JV Fakta gör det så enkelt som möjligt att avgöra om Jehovas vittnen har “sanningen”

Bildkälla: Vakttornet 2012 1 feb s.7

Vakttornet hävdar att bara Jehovas vittnen kommer att överleva Harmageddon. För Vakttornets citat och diskussion om huruvida denna undervisning är rimlig, se Frälsning för Jehovas vittnen enbart.

Om JWfacts.com

Alltsedan dess införlivande år 1879, har Sällskapet Vakttornet* predikat om att “slutet” snart ska komma, och från början förutsade samfundet att det skulle inträffa år 1914 och därpå 1925. Det ändrades så småningom till att man sade att slutet kommer att komma mycket snart, och följaktligen nå höjdpunkten i form av att miljarder människor kommer bli dödade i Guds krig – Harmageddon. Bara Jehovas vittnen kommer att räddas undan detta, som överlever för att få leva för evigt på den här jorden. Det är vanligt av ledare för fundamentalistiska religioner att lära ut att endast de känner till sanningen och att deras anhängare ensamma förtjänar frälsning.

Webbplatsen lägger fokus på tre ämnesområden:

  • 1 – Med en historia är full med märkbara fel och förändringar, kan Gud i så fall ligga bako histo
  • 2 – Är tidskriften Vakttornet uppriktig när den självt citerar sekulära källor och presenterar sin egen historia?
  • 3 – Är aktuell Vakttornslära och trosutövning bibliskt rättfärdigade och motiverade?

Sällskapet Vakttornets syn på kvinnor

Jehovas vittnen är ett patriarkalt* samfund vari kvinnor ska underordna sig mannen. Endast män får inneha ansvars- och undervisningshållningar i församlingen. Sällskapet Vakttornet vidare fortfar med att porträttera systrar med den förnedrande synen att ”höra hemma i köket (som hemmafru)”.\

Sällskapet Vakttornet har främjat sex olika förklaringar för “denna generation” i Matteus 24:34. Många Jehovas vittnen baserade sina livsval på generations-läran att Harmageddon skulle komma innan alla de födda före 1914 hade dött. Den irrationella förändringen år 2010 till en “överlappande” generation kan ses som ett desperat försök att tända skyndsamheten hos Jehovas vittnen. Kan en organisation som gör pågående kritiska doktrinära misstag med rätta göra anspråk på att vara vägledd av Gud?

Följ den anmärkningsvärda historien om denna lära genom över 100 år av Sällskapet Vakttornets citat, och se hur den styrande kretsen fortsatte att justera läran för att få Jehovas vittnen att tro att slutet skulle äga rum inom några år.

Jehovas vittnen och skägg

Under många decennier fick Jehovas vittnen inte ha skägg. Även om det inte var specifikt förbjudet, så var det få bröder som hade ett, och privilegier undanhölls de som hade det. På årsmötet 2023 konstaterades det att det nu var acceptabelt att man har skägg.

Trots att Jehovas vittnen i helhet avskyr pedofili och Sällskapet Vakttornet fördömer övergrepp mot barn har icke desto mindre bristfälliga och egennyttiga riktlinjer och policy bidragit till att pedofili har förekommit inom trossamfundet som annars kunde ha blivit förhindrat. Detta har vållat skada för tusentals barnoffer och har orsakat oro bland föräldrar, och Sällskapet Vakttornets organisation har fått betala miljontals dollar i avräkningar.*

1914: Misslyckad Watchtower-profetia

Ett av de mest missvisande konstaterandena i Sällskapet Vakttornets publikationer är att de träffsäkert och korrekt förutsåg att årtalet 1914 skulle markera ”begynnelsen” till avslutningen för denna tingens ordning. Men det som Vakttornssamfundet egentligen förutsade om 1914 var sanningslöst att det skulle medföra ”slutet” på denna tingens ordning och avslutningen på Harmageddon och den inledande början på det jordiska paradiset.