Om JWfacts.com

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”]

Den här artikeln är en svensk översättning av en artikel på engelska skriven av ett f.d. Jehovas vittne vid namn Paul Grundy år 2005; skaparen av JWfacts.com.

 

 

JWfacts [JWfakta] gör det så enkelt som möjligt att undersöka frågan om Jehovas vittnen har “sanningen”.

 

 

Alltsedan dess införlivande år 1879, har Sällskapet Vakttornet* predikat om att “slutet” snart ska komma, och från början förutsade samfundet att det skulle inträffa år 1914 och därpå 1925. Det ändrades så småningom till att man sade att slutet kommer att komma mycket snart, och följaktligen nå höjdpunkten i form av att miljarder människor kommer bli dödade i Guds krig – Harmageddon. Bara Jehovas vittnen kommer att räddas undan detta, som överlever för att få leva för evigt på den här jorden. Det är vanligt av ledare för fundamentalistiska religioner att lära ut att endast de känner till sanningen och att deras anhängare ensamma förtjänar frälsning.

 

 

* Sällskapet Vakttornet, den centrala organisation som företräder Jehovas vittnen över hela världen och som styr och administrerar deras verksamhet och utarbetar deras religiösa trossatser. (jw.org betel

 

 

Kärntanken är att man måste tillhöra Jehovas organisation, som representeras av Den trogne och förståndige Tjänaren, även känd som Den trogne och omdömesgille Slaven och Den Styrande Kretsen. Dock förekommer varken ordet organisation eller uttrycket Den Styrande Kretsen i Bibeln, och konceptet om slaven eller tjänaren har det ofrånkomliga kravet att det ska ha en liknelse.

 

 

Webbplatsen lägger fokus på tre ämnesområden:

 

 

 1. Med en historia som är full med märkbara fel och förändringar, kan Gud i så fall ligga bakom Sällskapet Vakttornets vägledning?
 2. Är tidskriften Vakttornet uppriktig när den självt citerar sekulära källor och presenterar sin egen historia?
 3. Är aktuell Vakttornslära och trosutövning bibliskt rättfärdigade och motiverade?

 

 

Att sätta en objektiv undersökning i verket beträffande frågan om ifall ens egen religion är sann är oerhört svårt och de följande skrivna artiklarna rekommenderas som ett första steg för att sätta relevanta frågor i perspektiv.

 

 

 • 15 minuters guide till sanning [15 minute guide to truth]
 • Är det Sanning? [Is it Truth?]
 • Rädsla och Tanke-, Sinneskontroll [Fear and Mind Control]

 

 

Sällskapet Vakttornet uppmuntrar personer till att genomföra en noggrann undersökning i dess läror och historia.

 

 

 

 

– Vakttornet, Studieupplagan, maj 2021, sid. 3–4 (eng. & sve.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du drabbas av skuldkänslor för att du undersöker och forskar utanför Vakttornspublikationer, ta och reflektera på följande utdrag.

 

 

“Är din RELIGION DEN RÄTTA?

Det är då viktigt, att du “fortsätter pröva om du är i tron”, så som Paulus förklarade. Fortsätt att pröva er själva, om ni är i tron för att se om det ni tror är i överensstämmelse med Guds ord. Men frågan lyder, Är du villig att låta din religion genomgå en sådan prövning? Det finns inget att frukta, för om du har den rätta religionen kan du bara låta dig uppmuntras av prövningen. Och ifall det du tror inte är i överensstämmelse med Bibeln, då bör du välkomna sanningen, för den leder till ljus och liv.”

 

 

– Vakttornet, 1 maj, 1958, sidan 261 i engelska upplagan (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt) 

 

 

 

 

Om människor av annan tro uppmuntras att undersöka sin religion, bör du vara beredd på att göra detsamma. Om det du tror på är Sanningen, bör varje undersökning stärka din tro.

 

 

Jehovas vittnen har den högsta omvändningsgraden bland någon annan religion – Vakttornsstatistik (eng. Watchtower statistics, länk: https://jwfacts.com/watchtower/statistics.php). Nyckelfrågor som bidragit till att anhängare lämnar religionen de senaste åren har varit:

 

 

 • Sällskapet Vakttornets pedofil–policy (https://jwfacts.com/watchtower/paedophilia.php)
 • Sällskapet Vakttornets medlemskap i FN som en NGO [eng. Non Governmental Organization, sve. Icke–Statlig Organisation] (https://jwfacts.com/watchtower/united-nations-association.php)
 • Ändringar av Generationsläran (https://jwfacts.com/watchtower/generation.php)
 • Felaktiga citat, förvillelse och lögner (jwfacts.com Misquotes Deception Lies)

 

 

Över en miljon Jehovas vittnen har uteslutits under de senaste 15 åren. Den mest skadliga aspekten av Sällskapet Vakttornets vetande är att när en person inte längre accepterar lärorna som sanning och blir uteslutna, ska de utfrysas av alla Jehovas vittne-vänner och familj. Som ett resultat av det finns det många familjer som fjärmat sig från uteslutna personer i decennier.

 

 

Jag [Paul Grundy] fostrades som ett Jehovas vittne med mina båda föräldrar i full heltidsförkunnartjänst och ägnade över 7 år på att vara pionjär och som arbetare på Betel*. Att vara vittne var mitt liv, ingenting annat var av någon större betydelse i och med att Jehova skulle rätta till allting i den nya världsordningen. Det fanns, emellertid, två saker som alltid besvärade mig:

 

 

 • Om den heliga anden vägleder organisationen, varför införs i så fall felaktig lära som senare med tiden kräver ändring?
 • Hur kan Jehova förgöra miljarder människor i och med att många aldrig kommer att få höra hans namn?

 

 

Betel – namn på de anläggningar som Jehovas vittnen har världen över, och varifrån deras predikoarbete organiseras. Betel är ett hebreiskt namn som betyder “Guds hus”.(jw.org betel

 

 

Sällskapet Vakttornet använder sig av meningen “Ljuset blir starkare eller klarare” som en förklaring på att Bibeln förutsäger mindre förtydliganden i fråga om sanning. Men efter en genomgång av den här webbplatsen (JWfacts.com) kommer det icke desto mindre vidimeras att förändringarna har varit högst betydelsefulla. Om läsningen av före detta anhängares litteratur vore bekymmersamt för ett vittne är i så fall läsningen av Russells** Studier i Skriften tillräckligt för många att få insikten om att religionen som Russell påbörjade hade en oerhört liten likhet med Jehovas vittnen i nutid. Tidig Vakttornslära om pyramider och användningen av frimurarsymboler står det om i artikeln “Da Vinci Code” [sve. Da Vinci Koden, https://jwfacts.com/watchtower/davinci-freemason.php] på JWfacts.com. Det finns därförutom över 20 felaktiga datum, ett flertal utav dem som var en del av Vakttornsläran i över 50 år. Artikeln “Faithful and Discrete Slave” [sve. Trogne och Förståndige Tjänaren, https://jwfacts.com/watchtower/faithful-discreet-slave.php] visar att det aldrig har funnits en linje Jehovas vittnen som inte tillnärmelsevis tror på rådande Vakttornssanning. Varje vittne före år 1950 skulle rent ut sagt ha blivit uteslutna för avfällighet av olika skäl. Nedslående är det framställningssätt som aktuella Vakttornsartiklar hänvisar till dessa förändringar. När en betydelsefull lära har ändrats fram och tillbaka eller som man låtit införa som man senare tar avstånd ifrån, behöver i så fall en person ställa sig själv frågan “kan jag tro på att Gud ledde organisationen till att göra misstag av det slaget?”

 

 

 

 

 “Studier i Skriften” – serien.

 

 

Charles Taze Russell – ofta kallad pastor Russell, grundaren av den religiösa rörelsen “Bibelforskarna” som senare gav upphov till bland annat Jehovas vittnen.(https://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Taze_Russell) 

 

 

Den viktigaste läran i vilken religion som helst är i fråga om Guden som de tillber, så vad som är av stor betydelse är att fram till 1950-talet fick Jehovas vittnen höra att de måste vända sig till och dyrka Jesus. Alltsedan år 1954 har det varit en uteslutningsförbrytelse att tillbe Jesus. Detta innebär att framtill 1950-talet var alla Jehovas vittnen polyteistiska. Uppmätt mot rådande Vakttornssanning var alla de tidiga vittnena och Bibelforskarna involverade i falsk tillbedjan och kan sålunda inte ingå i den himmelska lilla flocken bestående av smorda kristna. Mer förvånande är att fram till 1999 förelade Vakttornsstadgan att syftet med organisationen var att förkunna om tillbedjan av “Den allsmäktige Guden och Kristus Jesus”.

 

 

Vad som är till en underbyggnad för Sällskapet Vakttornet är läran om att Jesu himmelska styre började år 1914. Artikeln om 1914 innehåller ursprungliga utdrag från Vakttornet som visar att före 1914 hävdade Vakttornet att Jesu styre inleddes år 1874 och förutsade att år 1914 skulle Harmageddon förgöra all religion, all regering och att de döda skulle återuppstå på jorden. Det är uppseendeväckande att se vad Vakttornet numer påstår att det självt har sagt före 1914. Sanning motsvarar det konstaterbara faktumet och ifall Sällskapet Vakttornet predikar falskheter, då är det inte Sanning.

 

 

Att vara ett Jehovas vittne har gagnat många liv i och med att efterföljande av kristna normer om moral och kärlek kan vara förmånligt. Det finns inget försök att rikta med fingret mot någon individ, för i allmänhet tror Jehovas vittnen uppriktigt på att det de gör är vad som är det rätta och är genuint trevliga människor. Emellertid, är ämnet i fråga om den farliga och inkonsekventa ståndpunkten beträffande blod och den extrema praxisen att ta avstånd från och utestänga självaste familjemedlemmar, kanske för resten av livet, frågor som kräver noggrant besinnande. Innan man följer livsförändrande vanor av sådant slag förtjänar en person tillgången till information för att kunna fatta ett välgrundat beslut rörande om Den Styrande Kretsen är vägledd av helig ande och därför borde följas utan tvivel.

 

 

Vad är det som rättfärdigar den här organisationens anspråk på att vara Guds enda synliga organisation, den enda “sanningen” och det enda medlet vilket man kan uppnå frälsning genom när den styrs av män? Guds heliga ande styr inte religionen, vilket påvisas i de fall när:

 

 

 • Bröder som har utsetts till äldste under det att de har antastat barn sexuellt
 • Läror ändras i och med att den styrande kretsens ledarskap ändras

 

 

En viktig sak som ett Jehovas vittne behöver inse är att de inte på något sätt är unika; varken i doktrinära övertygelser, uppvisningar på kärlek eller kontrollmetoder, och jag [Paul Grundy] känner att den viktigaste sektionen på den här webbplatsen är att lära sig om metoderna för tankekontroll genom rädsla, samt komma till insikten om att det finns en hel del religioner som i stor omfattning liknar Jehovas vittnen.

 

 

Att leda i bevis att organisationen inte är vägledd av Jehova tog åtskilliga år för mig på grund av rädsla; rädsla för förändring, rädsla för mina egna motiv och rädsla för att undersöka saker utanför Vakttornet. Jag slutade upp med att undersöka och skriva hundratals sidor med information innan jag blev förvissad om att jag inte var “vilseledd av Satan”. Jag hoppas att den här webbplatsen kan vara till hjälp för att göra den processen långt snabbare och lättare för andra. Jag förstår nu att jag led utav något som man vanligtvis åberopar som kognitiv dissonans. För att få insikt om att sättet som man kan tänka, känna, rättfärdiga och motivera saker på, är vanligt för anhängare i många liknande organisationer rekommenderar jag att du läser artikeln om När Profetior Misslyckas [When Prophecies Fail] på JWfacts (JWFacts.com Cognitive Dissonance).

 

 

Att efterforska om jordbävningar hade en djupgående effekt på mig, efter att ha hittat de bländande villfarelserna som finns i Vakttornsartiklarna. Denna och efterföljande efterforskning hjälpte mig att förstå att aktuell Vakttornslära ofta är felaktig, felaktigt presenterad, och att andra religioner har goda skäl till att de skiljer sig från Jehovas vittnen.

 

 

Insikten man får om att Jehovas vittnen inte representerar sanningen är förödande. Att inse att hela ens eget liv, all vänskap och möjligtvis själva förhållandet som man hade med Gud kan ha varit konstlad får extrema känslomässiga effekter. Däremot kan jag försäkra dig om att vara verklighetssinnad i fråga om sanning och Sällskapet Vakttornet är värt det. Många vittnen vill inte veta av detta och använder sig av den tankestoppande frågan “Vart någon annanstans skulle jag ta vägen?” Denna felaktiga fråga tyder på övertillit till organisationen, vilket uppmuntras av Vakttornet (w75 9/1 s. 531 (eng.), w76 15/1 s. 45 (sve.)) “Vart skulle vi vända oss, om vi skulle lämna Guds organisation i denna tid? Det finns inte någon annan organisation! (Johannes 6:66 – 69)”. Det Petrus egentligen sade till Jesus i Johannes 6:68 lyder som “Herre, till vem skulle vi gå?” Det första steget är att förstå sanningen som gäller Sällskapet Vakttornet och skillnaden mellan att följa Jesus och att följa en självvald organisation. Livet blir en otrolig resa när Bibeln och andlighet börjar uppenbara sig.

 

 

 

 

 

 

Vakttornet, 15 januari 1976, sid. 45

 

 

Större delen utdrag som dyker upp på denna webbplats är från Watchtower Library CD [Vakttornets CD – bibliotek], som går att beställas via en Rikets sal. Watchtower CD innehåller bara Vakna! och andra publikationer som sträcker sig tillbaka till år 1970, och tidskriften Vakttornet sträcker sig till 1950. Publikationer sedan år 2000 finns tillgängliga och är uppkopplade på den officiella Vakttornswebbplatsen wol.jw.org. För att kontrollgranska andra utdrag som dyker upp på den här webbplatsen, finns möjligheten att finna äldre publikationer i vissa församlingsbibliotek. Alternativt, kan du gå till länken Historical Publications [sve. Historiska Publikationer] på JWfacts.com för länkar till skanningar av det mesta av historiska publikationer från Sällskapet Vakttornet.

 

 

Jag [Paul Grundy] har försökt göra allting korrekt när det gäller allt som finns på webbplatsen. Var snäll och skicka e-post till mig om du märker någonting som verkar vara inkorrekt.

 

 

Artikeln är ursprungligen skriven år 2005, senaste uppdateringen kom i juli 2021. Artikeln är översatt till svenska år 2022.

 

 

Länken till engelska källartikeln är: jwfacts.com About JWFacts

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]