade, har de slutat pionjärtjänsten. Vad kan sådana personer göra för att försörja sig och komma tillbaka till pionjärtjänsten?

… När föräldrar och unga kristna i våra dagar, efter att noga och under bön ha vägt för- och nackdelarna, beslutar för eller emot studier efter gymnasiet, bör därför andra i församlingen inte kritisera dem.

Om kristna föräldrar ansvarsfullt beslutar att ge sina barn vidareutbildning efter gymnasiet, har de rätt att göra detta. Hur långa dessa studier blir kan variera efter vilket slags yrke eller sysselsättning man väljer. Av ekonomiska skäl och för att göra det möjligt för barnen att komma ut i heltidstjänsten så fort som möjligt har många kristna föräldrar hjälpt sina barn att välja en sådan utbildning vid yrkesskolor eller tekniska skolor som inte är så långvarig. I vissa fall har ungdomarna måst vara lärlingar för något yrke, men de har alltid haft ett liv av hel och full tjänst för Jehova som sitt mål. Om man går ytterligare kurser, bör motivet helt visst inte vara att lysa med sina kunskaper eller att skapa en prestigefylld världslig karriär. Kurserna bör väljas med omsorg. Denna tidskrift har framhållit farorna med högre utbildning och det med rätta, eftersom mycket av den högre utbildningen motstår Bibelns ”sunda undervisning”. (Titus 2:1; 1 Timoteus 6:20, 21) Sedan sextiotalet har också många skolor för högre utbildning blivit grogrund för laglöshet och omoraliskhet. ”Den trogne och omdömesgille slaven” har kraftigt avrått från att bege sig in i en sådan miljö. (Matteus 24:12, 45) Men det måste medges att i våra dagar utsätts ungdomar för samma faror också på gymnasiet och tekniska högskolor och till och med på sin arbetsplats. — 1 Johannes 5:19.” – Vakttornet, 1 november, 1992, sid. 18, 19–20 (sve. & eng.)

Barbara Andersson arbetade i Vakttornets skrivaravdelning vid det globala huvudkontoret på Betel i Brooklyn under 1990-talet. Andersson minns att Lloyd Barry, som var en av de ur den styrande kretsen och som själv hade fått en universitetsexamen, låg bakom denna nya inställning man hade i fråga om utbildning.

Barbara Andersson var ett Jehovas vittne från åren 1954 till 1997. Hon arbetade vid Sällskapet Vakttornets huvudkontor i Brooklyn, New York, från 1982 till 1992 där hon under de sista fyra åren forskade i rörelsens officiella historia (vilket publicerades år 1993) och bedrev forskning såväl som skrev ett antal artiklar åt deras Vakna! – magasin. Under tiden hon arbetade i organisationens skrivaravdelning upptäckte Barbara att organisationen täckte upp för sexuella övergrepp mot barn som hade förorsakats av Jehovas vittnen. Istället för att bli modfälld över denna upptäckt kom hon att bli till en förespråkare för förändring. Detta fick henne att lämna religionen och hon blev så småningom en öppen kritiker mot Jehovas vittnens förfaringssätt eller policy mot sexuell barnmisshandel, vilket hon har undersökt i stor omfattning.” (Källa: https://watchtowerdocuments.org/)

“Lloyd Barry var empatisk gentemot Jehovas vittnens svåra situation med lågavlönade jobb så som det uttrycks i personliga brev som mottogs vid huvudkontoret och från Jehovas vittnens avdelningskontorskommunikéer över hela världen. … På grund av svåra ekonomiska förändringar i en värld som vittnena inte kan undfly, godkände Lloyd Barry tillsammans med resten av den styrande kretsen Vakttornsartikeln för den 1 november 1992, vilket ändrade Jehovas vittnens syn på högre utbildning.”10 (Direktöversatt)

Andersson uppger ett annat motiv bakom förändringen.

“Intressant nog berättade en annan medlem i den styrande kretsen, Dan Sydlik, om att organisationen befann sig i ett svårt läge eftersom detta kolossala publiceringssällskap var i behov av yrkesutbildade tekniska människor, men kunde inte hitta dem i vittnenas samfund.”11 (Direktöversatt)

Under denna period utfärdades fortfarande talan om farorna med universitet, till exempel att “Om en kristen funderar på att vidareutbilda sig, gör han väl i att rannsaka sitt eget motiv för att försäkra sig om att han inte drivs av själviska, materialistiska intressen.” (Vakna! 8 mars, 1998, sid. 21 (sve. & eng.)) Artiklarna var dock mer balanserade och avslutade med “Under alla omständigheter är valet av utbildning personligt. De kristna bör inte kritisera eller döma varandra i denna fråga.” (Vakna! 8 mars, 1998, sid. 21 (eng. & sve.))

På liknande sätt kom Vakttornet för 1 september, 1999, på sidan 16 (eng. & sve.) med varningar om dåligt umgänge på området kring högskolor och om att “tiden som är kvar är förkortad”, men lade in vetot att:

“… kanske föräldrar efter noggrant övervägande ordnar med att deras barn får vidareutbildning efter gymnasiet. Att man på det här sättet planerar för att kunna axla det ansvar som vuxenlivet för med sig och kanske främst för att under en längre tid kunna ta del i pionjärtjänsten är inte oförenligt med att sätta Guds kungarike först.” – Vakttornet, 1 september, 1999, sid. 16 (eng. & sve.)

Fördöms på nytt

Först i oktober år 2005 talade man återigen om “Högre utbildning” i Vakttornet. Återigen började man rikta in kritiken mot högre utbildning angående kostnaden, omoralisk omgivning, tidspress och bristande andligt fokus.

“Men på de flesta håll kostar det mycket att få högre utbildning, och det blir allt dyrare. … Utöver den dåliga miljön finns pressen att klara av skolarbetet. Eleverna måste naturligtvis studera och göra sina hemuppgifter så att de kan klara sina prov. Somliga kanske också måste ha ett deltidsarbete medan de går i skolan. Allt det här tar mycket av deras tid och kraft. Vad blir då kvar till andlig verksamhet? … Och, viktigast av allt, vad får de unga lära sig om sådant som bör komma först i deras liv?” – Vakttornet, 1 oktober, 2005, sid. 28, 29, 30 (sve. & eng.)

Andersson kom med en förklaring för denna tillbakavändning.

“Ett decennium senare observerade man att “efter examen arbetade de inte längre på deltid eller bedrev någon heltidstjänst.””12

En annan möjlig förklaring är sjunkande tillväxt sedan 1995. (Se jwfacts.com/watchtower/statistics.php) Den styrande kretsen attribuerade möjligtvis det till ett högre antal JV – barn som utexaminerades från universitetet. Även om omständigheten kring att komma in på universitet möjligtvis påverkade tillväxten har andra faktorer också spelat en stor roll, såsom fri tillgång till information på internet och den alltmer växande irrelevansen i fråga om lärorna om generationen13 och 1914.

Sedan år 2005 har det regelmässigt kommit artiklar som talar emot avancerad utbildning.

“Håller du inte med om att vi, för att också i fortsättningen få Jehovas välsignelse, måste se till att inte söka våra egna intressen på bekostnad av tillbedjan av Jehova? Detta gäller oavsett om det som avleder vår uppmärksamhet är en önskan att bli rik, tjäna snabba pengar, skaffa högre och tidskrävande utbildning för att kunna göra karriär i den här världen eller gå kurser för att förverkliga oss själva.” – Vakttornet, 15 april, 2006, sid. 27–28 (sve. & eng.)

“Om man redan har ett sätt att försörja sig på, behöver man då verkligen lägga ner tid, pengar och kraft på högre utbildning bara för att förverkliga sina egna drömmar eller för att man känner att föräldrar eller andra släktingar förväntar sig det?” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 juni, 2011, sid. 30 (eng. & sve.)

En Vakttornsdisposition över kretstillsyningsmäns möten med församlingsäldste och församlingstjänare för perioden mars till augusti år 2008 förklarade att om någon talar för högre utbildning kunde det leda till degradering. 

“Vad för åsikt har den här familjen i fråga om det som den trogne slaven har sagt beträffande högre utbildning så som deras ord och ledning har uppenbarat? (Psalm 1:2, 3; 1 Korinthierna 2:13-16; 3 Johannes 9). [När en förordnad tjänare talar för högre utbildning i syfte för ekonomisk vinning eller prestige väcker det tvivel om hans kvalifikationer att få tjäna i församlingen, och det kan påverka hans och dennes samhörande äldstes lov till att få yttra sig].” – sid. 2 (eng.) (Direktöversatt)

Detta återupprepades i ett brev till äldste, den 6 mars år 2012, vilket kom att tala om följande:

“Men Satan, villfarelsens herre, har gjort ansökan till högre utbildning till något farligt för en kristen. … Förutom att bära med sig dåligt umgänge undergräver ofta högre utbildning tron på Jehova Gud och på bibeln. …  

Om en äldste eller församlingstjänare, emellertid, talar för högre utbildning inför andra om de materiella fördelarna eller för den status som det kan medföra, väcker det frågor om hans kvalifikationer att få tjäna i församlingen på grund av den inverkan som hans och dennes samhörande förordnade bröders lov till att få yttra sig kan orsaka. (1 Timoteus 3:13; Titus 1:9) De äldste får därmed bestämmanderätten att avgöra om brodern inte längre berättigar sig för tjänst. I de flesta fall bör en sådan bestämmelse därmed utfästas i samband med besöket av en kretstillsyningsman. …  

Om en person enbart tjänar som en reguljär pionjär och de äldste fattar beslutet att han inte längre kvalificerar sig för tjänst på grund av de beslut han har fattat i fråga om högre utbildning, bör personen, församlingen och avdelningskontoret informeras om avsättningen som vanligt.” (Direktöversatt)  

Upplagan år 2020 av de äldstes handbok, ”Var som herde för Guds flock” tar upp högre utbildning i kapitel 8 – Förordning och avsättning av äldste och biträdande tjänare – som potentiellt kan leda till avsättning av äldste eller biträdande tjänare.

”Han eller en medlem av hans hushåll ägnar sig åt högre utbildning: Ifall en förordnad broder, hans hustru eller hans barn ägnar sig åt högre utbildning, uppvisar då hans livsmönster att han sätter Rikets intressen först i sitt liv? (w05 10/1 s. 27 par. 6) Lär han sina familjemedlemmar att sätta Kungarikets intressen först? Respekterar han det som publicerats av den trogne och omdömesgille slaven om farorna med högre utbildning? Avslöjar hans tal och uppförande att han är en andlig person? Hur beses han av församlingen? Varför ägnar han eller hans familj sig åt högre utbildning? Har de teokratiska målsättningar? Kommer strävan efter högre utbildning emellan regelbunden mötesnärvaro, meningsfull delaktighet i fälttjänsten eller andra teokratiska aktiviteter?” Var som herdar för Guds flock [2020], kapitel 8 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Fördelarna med högre utbildning

Högre utbildning ger en rad fördelar på både en personlig nivå och för samhället i allmänhet.

Personliga fördelar sträcker sig bortom inkomstmöjligheter och inbegriper arbetssäkerhet och belåtenhet tillsammans med högre livskvalitet.

“Framtida nytta består av högre livstidsinkomst, mer fullutvecklad arbetsmiljö, bättre hälsa, längre livslängd, mer informerade inköp, och mindre möjlighet för arbetslöshet. … En vinning i livstidsinkomst är den lättast observerade fördelen som tillkommer individer som satsar på högre utbildning. Mortenson (2000) rapporterar att år 1999 var livstidsinkomsterna 1,163 miljoner dollar högre för män som fick en kandidatexamen i stället för ett högskolediplom.” 

The Private Benefits of higher Education: An Examination of the Earnings Premium [De privata fördelarna med högre utbildning: En undersökning av inkomsterna] (Laura W. Perna, Research in Higher Education, Vol 44, No. 4, August 2003) sid. 451–452 (eng.) (Direktöversatt)

“Efterfrågan på akademiker ökar snabbare än vad man kan tillföra. Gymnasieutbildade tjänar 43 % av vad högskoleutbildade tjänar.”  The Private and Social Benefits of Higher Education [De privata fördelarna med högre utbildning] (Walter W. McMahon 2009 The John Hopkins University Press) sid. 75 (eng.) (Direktöversatt)

Det är inte så förvånande att U.S. Religious Landscape Survey, år 2008 från Pew Forum fastställde att Jehovas vittnen har den näst lägsta standardnivån på eftergymnasial och akademiskt utbildade anhängare och den lägsta standardnivån på familjer som tjänar över 100 000 dollar.

Källa: economix.blogs.nytimes.com – 13 maj, 2011, grundad på Pew – rapporten, USA, år 2008

En utbildad befolkning ger också en mångfald sociala vinster. Högre utbildningsnivåer leder till en mer produktiv och progressiv arbetskraft. Människor som får en högre utbildning blir också mer medvetna om att sköta om sin hälsa, andra människor och miljön, likt kvantifierat i följande tabell gjord av McMahon.

Tabell 5. The Private and Social Benefits of Higher Education: The Evidence, Their Value, and Policy Implications [De privata och sociala fördelarna med högre utbildning: beviset, deras värde och politiska innebörd], Walter W. McMahon tiaa-cref.org 28:e September, 2013. Källa: https://jwfacts.com/watchtower/higher-education-university.php

Utbildning är avgörande för att förbättra världsförhållandena. Den vetenskapliga revolutionen har lett till en dramatisk förbättring av levnadsstandarder och mänskliga rättigheter. Under de senaste 200 åren har livslängden fördubblats i utvecklingsländer, från cirka 40 till 80 år.14Filosofisk upplysning ligger bakom bortskaffandet av slaveri och förbättringar av kvinnors rättigheter. Det återstår att göra framsteg, och utbildning är drivkraften bakom ytterligare förbättring. Oavsett en persons religiösa syn bör alla uppskatta den ökade levnadsstandarden som utbildning ger.

I en mer omedelbar mening ger en högre utbildning en bättre grund för att starta ett ekonomiskt givande yrke eller karriär och för att kunna leva ett lyckligt och framgångsrikt liv. Trots att en vanlig klyscha är att pengar inte ger lycka, visar en undersökning i fråga om inkomst att nyckeln till lycka är att studerande konsekvent visar att befrielse från ekonomisk osäkerhet är avgörande för lycka, och upp till en rimlig nivå är pengar en av de viktigaste nycklarna till lycka. Många Jehovas vittnen som kunde ha excellerat på universitet har inte fått den chansen och drabbas därför av begränsade yrkes- eller karriäralternativ. Fastän det är möjligt att bli framgångsrik utan att man avlägger en universitetsexamen är oddsen trots allt emot en. Inkomststatistik för året 2005 från amerikanska folkräkningsbyrån (US Census Bureau) från år 2006 visar att “ungefär hälften av alla med en examen var bland nationens högsta 15 % av inkomsttagare.”15Den kanadensiska undersökningen av finansiell kapacitet [Canadian Survey of Financial Capability] år 2009 visar att “män som hade en lägre utbildningsnivå än årskurs 9 tjänade 40,400 dollar, omkring 44 % av de 91,800 dollar som män med en universitetsexamen tjänar.”16

Dubbelmoral

Det är inte svårt att kunna urskilja den här dubbelmoralen bakom ställningstagandet i avseende på högre utbildning. Jehovas vittnen nyttjar sig till fullo av utbildade yrkesverksamma och skulle själva inte kunna tänka sig att genomgå kirurgi eller operation eller att kliva ombord på ett flygplan om kirurgen eller piloten inte hade den relevanta examensgraden eller ackrediteringen.

Hyckleriet blir ännu större när man reflekterar kring att Sällskapet Vakttornets huvudkontor är i behov av och aktivt söker Jehovas vittnen med universitetsexamen och professionell ackreditering. Detta består av kompetenta revisorer och bokförare, arkitekter och ingenjörer, läkare och tandläkare, advokater, och specialister inom informationsteknologi, utan vilka det globala predikoarbetet inte vore möjligt.

Den följande efterfrågan på 

Den följande förfrågan om utvecklare på “expertnivå” inom ett stort antal färdigheter kommer från ett tillkännagivande i oktober månad år 2020 som riktades till äldste och kretstillsyningsmän i USA.

Tillkännagivande

2 oktober, 2020  

TILL ÄLDSTE OCH KRETSTILLSYNINGSMÄN I FILIALOMRÅDE I FÖRENTA STATERNA  

1. Behov av fjärr- och distansfrivilliga, med expertkunskaper i datorprogrammering: Vi ber om eran hjälp med att identifiera bröder och systrar med gott anseende som är datorprogrammeringsexperter och som har förutsättningar att arbeta som Betel-distansvolontärer. En detaljerad beskrivning av de färdigheter som behövs visas följande. Om du identifierar någon i din församling eller krets med de kunskaper och andliga kvalifikationer som behövs, uppmuntra dem att under bön överväga sina omständigheter. De kan lämna in en ansökan till volontärpro-… (Direktöversatt)

Mexikos avdelningskontor skickade iväg ett brev till äldste den 4:e september år 2018 till församlingar som kom med efterfrågan på vilken andligt passande broder som helst som är juridiska befattningshavare att de skulle ge sig tillkänna och tillgängliggöra sig som volontärer när det finns behov för det.

Ett liknande brev skickades från australiensiska avdelningskontoret till kommittéer för församlingstjänst, vilket dateras till den 18:e november 2015. “Vi söker konfidentiellt din hjälp för att kunna identifiera andligt mogna döpta individer i den lokala församlingen som också är kvalificerade som advokater, stadsjurister, auktoriserade praktiserande revisorer eller bokförare. Vi ber dig att inte tala direkt med någon förkunnare i församlingen som du känner passar in på dessa kriterier …” Tjänstekommittén förväntades skicka en förteckning över invecklade detaljer om vilka individer som helst som passar kriterierna.

Så långt tillbaka som till år 2004 läste man upp ett liknande brev inför församlingarna i USA, vilket återigen ställde efterfrågan på yrkesutbildade som kunde ställa upp frivilligt inför tjänst på Betel.

Rekommendationer

Den otroliga förbättringen av levnadsstandarder och livslängd under det senaste århundradet belyser välgången som kommer av utbildning, och vi sätter vår tillit till dess verkan varje dag varje gång som vi träder in i en byggnad, sätter oss i en bil, kliver ombord på ett flygplan, eller låter oss undergå en doktors kirurgi. Om det stämmer att folk med en universitetsutbildning kommer i besittning av en större chans att ifrågasätta Sällskapet Vakttornets läror och blir mer böjda för att lämna bör det i så fall väcka varningssignaler vad än gäller validiteten hos Vakttornets lära. Att ha utbildade anhängare som har fått förvärva undervisning i att undersöka och utvärdera en informations riktighet bör blott och bart vara bekymmersamt för Sällskapet Vakttornets ledare om informationen som ledarna tillhandahåller är bristfällig.

Oavsett om man inte direkt förbjuder det, riktar organisationens rådande negativa uttalanden emot högre utbildning psykologisk press på tonåringar i fråga om deras framtida utbildning och karriär eller yrkesbana. Man hoppas på att artiklar som dessa varnar unga Jehovas vittnen om att Vakttornet inte är en pålitlig vägvisare i fråga om framtiden, och att man ska planera klokt inför sina karriärs- eller yrkesinriktningar.

Det finns ingen avsikt med detta att peka på att högre utbildning är absolut nödvändigt eller att förringa värdet av något hantverksyrke. Det finns åtskilliga framgångsrika entreprenörer/företagare som aldrig gick färdigt universitet. Men om ens intresse, talanger och karriärval kräver en examen, skulle det vara tragiskt om man förhindrades från att fundera på universitet som ett alternativ på grund av social religiös press. Om du som läser detta är ett Jehovas vittne som studerar och som planerar inför din karriär bör du noga överväga visheten i att planera för din framtid. Det är mycket troligt att du någon gång kommer att bilda familj, och du gör väl i att ta stegen nu med det i åtanke.

Lärare, studievägledare och andra som hjälper unga Jehovas vittnen med att välja den bästa inriktningen efter gymnasiet kan hänvisa dem till den mer balanserade informationen som står i tidskriften Vakttornet under 1990-talet, i synnerhet Vakttornet för 1 november, 1992. På så sätt kanske Jehovas vittne–elever kommer känna sig mer tillfreds inför att rikta in sig på en avancerad utbildning, ifall det nu skulle komma att bli ett lämpligt alternativ.

Slutnoter

[1] I denna artikel syftar högre utbildning på en universitetsutbildning enligt hur det definieras av Vakttornet.

“Skolsystemet varierar från land till land. I Sverige ger grundskolan nio års grundläggande utbildning med möjligheter till efterföljande gymnasieutbildning (I USA ger grundskolan 12 års grundläggande utbildning). Sedan kan eleverna välja en universitets- eller högskoleutbildning som kan leda till att de avlägger kandidatexamen eller till att de studerar vidare för att bli till exempel läkare, jurister eller ingenjörer. Det är sådan universitets- eller högskoleutbildning som avses när uttrycket ”högre utbildning” används i den här artikeln. Men det finns också tekniska skolor och yrkesförberedande skolor som erbjuder en kortare utbildning som gör att man får betyg eller diplom i något hantverk eller serviceyrke.” – Vakttornet, 1 oktober, 2005, sid. 27 (eng. & sve.)

[2] thetandd.com/news/local/jehovah-s-witnesses-unveil-million-assembly-hall/article_82f68742-6776-11e2-a641-001a4bcf887a.html?comment_form=true – 28:e september 2013

[3] https://www.jw.org/sv/nyheter/nyheter/nyheter-efter-omr%C3%A5de/usa/jehovas-vittnen-bygger-i-warwick/ – 5:e augusti 2013

[4] jwleaks.files.wordpress.com/2012/06/watchtower-headquarters-ny-warwick-final-environmental-impact-statement-june-6-2012-pdf.pdf – 28:e september 2013

[5] “Ett ännu mer extremare exempel på vad som kan kallas “beslöjat bortfall” är det relativt lilla Jehovas vittnen-samfundet, med ett bortfall på omkring två tredjedelar. Det betyder att två tredjedelar av personerna som beskrev för Pew att de är uppfostrade som Jehovas vittnen inte längre är Jehovas vittnen – men gruppen attraherar ungefär samma antal konvertiter.” – America’s Unfaithful Faithful, David Van Biema(news.yahoo.com/s/time/20080225/us_time/americasunfaithfulfaithful – 25:e februari 2008) (Direktöversatt)

[6] Jwfacts.com/watchtower/statistics.php

[7] “Somliga avfällingar påstår att de känner och tjänar Gud, men de förkastar läror eller krav som framställs i Guds ord. Andra påstår att de tror på Bibeln, men de förkastar Jehovas organisation.” – Resonera med hjälp av Skrifterna, 1989/1995, sid. 42 i svenska upplagan, sid. 34 i engelska upplagan

[8] “Bibeln säger att avfällingar är sjuka i sinnet och att de använder sina läror för att få andra att tänka som de.” – Vakttornet, 15 juli, 2011, sid. 11 (eng.)

“Avfällingar idag visar upp samma egenskaper som liknar Djävulens.” – Undersök Bibeln Varje Dag, 18 augusti, 2011, sid. 83 (eng.) (Direktöversatt)

[9] freedomofmind.com/Info/BITE/bitemodel.php

[10] freeminds.org/doctrine/education_anderson.htm – 28:e september 2013

[11] Från samma källa: freeminds.org/doctrine/education_anderson.htm

[12] Från samma källa: freeminds.org/doctrine/education_anderson.htm

[13] Jwfacts.com/watchtower/generation.php

[14] “Den genomsnittliga livslängden på människors liv har ungefärligen fördubblats under de senaste 200 åren. Denna öknings huvudpart tillkom under de senaste 100 åren. I Australien var den förväntade livslängden vid födseln 57 år under åren 1901 – 1910 och ökade till uppemot 80 år runt år 2000.” – Beyond three score years and ten: Prospects for longevity in Australia [Utöver tre och tio beräknade år: Framtidsutsikter i fråga om livslängd i Australien], Heather Booth & Leonie Tickle (Direktöversatt)

unknown_16.png

[15] en.wikipedia.org/wiki/Personal_income_in_the_United_States – 28:e september 2013

[16] statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11388-eng.htm – 28:e september 2013

”Den genomsnittliga årliga inkomsten för både män och kvinnor steg högre till följd av deras utbildningsnivå. För kvinnor, däremot, var utbildningspremien större än för män. Exempelvis, tjänade kvinnor som arbetar under ett helt år, på heltid med lägre än en årskurs 9-utbildning i genomsnitt 20 800 dollar, som är mindre än 35% av vad kvinnor med en universitetsexamen intjänar (62 800 dollar). Som jämförelse intjänade män med en lägre än årskurs 9-utbildning 40 400 dollar, omkring 44% av de 91 800 dollar som män med en universitetsexamen intjänar.” (Direktöversatt)

Den här artikeln är ursprungligen skriven år 2013. Senaste uppdateringen skedde i november 2021. Länk till källartikeln är: https://jwfacts.com/watchtower/higher-education-university.php 

Översattes från engelska till svenska år 2020.